В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Біологія. 9 клас».

 • Біологія (поглиблене вивчення). 9 клас, (2022). Задорожний К. М.

  Знайомство з підручником

  Шановні дев’ятиласники й дев’ятикласниці!

  Перед вами новий підручник із біології, котрий стане надійним помічником у вивченні цієї науки. Він містить увесь необхідний матеріал, який ви, сподіваємося, успішно засвоюватимете протягом цього навчального року.

  Пропонуємо ознайомитися зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому.

  • Кожний параграф займає однин розворот. Це дуже зручно, бо весь матеріал — перед очима.
  • На початку параграфів пропонуємо пригадати засвоєний раніше матеріал, перш ніж вивчати новий.
  • Усі параграфи закінчуються двома рубриками: «Ключова ідея» — це головна думка й висновок — і «Перевірте свої знання» — перевірка засвоєного матеріалу (зірочкою * позначено запитання, над якими слід поміркувати, чи завдання, яке можна виконати за бажанням).
  • Багато інформації подано у вигляді схем, таблиць та ілюстрацій. Вони полегшать сприйняття й запам’ятовування нового матеріалу.

  Кожна тема закінчується узагальнювальним розворотом, де стисло подано матеріал для повторення, а також пропонуються компетентнісно орієнтовані завдання за темою. Це завдання проблемно-пошукового змісту, на які, можливо, буде непросто одразу дати відповідь. Обміркуйте їх у вільний час, зверніться до додаткових джерел інформації. Завдання можна виконувати індивідуально, парами або малими групами. Деякі з них можна взяти як основу для проєктної роботи. Утім, наголошуємо, що завдання не є обов’язковими для виконання.

  Сподіваємося, що вам буде зручно й легко працювати за нашим підручником. Бажаємо вам успіхів у навчанні!

 • Біологія. 9 клас, (2009). Базанова Т. І.

  Шановні дев’ятикласники!

  Цього року вашим помічником у вивченні біології буде підручник, який ви зараз читаєте. Ознайомившись з його змістом, ви побачите, що книга складається зі вступу й чотирнадцяти розділів. Кожен з них містить кілька параграфів, рубрики «Людина та її здоров’я», «Наша лабораторія», «Підсумки». Розділи починаються зі вступної частини. Читайте її уважно — у ній окреслено коло проблем, що розглядаються в розділі. У кожному параграфі після основного тексту ви знайдете два блоки завдань. Їх позначення наведено на цій сторінці. Перший блок — це завдання, що допоможуть вам зрозуміти навчальний текст. Деякі завдання краще виконувати разом з товаришем: обговорюючи ключові питання параграфа, ви зможете глибше усвідомити його зміст. Інша група завдань — запитання для самоконтролю. Серед них є нескладні, а є й такі, що потребують серйозних міркувань. Номери цих завдань позначені зеленим кольором. Важливими й обов’язковими для вивчення є матеріали рубрики «Людина та її здоров’я», де йдеться про ймовірні загрози вашому здоров’ю, про способи запобігання цим небезпекам. А от матеріали рубрики «Наша лабораторія» вивчати необов’язково. Проте вони зацікавлять і любителя біології, і просто допитливу людину.

  Наприкінці кожного розділу розміщений блок «Працюємо разом». Він містить завдання, для виконання яких вам необхідно звернутися до додаткових матеріалів, залучити до співпраці однокласників, фахівцівбіологів, знайти цікаві форми презентації результатів своєї роботи.

 • Біологія. 9 клас, (2009). Матяш Н. Ю.

  Дорогі дев’ятикласники!

  Ознайомившись у попередніх класах з біологією рослин, грибів, бактерій і тварин, цього року ви здобуватимете знання про природу людини, її організм, особливості поведінки.

  Ваш віковий період – юнацький – є визначальним у виборі професійного шляху, тож і прагнення пізнати себе зростає. Для життєвого самовизначення і самореалізації потрібне здоров’я. А щоб зберегти його, потрібні знання про способи його дотримання. Саме знання основ наук про людину розкриють вам особливості будови і функцій організму людини, її здоров’я і довголіття, допоможуть організувати здоровий спосіб життя.

  Під час засвоєння цих знань ви переконаєтеся, що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. Це те, що дає змогу людині активно жити: вчитися, працювати, займатися улюбленою справою, а також краще пізнати себе, особливості свого організму. Пізнання себе, своїх психофізіологічних особливостей допоможе вам визначитися у виборі профілю навчання у старшій школі. Якщо ви серйозно захопилися біологією, у вас буде можливість поглиблено та розширено вивчати її в профілях біологічного спрямування.

 • Біологія. 9 клас, (2009). Степанюк А. В.

  Шановні дев’ятикласники!

