Українська мова. Рівень стандарту. 10 клас, (2018). Заболотний О. В.

Переглядів: 230

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Цим підручником починається вивчення української мови в старшій школі. У ньому поєдналися традиції та новації, багаторічний досвід і сучасність. Для успішної самореалізації в майбутній професійній діяльності, особистому житті та громадянській активності вам потрібно набути важливих ключових і предметних компетентностей. Із цією метою в підручнику впроваджено спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Ви матимете змогу повторити й систематизувати отримані раніше знання, набудете навичок застосування у мовленні орфоепічних, морфологічних, синтаксичних, правописних норм української літературної мови. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях, зробите своє мовлення більш унормованим, точним, багатим, виразним, стилістично диференційованим.

Розпочинаючи опрацювання кожного параграфа зі вступного дослідницького завдання, ви не просто зможете отримувати знання, а відкриватимете їх самостійно. Погодьтеся, це набагато цікавіше!

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання й запам’ятовування інформації. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлень, роботи з додатковими інформаційними джерелами, мандрівок рубрикою «Культура мовлення».