В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Іспанська мова. 9 клас».

Показ 4 результатів

 • Іспанська мова: Español (9-й рік навчання). Повторне видання. 9 клас. Редько В. Г.

  Підручник “ESPAÑOL–9” створено відповідно до чинної програми з іноземних мов і сконструйовано відповідно до комунікативно-діяльнісного підходу, за яким оволодіння іноземною мовою розглядається як процес формування в учнів умінь і навичок спілкування в усній та писемній формі.

  Матеріал підручника структуровано за тематичним принципом. Тематичні розділи, у свою чергу, поділено на уроки, кожний з яких є цілісним компонентом, у межах якого розв’язується певне комунікативне завдання. Відповідно до умов навчання вчитель може дозувати зміст уроків, забезпечуючи засвоєння учнями обсягу мовного і мовленнєвого матеріалу, передбаченого програмою.

  Такий підхід дає вчителеві можливість використовувати на уроці додаткові дидактичні засоби, що сприяють ефективності навчального процесу.

  Методична організація матеріалу підручника дозволяє раціонально будувати навчальний процес, а оптимізована система вправ і завдань забезпечує ефективне формування в учнів комунікативної компетенції.

  Вікові психофізіологічні особливості дев’ятикласників, їхні інтереси, навчальний та життєвий досвід зумовлюють ширше використання творчих видів діяльності, серед них – навчальних мовленнєвих ситуацій, проектної, групової та парної форм роботи.

  У підручнику використано автентичні мовні, мовленнєві та ілюстративні матеріали, які формують в учнів соціокультурну компетенцію.

 • Іспанська мова: Español (5-й рік навчання). Повторне видання. 9 клас. Редько В. Г.

  Підручник з іспанської мови для учнів 9-го класу продовжує серію навчальної літератури для оволодіння другою іноземною мовою.

  Підручник створено відповідно до чинної навчальної програми з іноземних мов на засадах компетентнісного, комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів. Він сприяє комплексному виконанню комунікативної, розвивальної, виховної та освітньої цілей навчання.

  У підручнику враховано навчальний досвід дев’ятикласників, їхні інтереси та комунікативні наміри. Тематика, мовні та мовленнєві засоби, навчально-мовленнєві ситуації, інтерактивні форми діяльності зумовлені комунікативними потребами учнів.

  Теми для спілкування, раціонально дібраний мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, а також інші позатекстові засоби сприяють умотивуванню навчальної комунікативної діяльності учнів, дозволяють організовувати процес навчання як своєрідну модель спілкування у формі діалогу культур, що забезпечується принципом взаємопов’язаного оволодіння мовою і культурою її носіїв.

  Методична організація матеріалу підручника дає змогу раціонально будувати навчальний процес, а оптимізована система вправ і завдань забезпечує ефективне формування в учнів іспаномовної комунікативної компетентності.

 • Іспанська мова: Español (9-й рік навчання). 9 клас. Редько В. Г.

  Підручник є продовженням серії навчальної літератури, рекомендованої для навчання іспанської мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника побудовано на засадах комунікативного методу відповідно до вимог програми, вікових особливостей та інтересів учнів, їхнього життєвого досвіду. Система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленнєвий та ілюстративний матеріал, ефективні засоби орієнтування дозволяють учням успішно оволодіти іспаномовним спілкуванням.

  У підручнику вміщено автентичні тексти із завданнями для домашнього читання.

 • Іспанська мова: Español (5-й рік навчання). 9 клас. Редько В. Г.

  Зміст підручника побудовано на засадах компетентнісної парадигми навчання, відповідно до положень комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого, культурологічного підходів.

  Тематика для спілкування, мовний і мовленнєвий матеріал відповідають вимогам нової навчальної програми.

  Раціональна організація матеріалу підручника, оптимізована система вправ і завдань, тексти для читання, позатекстові матеріали дають можливість організовувати процес навчання іспанської мови у взаємозв’язку з культурою народів, носіїв цієї мови.