В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Українська мова. 5 клас».

Показано 1–20 з 27 результатів

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Глазова О. П.

  Юні громадяни та громадянки інформаційного суспільства!

  Навчання у школі — лише початок вашої освіти, адже людина ХХІ століття має навчатися впродовж усього життя — такі умови інформаційної доби.

  Громадяни та громадянки інформаційного суспільства мають добре володіти мовою. Саме мова є найкращим засобом спілкування, а ще — здобування та передавання знань, які в сучасному житті відіграють надзвичайно важливу роль.

  Від того, як ви володітимете українською, тобто державною мовою, залежить, наскільки вправно ви будете спілкуватися. Знання державної мови, а отже, володіння мовленням є важливими ознаками духовності й культури особи, свідченням її відповідальності за долю рідного слова на рідній землі. Підручник навчатиме вас із повагою ставитися до всіх людей, а ще — поважати самих себе і вірити в те, що майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас.

  Зрозуміло формулювати, переконливо доводити та чітко висловлювати свої думки може тільки той, хто добре володіє мовою. Тому на уроках мови ви навчатиметеся також і мислення.

  Здатність і готовність вдало й доречно застосовувати знання дорослі називають компетентністю. Мета підручника з мови — не лише дати мовні й мовленнєві знання, а й сформувати компетентності, які допоможуть вам стати незалежними, успішними та щасливими.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Голуб Н. Б.

  Дорогі п’ятикласниці та п’ятикласники!

  Чиєю мовою говориш — того і душу носиш (Іван Огієнко).

  Українська мова — чи не найважливіший шкільний предмет. Уявіть собі хоч один день без мови, і ви відчуєте, яке то щастя — мати такий дорогоцінний скарб!

  Навчання української мови у 5 класі — це новий етап пізнання краси її звучання, унікальної графіки, глибинного світу лексики й фразеології, виражальних можливостей синтаксису. Ви поринете у світ інформації, навчитеся працювати з нею, виконувати різноманітні види робіт із текстами, використовувати життєво важливі мовленнєві жанри, пізнаватимете правила ефективного спілкування.

  Мова увібрала в себе все, що допомагає вам осягнути світ, — назви рослин і тварин, предметів побуту і знарядь праці, подій і явищ, кольорів і пахощів, емоцій, відчуттів і дій та ще силу-силенну всього, що нас оточує!

  Щиро зичимо вам натхнення, наполегливості й успіхів!

 • Українська мова. 5 клас, (2005). Бондаренко Н. В.

  Шановні п’ятикласники!

  Українська мова — одна з найдавніших, найбагатших, найрозвиненіших і наймилозвучніших мов світу. Вона є державною мовою нашої країни. Усе, що відбувається в державі, нерозривно пов’язане з функціонуванням державної мови.

  Уміння вільно читати, писати і спілкуватися українською мовою, користуватися всіма її багатствами дає людині змогу відчувати себе повноправним громадянином України, культурною, освіченою особистістю, впевненим і вправним господарем у власній державі. Саме завдяки таким людям і розвиваються освіта, наука, техніка, економіка, промисловість, культура, мистецтво.

 • Рідна мова. 5 клас, (2005). Глазова О. П.

  Любі друзі!

  Кажуть, людина щаслива, якщо її розуміють. На уроках рідної мови вас навчатимуть бути щасливими людьми. Бо від того, наскільки ви знаєте мовні закони, вмієте чітко й переконливо висловити свої думки і зрозуміти інших, залежить ваше майбутнє. На цих уроках ви засвоюватимете складну, але важливу науку громадянськості. Справжня людина виростає з любові до рідного краю, рідної мови і культури. Про це ви дізнаєтесь, вивчаючи українську мову за допомогою цього підручника.

  Ви зрозумієте, що мова – найважливіший засіб не лише спілкування, а й мислення. Що краще людина володіє мовою, то точніше вона мислить, тим глибше розвиває свої розумові здібності й повніше самовиражається. Саме знання мови, а отже, володіння мовленням є важливими ознаками освіченості людини, її духовності і культури, свідченням відповідальності за долю рідного слова на рідній землі. Тож вирушаймо разом до чарівної країни рідної мови!

