• Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Кадоб’янська Н. М.

  Давньоримське прислів’я, яке є епіграфом до підручника, існує також в іншій версії: Littera scriptamanent — написане залишається.

  Протягом року ви матимете можливість погодитися з ним або заперечити його, прийняти або запропонувати власне.

  Цього року ви:

  — удосконалите вміння розрізняти літературні епохи, напрями й течії;
  — поглибите знання про відмінності між родами літератури: епосом (проза), лірикою (поезія), ліро-епосом (міжродові утворення) та драмою (драматургія);
  — відкриєте для себе основні цінності різних епох Нового часу;
  — поміркуєте над вічними образами й сюжетами світового мистецтва;
  — замислитеся над долями геніїв різних європейських народів;
  — зрозумієте, чому запропоновані вам твори вважають досягненнями доби Просвітництва, романтизму, переходу від романтизму до реалізму.

 • Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Ісаєва О. О.

  ДО ЧИТАЧІВ ХХI СТОЛІТТЯ, або ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

  Вітаємо вас, любі наші читачі і читачки! Незалежно від того, ким ви уявляєте себе в майбутньому, нам усім потрібно навчитися бачити, слухати й чути, зіставляти та робити висновки, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врештірешт, відчувати й насолоджуватися. І в цьому нам допомагає українська й зарубіжна ЛІТЕРАТУРА…

  Напевно, ви вже замислювалися над тим, ЩО іноді спонукає нас відірватися від комп’ютерів або улюбленого заняття, змушує розгорнути гарну книжку і, попри всі наші буденні проблеми, поринути в читання. Чому ми, ті, які живуть у ХХІ столітті, звертаємося до художніх творів, написаних в інші епохи? Що шукаємо в них? Як впливають вони на нас? Спробуймо разом знайти відповіді на ці запитання…

  Занурюючись у художні твори, ми часто подумки вступаємо в діалог з їхніми авторами, героями, і кожний з нас самостійно розкриває, що за «душа тисячоліть себе шукає в слові», як образно зазначила українська поетеса Ліна Костенко. А це означає, що ми в такий спосіб ПІЗНАЄМО СЕБЕ.

  А ще… читання справжніх творів мистецтва ошляхетнює нас, привносить у наші душі й серця ВІРУ в ДОБРО і СВІТЛО, МИР і СПРАВЕДЛИВІСТЬ. А це, погодьтеся, у наш складний час не так і мало…

 • Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Ніколенко О. М.

  Дорогі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ви живете у XXI столітті, коли світ стрімко змінюється. Глобальні процеси позначилися й на долі нашої країни, яка рухається вперед, гідно крокуючи серед інших цивілізованих держав. Розвиток України та її місце у світі нині визначаєте ви. Саме вашому поколінню випало жити в добу, коли питання збереження миру, порозуміння між народами та гуманістичні цінності вирішують долю планети. Тому ви маєте ввійти в сучасний світ розумними та відповідальними, стати самостійними й творчими, відкритими до всього нового, вільними та сміливими в пошуку істини й власного місця в житті. Такими людьми, відданими доньками й синами незалежної України, вас зроблять книжки! Без читання книжок жодна людина не зможе бути успішною!

  Художня література в сучасному світі відіграє особливу роль. Природні й соціальні катаклізми відступають перед силою думки, добра та краси, яку має мистецтво слова. Тому сучасне покоління — це покоління, яке читає і примножує духовні цінності, що залишили нам попередні культури.

  Використовуючи здобутки художньої літератури та культури, ми з вами й наша Україна будемо щасливо жити в суцвітті цивілізованих країн, досягнемо миру й процвітання!

  Читайте найкращі книжки світу! Вони дадуть вам духовний фундамент у житті й стануть літературним мостом до всього світу! Найкоротший шлях до інших народів — це культура. Тому сміливо й натхненно вирушаймо цим шляхом уперед!

 • Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Ковбасенко Ю. І.

  Милуючись довершеною архітектурною спорудою, пропорційністю її будови, гармонією форм, ми рідко замислюємось про те, що ці довершеність, пропорційність і гармонія аж ніяк не випадкові. Геніальні зодчі, зваживши на класичні, перевірені часом закони архітектури, спочатку все скрупульозно розрахували, спираючись на досвід своїх попередників і сучасників, але водночас сміливо експериментуючи. І саме тому їхній геній, утілений у тисячах тонн каменю, металу й скла, зміг пережити віки. Мільйони людей застигають у захваті перед красою Софії Київської чи Собору Паризької Богоматері, прадавньої камінної піраміди Хеопса в Єгипті чи модернового, зробленого з титану, піщанику й скла музею Ґуґґенгайма в іспанському Більбао…

  Літературні шедеври створюються за певними законами, канонами, правилами (нехай іноді й усупереч їм, але обов’язково з їх урахуванням). Звісно, добре знати ці закони повинні передовсім фахівці. Проте бодай початкове, найзагальніше уявлення про них украй необхідне для кожної сучасної людини, яка справді хоче бути людиною Культури…

 • Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Міляновська Н. Р.

  У попередніх класах ви вже ознайомилися з історико-літературними епохами, родами літератури й багатьма літературними жанрами. Вам відомо, що кожному етапу розвитку світового літературного процесу притаманні особливі стильові напрями, художні образи й сюжети. Вони відображають духовну атмосферу тої чи іншої культурної доби, створюють її стиль.

  Як же виникають мистецькі й, зокрема, літературні стилі?

  У кожній культурі в певний історичний період серед мислителів і митців визріває та розвивається якась центральна ідея. Вона поступово формує світогляд епохи, впливає на культуру, науку і навіть на історичний розвиток суспільства. Цією ідеєю поступово захоплюються все більше і більше митців та науковців. Вона дає поштовх для нових досліджень і творчого самовираження

 • Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Волощук Є. В.