  Цього року предметом вивчення біології буде людина та її поведінка. Сподіваємося, вам буде цікаво поглибити свої знання про будову організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих умовах соціального середовища. Ці знання знадобляться не лише для того, щоб стати освіченою людиною, а й для формування свідомого ставлення до свого організму. Ви дізнаєтесь, які складні процеси протікають у ньому, а також зрозумієте, що їх легко порушити, але важко відновити. Ми сподіваємось, ви усвідомите, що берегти здоров’я, жити в гармонії із самим собою, іншими людьми та природою — це життєва необхідність кожного.

  Структура підручника чітка й зрозуміла. Запитання на початку параграфа (їх надруковано кольоровим шрифтом) допоможуть налаштуватися на засвоєння нового матеріалу. У тексті підручника нові терміни виділено півжирним кольоровим шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значення, подано курсивом.

 • Біологія людини. Повторне видання. 9 клас, (2004). Шабатура М. Н.

  Дорогі друзі!

  У 8-му класі, вивчаючи курс «Біологія людини», ви багато довідалися про будову і процеси життєдіяльності організму людини, переконалися в тому, що він за своєю будовою і функціями дещо схожий на організм вищих тварин.

  У 9-му класі ви продовжите вивчення курсу «Біологія людини» і дізнаєтеся про сенсорні системи – особливі фізіологічні системи, за допомогою яких ми постійно отримуємо інформацію про навколишній світ; про вищу нервову діяльність, яка є підґрунтям поведінкових реакцій людини; про розмноження та індивідуальний розвиток людини, які є необхідною умовою продовження роду; про найпоширеніші погляди щодо походження людини. Ви також дізнаєтеся про стан навколишньої природи, про вплив різноманітних екологічних факторів па організм людини, у тому числі и тих, що виникли в результаті її господарської діяльності. Вивчивши цей курс, ви зрозумієте, що трудова діяльність, мова, мислення, поведінка значно відрізняють людину від найрозвиненіших тварин. Сподіваємось, ви усвідомите необхідність дбайливою ставлення до природи, поліпшення навколишнього природного середовища, охорони і раціонального використання природних ресурсів.

 • Біологія людини. 9 клас, (2009). Страшко С. В.

  Підручник написаний відповідно до вимог Державної освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

  У ньому виявляються особливості будови людини, її органів, органів, тканин і клітин, у прибутковій та цікавій формі проявляються причини, виявлені та зустрічаються в організмі людини та її взаємодія з органами тіла.

  Матеріал підручника доповнено словником маловідомих термінів та понять, де застосовано новий підхід до використання матеріалу, що сприяє його зручному використанню.

 • Биология. 9 класс, (2009). Страшко С. В.

  Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования и действующей программы по биологии для общеобразовательных учебных заведений.

  В нём отражены особенности строения тела человека, его органов, систем органов, тканей и клеток, В доходчивой и интересной форме представлены причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности организма человека и его взаимодействие с окружающей средой.

  Материал учебника дополнен словарём малоизвестных терминов и понятий, где применён новый подход подачи учебного материала, способствующий его эффективному усвоению.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Соболь В. І.

  Як працювати з підручником?

  ЖИТТЯ! Яким багатогранним, різноманітним і складним є це поняття! Чи можна вивчити життя у всій його різнобарвності? Відповідь однозначна. Його можна вивчати навчаючись й осягаючи мудрість життя на кожному кроці пізнання цього явища.

  Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб – потребу творити.

  Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Андерсон О. А.

  Шановні дев’ятикласники!

  Шановні дев’ятикласниці!

  Цей підручник продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчення якого ви розпочали в попередніх класах. Щоб успішно опанувати навчальний матеріал, вам потрібно пригадати
  раніше набуті знання щодо будови та життєдіяльності основних груп організмів. Адже в цьому навчальному році підручник поведе вас шляхом пізнання властивостей живого.

  Ви вже знаєте, що підручник – не книжка для читання. Дуже важливо вміти працювати з ним: виділяти й запам’ятовувати головне, швидко знаходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано саме цю книжку. Отже, спо чатку погортайте сторінки підручника, ознайомтеся з його струк турою.

  Щоб підручником було зручно користуватися, кожен параграф розпочинається на непарній сторінці, а закінчується – на парній. Схеми, таблиці, фотографії розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є посилання в тексті параграфа. Там же до них пропонуються завдання – це дасть вам змогу ретель но опрацьовувати частину змісту параграфа одразу під час його вивчення. Ви будете покроково сприймати інформацію, аналізувати її, узагальнювати щойно набуті знання, а значить, краще підготуєтеся до подальшої роботи над новим матеріалом.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний К. М.

  Знайомство з підручником

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

  Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток.

  Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальненням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову інформацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше».

  Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете знайти в електронному додатку. Крім того, там розміщено відеоролики та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання для самоперевірки знань.

 • Біологія. Повторне видання. 9 клас. Остапченко Л. І.

  Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

  Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини як біосоціальної істоти.