  Успіхів вам у навчанні!

 • Рідна мова. 5 клас, (2005). Єрмоленко C. Я.

  Належно вивчити українську мову вам допоможе цей підручник. Він є однією зі сходинок на шляху до опанування української мови в усьому її багатстві.

  Автори сподіваються, що підручник, написаний з думкою про вас і любов’ю до вас, стане вашим надійним помічником і порадником на шляху до оволодіння державною мовою. Бажаємо вам стати високоосвіченими людьми, цікавими і бажаними співрозмовниками.

  Щиро зичимо успіхів!

 • Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Інтегрований курс. 5 клас. Частина 2. Хворостяний І. Г.

  Вітаємо, друже/подруго!

  Навіщо ти вивчатимеш українську мову і літератури?

  Дивне запитання, подумаєш, мабуть, ти. Усі ж вчать, і я також маю. Подумай ще. Чим для тебе важливе вивчення мови? Ти навчишся розуміти та відчувати слово в усій його цілісності й неповторності, використовувати його, спілкуючись усно та письмово, читаючи й записуючи свої думки й почуття, використовувати знання і навички, спілкуючись у реальному та віртуальному світах. І поступово «збереш» свою мовну картину світу. Вивчене допоможе тобі створювати й підтримувати стосунки, досягати успіху в різних сферах життя, оскільки такі знання і вміння потрібні скрізь.

  Ти, можливо, почнеш розуміти цінність мови для власного життя, і, впевнені, будеш берегти її, нашу українську мову — багату, мелодійну й виразну. Українська мова — державна мова. І кожна людина, яка мешкає в Україні, має її шанувати та вчити.

 • Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Інтегрований курс. 5 клас. Частина 1. Хворостяний І. Г.

  Вітаємо, друже/подруго!

  Навіщо ти вивчатимеш українську мову і літератури?

  Дивне запитання, подумаєш, мабуть, ти. Усі ж вчать, і я також маю. Подумай ще. Чим для тебе важливе вивчення мови? Ти навчишся розуміти та відчувати слово в усій його цілісності й неповторності, використовувати його, спілкуючись усно та письмово, читаючи й записуючи свої думки й почуття, використовувати знання і навички, спілкуючись у реальному та віртуальному світах. І поступово «збереш» свою мовну картину світу. Вивчене допоможе тобі створювати й підтримувати стосунки, досягати успіху в різних сферах життя, оскільки такі знання і вміння потрібні скрізь.

  Ти, можливо, почнеш розуміти цінність мови для власного життя, і, впевнені, будеш берегти її, нашу українську мову — багату, мелодійну й виразну. Українська мова — державна мова. І кожна людина, яка мешкає в Україні, має її шанувати та вчити.

 • Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Інтегрований курс. 5 клас. Частина 2. Старагіна І. П.

  Підручник інтегрованого мовно-літературного курсу – це навчальна книжка нового покоління, яка готує учнів до життя у сучасному світі.

  Підручник є втіленням новаторського, масштабного авторського проєкту, відображеного в модельній навчальній програмі «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І., Терещенко В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б., Панченков А.О., Волошенюк О.В.).

  Мета інтегрованого підручника:

  • розвиток мовленнєвої, читацької, комунікативної вправності учнів та учениць;
  • підвищення мовної й літературної обізнаності;
  • формування життєвих компетентностей;
  • виховання ціннісного ставлення до слова, особистості, родини, суспільства, України, світу.

  Особливості та переваги інтегрованого підручника:

  • поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності;
  • наявність завдань із дослідження мовних і літературних явищ у рамках одного й того самого тексту;
  • інтегрований підхід та міжпредметні зв’язки;
  • реалізація різних підходів у навчанні: самостійно, у парах, у групах, колективно, а також з дорослими;
  • реалізація ціннісного компонента, українознавче наповнення змісту;
  • системність, логічність та послідовність викладу навчальної інформації;
  • використання додаткових засобів навчання, візуальних, аудіо та цифрових матеріалів;
  • науковість змісту і водночас його відповідність віковим особливостям п’ятикласників.
 • Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Інтегрований курс. 5 клас. Частина 1. Старагіна І. П.

