В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Трудове навчання. 5 клас».

 • Трудове навчання (для хлопців). 5 клас, (2013). Сидоренко В. К.

  Любі друзі!

  Перед вами — новий підручник із трудового навчання для 5 класу. У початковій школі на уроках трудового навчання ви вже ознайомилися з найпростішими технологіями виготовлення нескладних виробів з паперу, картону, пластиліну, ниток, дроту та інших матеріалів, навчилися користуватися простими інструментами. У 5 класі ви продовжите вивчати складний світ техніки і технологій, допомогою на цьому шляху вам буде цей підручник.

  Ви дізнаєтеся, як спроектувати виріб і зобразити його на папері, як знайти потрібну для розробки та виготовлення виробу інформацію, засвоїте правила безпечного користування інструментами та електроприладами, а також ознайомитесь із основами сервірування столу.

  Якщо ви забули якийсь термін, скористайтеся «Словничком термінів» наприкінці кожного розділу. Виконуючи практичні вправи та лабораторні роботи, будьте уважними, дотримуйтесь правил техніки безпеки.

  Бажаємо всім успіхів у навчанні!

 • Трудове навчання (для дівчат). 5 клас, (2013). Сидоренко В. К.

  Юна п’ятикласнице!

  Кожна дівчинка мріє мати в майбутньому щасливу долю, дружню родину, затишний будинок, улюблену роботу. Але вже тепер так хочеться бути самостійною, вершити добрі вчинки, приємні та корисні справи для своїх друзів, близьких та рідних людей.

  Ця навчальна книжка допоможе реалізувати твої мрії. В п’ятому класі ти ознайомишся з основами матеріалознавства, техніки, технологій і проектування для того, щоб майстерно виготовляти різні вироби. Ти оволодієш технологією виготовлення виробів з аплікацією, разом з учителем навчишся розробляти і реалізовувати проект.

  Отримані знання й уміння допоможуть тобі самостійно виконувати й інші цікаві проекти, оздоблювати свій одяг або інші речі аплікацією, самостійно створювати вироби для подарунка чи для інтер’єру своєї кімнати, організовувати свята з правильно сервірованим столом.

  Успіхів тобі, п’ятикласнице, у творенні краси навколо себе!

 • Трудове навчання (для хлопців). 5 клас, (2013). Терещук Б. М.

  Юний друже!

  У молодших класах ти вже ознайомився з окремими техніками і технологіями виготовлення корисних речей, навчився працювати різними ручними знаряддями праці, оздоблювати вироби. У 5-му класі ми продовжимо мандрівку в більш складний світ техніки й технологій.

  У підручнику ти знайдеш цікаві завдання, схеми, креслення, які спонукатимуть до творчого логічного мислення. Ти дізнаєшся про будову, призначення та використання різноманітних інструментів, пристроїв, оволодієш знаннями і вміннями з технології обробки різних конструкційних матеріалів, навчишся перетворювати заготовку з певного матеріалу у виріб, корисну річ, надавати їй красивого зовнішнього вигляду, правильно обирати техніку оздоблення.

  Усе це допоможе тобі творчо й самостійно працювати, здобувати знання, ґрунтовніше оволодівати мистецтвом праці, стати її творцем. Виконання різних видів робіт дасть можливість спробувати себе в ролі працівника різних професій.

 • Трудовое обучение (для мальчиков). 5 класс, (2013). Терещук Б. Н.

  Юный друг!

  В младших классах ты уже ознакомился с некоторыми техниками и технологиями изготовления полезных вещей, научился работать различными ручными орудиями труда, украшать изделия. В 5-м классе мы продолжим путешествие в более сложный мир техники и технологий.

  В учебнике ты найдешь интересные задания, схемы, чертежи, которые будут побуждать к творческому логическому мышлению. Ты узнаешь о строении, назначении и использовании разнообразных инструментов и устройств, овладеешь знаниями и умениями по технологии обработки различных конструкционных материалов, научишься превращать заготовку из определенного материала в изделие, полезную вещь, придавать ей красивый внешний вид, правильно выбирать технику отделки.

  Все это поможет тебе творчески и самостоятельно работать, получать знания, основательнее овладевать искусством труда, стать его творцом. Выполнение разных видов работ даст возможность попробовать себя в роли работника разных профессий.

  Желаем успехов!

 • Трудове навчання (для дівчат). 5 клас, (2013). Ходзицька І. Ю.

  Любий п’ятикласнику!

  На уроках трудового навчання в початкових класах ти і твої однокласники навчалися працювати з різними інструментами та матеріалами, вміло виготовляли цікаві й різноманітні вироби. Тепер ти знаєш, що власноруч можна зробити багато оригінальних речей. А працюючи над ними, поринаєш у світ творчості, який відкриває для тебе багато цікавого.

  У п’ятому класі ти продовжиш удосконалювати свої вміння: ознайомишся з новими конструкційними матеріалами, навчишся працювати праскою та вміло виготовляти вироби в техніці «аплікація». Набуваючи теоретичних знань і практичних навичок на уроках трудового навчання, ти опануєш розділи «Основи матеріало знавства», «Оздоблення виробів аплікацією», «Основи техніки, технологій і проектування», «Технологія побутової діяльності».

  Бажаємо тобі цікавого вивчення предмета «Трудове навчання». Здобувай нові знання, вміння та навички й застосовуй їх у житті.

  Успіхів тобі та творчого натхнення!

 • Трудовое обучение (для девочек). 5 класс, (2013). Ходзицкая И. Ю.

  Дорогой пятиклассник!

  На уроках трудового обучения в начальных классах ты и твои одноклассники учились работать с разными инструментами и материалами, умело изготовляли интересные и разнообразные изделия.

  Теперь ты знаешь, что собственноручно можно сделать много оригинальных вещей. А работая над ними, погружаешься в мир творчества, который открывает для тебя много интересного. В пятом классе ты продолжишь совершенствовать свои умения: ознакомишься с новыми конструкционными материалами, научи шься работать утюгом и умело изготавливать изделия в технике «аппликация». Приобретая теоретические знания и прак тические навыки на уроках трудового обучения, ты овладеешь материалом разделов «Основы материаловедения», «Оформление изделий аппликацией», «Основы техники, технологии и проектирования», «Технология бытовой деятельности».

  Желаем тебе интересного изучения предмета «Трудовое обучение». Приобретай новые знания, умения и навыки и применяй их в жизни.

  Успехов тебе и творческого вдохновения!

 • Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 5 клас, (2005). Денисенко Л. І.

  Юний друже!

  У 5 класі ти продовжиш вивчати предмет «Трудове навчання» і ознайомишся детальніше з процесом виготовлення різних виробів, працюватимеш з новими матеріалами, вивчиш нові способи їх обробки та з’єднання, правила користування інструментами і технікою.

  На уроках ти дізнаєшся про секрети ведення домашнього господарства: приготування їжі, пошиття білизни, вишивання виробів, догляд за домашніми речами.

  На прикладі окремих професій ти глибше заглянеш в таємницю професійної майстерності і продовжиш учитися оцінювати свої здібності до різних видів праці.

  Підручник допоможе пізнавати процеси праці, навчить орієнтуватися у світі техніки і технології, забезпечить швидке і правильне виконання практичних робіт.

  Будь уважним під час роботи з інструкційними картами, обов’язково читай усі пояснення.

  Бажаємо успіхів, наполегливості й натхнення у вивченні прекрасної науки про працю.