  У 9-му класі ви ознайомитеся з досягненнями біологічних наук, які вивчають хімічний склад організмів, будову та функціонування клітин і тканин, особливості індивідуального розвитку організмів, закономірності спадковості та мінливості. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності, притаманні різним представникам живої природи, та різні рівні організації живої матерії; узагальните знання, набуті упродовж попередніх років навчання.

  Ми впевнені, що набуті знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному й надзвичайно цікавому світі живих істот, які нас оточують, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем мешкання. Сподіваємося, ви збагнете надзвичайну потребу оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси. Вам буде цікаво дізнатися про сучасні досягнення біотехнології, генної та клітинної інженерії, адже від їхнього розвитку залежить вирішення таких нагальних проблем людства, як забезпечення продовольством, розроблення нових лікарських препаратів, здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, збільшення тривалості життя людини.

 • Біологія. 9 клас. Остапченко Л. І.

  Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів. За його допомогою учні ознайомляться з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія, генетика, екологія тощо, дізнаються про загальні закономірності живої природи та різні рівні організації живої матерії, узагальнять знання, набуті впродовж попередніх років навчання.

 • Біологія. 9 клас. Шаламов Р. В.

  Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової і пов-ної загальної середньої освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі висвітлено основні досягнення сучасної загальної бі-ології. Розглянуто біохімічні основи життєдіяльності організмів, особливості будови їхніх клітин і систем органів, закономірності успадкування ознак, пояснено принципи екологічних і еволюційних процесів. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Призначе-ний для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.

 • Біологія. 9 клас. Соболь В. І.

  Зміст підручника ґрунтується на засадах продуктивного вивчення біології із використанням компетентністного підходу. Підручник має на меті не лише надати сучасні знання. Він допоможе сформувати власні способи діяльності, щоб ви змогли реалізувати одну з найвищих людських потреб – потребу творити.

  Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Основними частинами параграфів підручника є такі рубрики.

 • Биология. 9 класс. Соболь В. И.

  ЖИЗНЬ! Как многогранно, разнообразно и сложно это понятие! Можно ли изучить жизнь во всем её многообразии? Ответ однозначен. Её можно изучать постигая мудрость жизненных проявлений.

  Содержание учебника основывается на принципах продуктивного изучения биологии с использованием компетентностного подхода. Цель учебника – не только дать современные знания. Он поможет сформировать собственные способы деятельности, чтобы вы смогли реализовать одну из самых высоких человеческих потребностей – потребность созидать. Материал учебника разделён на темы и отдельные параграфы.

 • Біологія. 9 клас. Задорожний К. М.

  Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

 • Биология. 9 класс. Задорожный К. Н.

  Уважаемые девятиклассники, перед вами новый учебник по биологии, из которого вы узнаете много интересного о биохимии, цитологии, генетике, экологии и эволюции организмов.

 • Біологія. 9 клас. Межжерін С. В.

  Шановні дев’ятикласники!

  Усі попередні роки вивчення природознавства й біології підготували вас до засвоєння курсу біології в 9 класі. Лише знаючи особливості життя рослин і тварин, анатомію й фізіологію людини, можна оволодіти сучасними біологічними знаннями про принципи організації живої матерії: молекулярної біології, генетики, еволюційної біології.

 • Біологія. 9 клас. Андерсон О. А.

  Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогранна наука. А шкільний підручник Біологія. 9 клас – цінний дороговказ у світі знань про неї. Cтруктура книжки така: дев’ять навчальних тем розподілено на 55 параграфів, обсяг змісту кожного параграфа – 2(min) або 4(max) сторінки, а загальний обсяг підручника 256 сторінок; розміщення параграфів строго структуроване – кожен розпочинається з нової (непарної) сторінки; усі рисунки, схеми, таблиці, фотографії – функціональні. Рисунки розміщено в нижній частині тієї ж сторінки, де на них є посилання у тексті параграфа. Відтак частину змісту параграфа учні ретельно опрацьовують одразу під час його вивчення, сприймають нову інформації покроково та аналізують її.

  До ілюстративного матеріалу пропонуються завдання із відповідними позначеннями:

  • учень виконує завдання самостійно;
  • учні обговорюють проблеми у групі, формулюють висновки, виносять певні судження.

  В підручнику Біологія. 9 клас завдання репродуктивного і творчого характеру рубрики «Повторіть, поміркуйте» наприкінці параграфів забезпечать повторення та узагальнення вивченого.

  Тестові завдання рубрики «Самоконтроль навчальних досягнень учнів» до кожної теми диференційовані за когнітивними рівнями та рівнем складності. Вони представлені у форматі ЗНО та у формі завдань з відкритою відповіддю. Ретельно покроково розроблено виконання лабораторних досліджень, лабораторних та практичних робіт, учнівських проєктів.

  Кожна з дев’яти тем починається рубрикою «З історії відкриттів», інформація якої має на меті підготувати учнів до усвідомлення важливості даної галузі біології, історії її виникнення, ознайомити з іменами видатних світових учених та їх відкриттями.