  Підручник інтегрованого мовно-літературного курсу – це навчальна книжка нового покоління, яка готує учнів до життя у сучасному світі.

  Підручник є втіленням новаторського, масштабного авторського проєкту, відображеного в модельній навчальній програмі «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І., Терещенко В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б., Панченков А.О., Волошенюк О.В.).

  Мета інтегрованого підручника:

  • розвиток мовленнєвої, читацької, комунікативної вправності учнів та учениць;
  • підвищення мовної й літературної обізнаності;
  • формування життєвих компетентностей;
  • виховання ціннісного ставлення до слова, особистості, родини, суспільства, України, світу.

  Особливості та переваги інтегрованого підручника:

  • поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності;
  • наявність завдань із дослідження мовних і літературних явищ у рамках одного й того самого тексту;
  • інтегрований підхід та міжпредметні зв’язки;
  • реалізація різних підходів у навчанні: самостійно, у парах, у групах, колективно, а також з дорослими;
  • реалізація ціннісного компонента, українознавче наповнення змісту;
  • системність, логічність та послідовність викладу навчальної інформації;
  • використання додаткових засобів навчання, візуальних, аудіо та цифрових матеріалів;
  • науковість змісту і водночас його відповідність віковим особливостям п’ятикласників.
 • Українська мова. 5 клас, (2022). Семеног О. М.

  Дорогі друзі, п’ятикласнику та п’ятикласнице!

  Цей підручник — особисто для тебе. У початковій школі ти вже багато чого дізнався / дізналася про українську мову.

  Сподіваємося, що і в 5 класі ми разом охоче мандруватимемо протягом цього навчального року відомими й невідомими стежками країни Українська Мова.

  Тебе приваблюватиме безмежжя Лексикології та неповторна влучність Фразеології, милозвучність Фонетики, математична точність Орфографії, комунікативність Синтаксису.

  Навчальний матеріал не завжди буде простим, але він важливий для формування предметних компетентностей, які ти зможеш реалізувати в будь-яких життєвих ситуаціях.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Авраменко О. М.

  Дорогі п’ятикласники й п’ятикласниці!

  Цей підручник призначений розвивати у вас навички грамотного письма й говоріння, уміння читати та сприймати інформацію на слух, писати творчі роботи й переказувати тексти українською мовою.

  Він складається з параграфів, у яких чітка типова будова:

  • 1) вправа для спостереження над мовним матеріалом, який вивчатимете на уроці;
  • 2) теоретична частина з правилами, прикладами й поясненнями (правила не завжди треба вчити напам’ять, їх можна переказувати своїми словами);
  • 3) усна вправа, яку треба виконати колективно;
  • 4) письмова вправа, яку треба виконати індивідуально або колективно;
  • 5) завдання в тестовій формі;
  • 6) творча вправа (це завдання підвищеної складності);
  • 7) рубрика «Культура слова», яка навчає правильно добирати й наголошувати слова;
  • 8) вправа для виконання вдома.

  Якщо уважно й старанно опрацьовувати запропоновані завдання, то ви підготуєтеся до дорослого життя, зможете успішно спілкуватися в колективі та родині, з друзями. За допомогою слова ви переконуватимете однолітків, ділитиметеся з ними думками й враженнями, даруватимете тепло близьким і рідним.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Літвінова І. М.

  Любі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  Цього року у вас починається новий етап шкільного життя. Позаду залишилася початкова школа, а попереду чекає сповнений відкриттів шлях здобуття середньої освіти.

  Ви вже вивчали звуки й букви, значення та правопис слів, частини мови, будову речення. Пропонуємо збагатити ваші знання промову та вдосконалити навички спілкування, адже в сучасному світі вміння зрозуміло й грамотно висловлюватися надзвичайно важливе. Згадайте хоча б: коли ви правильно подаєте інформацію, то й дорослі скоріше дослухаються до вас, і однолітки погоджуються з вами в суперечці.

