Показ 3 результатів

 • Основи здоров’я. 6 клас. Бойченко Т. Є.

  Дорогий друже!

  У цьому році, опановуючи теми підручника, ти учитимешся уникати ризиків для здоров’я і життя, набувати навичок здорового способу життя, спілкуватися з однолітками й дорослими. Спробуєш самостійно приймати зважені рішення, оцінювати свої дії та вчинки, розвивати свої здібності.

  У підручнику ти прочитаєш нову інформацію про безпеку та здоров’я. Знайдеш поради, як діяти в різних життєвих ситуаціях, щоб зберегти життя і зміцнити здоров’я. Дізнаєшся, як співпрацювати на уроці з однокласниками. Запропоновані завдання допоможуть тобі краще опанувати теми підручника, пригадати вивчене, набути корисних звичок.

 • Основи здоров’я. 6 клас. Бех І. Д.

  У 6 класі ви продовжите вивчати «Основи здоров’я». Ці уроки допоможуть вам стати самостійнішими і впевненішими у власних силах, а також винахідливими і вправними у ситуаціях, які загрожують вашому життю та здоров’ю.

  Ви вже знаєте, що в сучасному світі бути здоровим — престижно. Здоровий спосіб життя є викликом часу. Сьогодні той, хто здоровий, має більше шансів знайти роботу і досягти успіху. Адже дбайливе ставлення до здоров’я позитивно характеризує людину, свідчить про її здатність бути відповідальним працівником чи діловим партнером.

  Однак деякі молоді люди мають схильність до невиправданих ризиків. Цим користуються тютюнові та алкогольні компанії, які заманюють молодь брехливими обіцянками. Можливо, хтось із ваших друзів потрапить до них «на гачок» і почне схиляти до цього вас. Щоб протистояти негативному впливу реклами й оточення, важливо набути багатьох умінь: критично мислити, приймати зважені рішення, відмовлятися від небезпечних пропозицій.

 • Основы здоровья. 6 класс. Бех И. Д.

  В 6-м классе вы продолжите изучать «Основы здоровья». Эти уроки помогут вам стать более самостоятельными и уверенными в собственных силах, а также находчивыми и ловкими в ситуациях, представляющих угрозу для вашей жизни и здоровья.

  Вы уже знаете, что в современном мире быть здоровым — престижно. Здоровый образ жизни является вызовом времени. На сегодняшний день тот, кто здоров, имеет больше шансов найти работу и достичь успеха. Ведь забота о здоровье положительно характеризует человека, говорит о его способности быть ответственным работником или деловым партнёром.

  Однако некоторые ребята склонны к неоправданным рискам. Этим пользуются табачные и алкогольные компании, заманивающие молодёжь лживыми обещаниями. Возможно, кто-нибудь из ваших друзей попадётся к ним «на крючок» и станет вас склонять к этому. Чтобы противостоять негативному воздействию рекламы и окружения, важно приобрести многие умения: критически мыслить, принимать взвешенные решения, отказываться от опасных предложений.