  У восьмому класі ви вчилися розуміти художню літературу як явище історичне – тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством. У дев’ятому ми продовжимо вивчати історію зарубіжного письменства. Працюючи із запропонованим підручником, ви отримаєте загальне уявлення про перебіг літературного процесу ХVІІІ-ХІХ ст. і, опанувавши його історико-літературні закономірності, зможете глибше зрозуміти твори сучасних авторів.

  Історія свідчить: коли певна цивілізація втрачає повагу й інтерес до знакових текстів своєї культури, її існування припиняється. Зазвичай у таких випадках народжується нова цивілізація, але ніколи ще людське суспільство не мало таких потужних засобів фізичного самознищення, як нині. Отже, загибель однієї із сучасних цивілізацій може призвести до зникнення людства як такого. Щоб запобігти лиху, візьмемося до рятівного читання і намагатимемося робити це компетентно.

  Слово «компетентність» походить від латинського competentia, що в перекладі означає «поінформованість, обізнаність із певним колом питань». Однак ідеться не лише про здобуті знання, а й про вміння застосовувати їх на практиці. Читача можна назвати компетентним, якщо він ознайомився з інформацією про авторів прочитаних творів, засвоїв відповідні літературознавчі поняття і водночас уміє реалізувати свої знання в усних і письмових висловлюваннях, переконливо аргументує власну думку під час дискусій. Такі читачі можуть порівнювати різні художні тексти, знаходити потрібні додаткові відомості, розв’язувати творчі завдання. У своєму житті вони спираються на висновки, зроблені з прочитаного.

 • Зарубіжна література. 9 клас. Волощук Є. В.

  У восьмому класі ви вчилися розуміти художню літературу як явище історичне – тобто таке, що розвивається і змінюється разом із суспільством. У дев’ятому ми продовжимо вивчати історію зарубіжного письменства. Працюючи із запропонованим підручником, ви отримаєте загальне уявлення про перебіг літературного процесу XVIII-XIX ст. і, опанувавши його історико-літературні закономірності, зможете глибше зрозуміти твори сучасних авторів. Читати вдумливо й творчо вам допоможуть різноманітні за змістом рубрики:

  • «Літературознавча довідка» містить визначення літературознавчих понять;
  • «Коментар філолога» розкриває художні й композиційні особливості творів, пояснює певні явища літературного процесу;
  • «Коментар архіваріуса» висвітлює зв’язки між літературою та історією;
  • «Український мотив» виявляє зв’язки культурних традицій різних народів з Україною та її письменством, розповідає про здобутки українських перекладачів;
  • «У світі мистецтва» розкриває зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
  • «Літературний навігатор» надає стислу інформацію про художні твори, які ви маєте прочитати самостійно; містить відомості про їхніх авторів, запитання й завдання для самоперевірки.
 • Зарубіжна література. 9 клас. Ковбасенко Ю. І.

  Літературні шедеври створюються за певними законами, канонами, правилами (нехай іноді й усупереч їм, але обов’язково з їх урахуванням). Звісно, добре знати ці закони повинні передовсім професіонали: літературознавці, культурологи, етнографи, та й самі письменники і перекладачі. Проте бодай початкове, найзагальніше уявлення про них украй необхідне для кожної сучасної людини, яка справді хоче бути людиною Культури…

 • Зарубіжна література. 9 клас. Міляновська Н. Р.

  У підручнику подано тексти художніх творів у повному або скороченому вигляді, які супроводжують статті про культурно-історичну епоху, про життя і творчість письменників та матеріали з теорії літератури. Також запропоновано рубрики «Історична енциклопедія», «Літературний коментар», «Для тих, хто хоче знати більше», у яких пояснюються реалії, відображені у творах, та є додаткова цікава інформація про авторів, історію написання творів тощо. Підручник містить також словничок літературознавчих термінів, словничок персоналій перекладачів і рубрику «Радимо прочитати». Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань.

 • Зарубіжна література. 9 клас. Ніколенко О. М.

  Підручник створений на основі компетентнісного підходу. Компетентнісні запитання й завдання, сформульовані на основі Рекомендацій Європейської Ради, допоможуть учням не тільки засвоїти зміст предмета, а й через набуття певних умінь і навичок підготуватися до життя в суспільстві, усвідомити своє місце в сучасному світі та значення культури для розвитку цивілізації.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Зарубіжна література. 9 клас. Паращич В. В.

  Зарубіжна література, мабуть, один із найцікавіших навчальних предметів у шкільній програмі. Пізнання законів літератури неможливе без усвідомлення того, що з часом якісь цінності можуть змінюватися, а якісь — залишатися вічними, без розуміння того, яким уявляли світ люди певної культурної доби. Розгортаючи цей підручник, ви знову, як і у восьмому класі, вирушаєте в захопливу подорож неосяжним і дивовижним світом художньої літератури.

 • Зарубіжна література. 9 клас. Ісаєва О. О.

  У цьому навчальному році, осмислюючи на уроках зарубіжної літератури художні твори, написані в різні історичні часи, розпочинаючи від епохи Просвітництва й закінчуючи літературою ХХ—ХХІ століть, ви зможете поставити свої запитання та шукати свої відповіді, отже — сформувати свій погляд на життя й розібратися в самому собі.

 • Зарубіжна література. 9 клас. Кадоб’янська Н. М.

  В цьому навчальному році, вивчаючи предмет Зарубіжна література, ви розглянете всесвітньо відомі художні твори, які вважаються зразками мистецтва слова. Вивчаючи літературу Нового часу ви дізнаєтесь, як жанри, стилі і течії впливали на становлення культурного середовища.