  Щоб уроки української були легкими й захопливими, ми доступно подаємо теорію та пропонуємо цікаві вправи. Будемо вивчати мовний матеріал на зразках текстів різних стилів і жанрів: художніх творів, статей з інтернет-сайтів, дописів сучасних блогерів тощо. У деяких вправах ви працюватимете з уривками творів, які вже читали в попередніх класах. Сподіваємося, що вам буде легко зрозуміти мовні явища на знайомих прикладах.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Онатій А. В.

  Дорогі… любі, шановні, високоповажні… п’ятикласники та п’ятикласниці!

  І яке ж слово краще дібрати?

  Цей підручник допоможе вам опанувати найцінніші навички: навчитися добирати правильні й влучні слова в різних життєвих ситуаціях, а також розв’язувати ті проблеми, які не під силу навіть комп’ютеру.

  На цих сторінках ви натрапите на різні види інформації, якою послуговуються в реальному житті: таблиці, діаграми, оголошення, схеми, алгоритми. Ви навчитеся розуміти їхній зміст та створювати власні тексти.

  Також ви знайдете багато іншого цікавого: пісні, дописи в соцмережах, відео, комікси, буктрейлери.

  Ви спробуєте себе в різних ролях: журналіста, дослідника, художника, дизайнера, блогера, розробника сайтів, оратора тощо.

  Насолоджуйтеся й здобувайте знання! Нехай цей шлях буде ефектним та ефективним!

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Ющук І. П.

  Дорогі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  Народна мудрість каже: «Мова — не полова». Мова — це не прос то набір звуків і слів, це чітко організована система. Із нею не можна поводитися абияк. Її треба знати так само досконало, як ви знаєте свій одяг, свою кімнату, свій смартфон.

  Нашу мову творили люди не одне тисячоліття.

  А ви, користуючись нею, будете її вдосконалювати й збагачувати заради себе і своїх майбутніх нащадків. За допомогою мови ви вбиратимете знання про світ і передаватимете іншим. Мова для цього — найкращий інструмент, але ним потрібно досконало володіти, якщо знати всі його можливості й силу.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Ворон А. А.

  Любі друзі!

  Ви хочете стати освіченими, навчитися мови, яка відкриває світ пізнання і супроводжує людину все життя. Цей підручник стане вам добрим помічником і порадником: розкриє таємниці української мови, підкаже, як правильно написати букву чи слово, як скласти речення, де поставити розділовий знак тощо.

  Щоб цікавіше було вивчати правила, на початку кожного параграфа виконайте вправу-дослідження і дайте відповіді на запитання. Крім основного, стисло викладеного правила, уважно прочитайте ще й підказку. Вона допоможе краще зрозуміти матеріал. А завдання для міркування навчать вас логічно мислити.

  Виконуючи вправи з ключами, розв’язуючи мовні задачі, розгадуючи шаради, ви переконаєтесь, що вивчення мови — не тільки необхідність, а й дуже цікава справа.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Панчук Г. Д.

  Дорогі п’ятикласниці та п’ятикласники!

  Цього року ви продовжуватимете вивчати українську мову, зокрема її лексикологію, фразеологію, фонетику, графіку, орфографію, орфоепію, синтаксис і пунктуацію. Сподіваємося, що буде цікаво.

  Ви знатимете, що шульга — це лівша, бо в давнину ліва рука мала назву шуйця (права — десниця). Пам’ятатимете, що масло (українською) — це харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани, а олія — це рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин. І тому неправильно «рослинне масло, рослинна олія», а правильно «масло, олія». Зрозумієте, що, перекладаючи, слід бути уважними, бо англ. magazine — це зовсім не магазин, а журнал. Побачите, що зміна звука змінить лексичне значення слова (лан — лань, нирка — норка). Розрізнятимете на слух помилкове гра́блі, спина́, оди́надцять і вимовлятимете правильно граблі́, спи́на, одина́дцять. Інколи будете збиті з пантелику, бо очам не повірите, що собаку з’їсти означає мати великий досвід у якійсь справі. А ще переконаєтеся, що пунктуація — це важливо, бо емоційно різні стани передані в реченнях «Допомогти, не можна відмовити» і «Допомогти не можна, відмовити».

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Заболотний О. В.

  Дорогі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  Запрошуємо у чарівний світ українського слова. А допоможе вам мандрувати мовними стежками надійний путівник – підручник. У ньому поєдналися традиції і сучасність, історія і сьогодення. Однак, подорожуючи, пам’ятайте, що ви ще й дослідники. Тому «підкорення» кожного параграфа бажано розпочинати зі вступної вправи, у якій потрібно дослідити певне мовне явище й самостійно зробити висновок, тобто невелике відкриття. Потім слід уважно прочитати правило, спробувати його осмислити, переказати. Після цього можна переходити до виконання тренувальних вправ, які не лише сприятимуть засвоєнню теми, а й розкажуть багато про людські стосунки, народні традиції, навколишній світ.

 • Українська мова. 5 клас, (2022). Гапон Л. О.

  Чи хочеш ти вправно спілкуватись українською? Чи прагнеш легко вступати в діалог, швидко та без помилок писати текстові повідомлення в чаті чи в зошиті, вчасно помічати й усувати огріхи в мовленні? Якщо так, то запрошуємо тебе до співпраці! Пропонуємо разом відкривати мовні таємниці, пізнавати нове, закріплювати вивчене, а головне — активно послуговуватись українською мовою всюди: у родині, у школі, у транспорті, на товариських зустрічах, в офіційних установах!

  Перед тобою не просто підручник, а захоплива подорож, своєрідний квест, у якому вивчення кожної нової теми — це цікава пригода, інтелектуальне мовне змагання. Завдання об’єднані в рубрики з мотиваційними гаслами: «Будь у темі», «Улови ідею», «Учися в інших», «Пригадай і повтори», «Ти зможеш» тощо. Це надихатиме тебе, додаватиме впевненості й віри у власні сили. А ще твоїми вірними друзями в цій подорожі стануть Квітка і Юрась. Вони будуть радити й допомагати, звертати увагу на складні випадки вимови й уживання слів, підказувати, що варто повторити й запам’ятати.

 • Українська мова. Повторне видання. 5 клас. Заболотний О. В.

  Дорогі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  Запрошуємо вас у чарівний світ українського слова. А допоможе мандрувати стежками рідної мови надійний путівник усіх школярів p підручник. У ньому поєдналися традиції і сучасність, історія і сьогодення. Тому в підручнику впроваджено всі змістові лінії та предметні компетентності. Однак, подорожуючи, пам’ятайте, що ви ще й дослідники. Тому «підкорення» кожного параграфа бажано розпочинати зі вступної вправи, у якій потрібно дослідити певне мовне явище й самостійно зробити висновок, тобто невелике відкриття. Потім слід уважно прочитати правило, спробувати його осмислити, переказати. Після цього можна переходити до виконання тренувальних вправ, які не лише допоможуть засвоїти тему, а й розкажуть багато про людські стосунки, народні традиції, навколишній світ.

 • Українська мова. Повторне видання. 5 клас. Заболотний О. В.

  Дорогі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  Запрошуємо вас у чарівний світ українського слова. А допоможе нам мандрувати мовними стежками надійний путівник усіх школярів – підручник. Однак, подорожуючи, пам’ятайте, що ви ще й дослідники. Тому «підкорення» кожного параграфа бажано розпочинати зі вступної вправи, у якій необхідно дослідити певне мовне явище й самостійно зробити висновок, тобто невелике відкриття. Потім потрібно уважно прочитати правило, спробувати його осмислити, переказати. Після цього можна переходити до виконання тренувальних вправ, які не лише допоможуть засвоїти тему, а й розкажуть багато про людські стосунки, громадянську відповідальність, захист довкілля, ощадливість, турботу про здоров’я.