• Інформатика. 9 клас, (2022). Бондаренко О. О.

  Дорогі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів і учениць 9 класу. У 5–8 класах ви вивчали основи об’єктно-орієнтованого програмування та розробки застосунків мовою Python, ознайомилися з поштовими службами інтернету, етикетом електронного листування, онлайновими перекладачами і хмарними сервісами, опанували табличний процесор — програму для опрацювання даних, поданих у вигляді електронних таблиць.

  У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та корисного, а цей підручник буде вашим надійним помічником. Підручник складається з п’яти розділів.

 • Інформатика. 9 клас, (2022). Ривкінд Й. Я.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ви продовжуєте вивчати цікавий, важливий і корисний предмет – інформатику.

  На уроках інформатики в 9-му класі ви розглянете класифікацію та призначення програмного забезпечення, що використовується під час роботи з комп’ютером, навчитеся створювати й опрацьовувати архівні файли, детальніше ознайомитеся з питаннями інформаційної безпеки і засобами її дотримання, продовжите вивчати табличний процесор, ознайомитеся з базами даних і програмою для їх створення й опрацювання, навчитеся створювати 3D-моделі та 3D-анімацію. І в цьому вам допоможе цей підручник.

 • Інформатика. 9 клас, (2022). Казанцева О. П.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. У розділі 1 ви познайомитеся з класифікацією програмного забезпечення, дізнаєтеся про інформаційну безпеку. Вивчаючи матеріал розділу 2, ви будете здійснювати опрацювання табличних даних засобами табличного процесора MS Excel. Розділ 3 познайомить вас з можливостями створення, редагування та використання баз даних. У розділі 4 продовжите своє знайомство з мовою Python, створюючи програми та Windows-додатки опрацювання масивів. У розділі 5 розпочнете своє знайомство з основами 3D-графіки, використовуючи редактор Blender. Підручник містить практичні вправи для виконання на комп’ютері. Файли-заготовки до деяких вправ містяться в інтерактивній складовій підручника в папці Files.

 • Інформатика. 9 клас, (2022). Морзе Н. В.

  Дорогі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Цей підручник допоможе вам завершити базовий курс вивчення інформатики й упевнено стартувати в нових відкриттях цифрових технологій, які чекатимуть на вас у майбутньому. Навчальний матеріал згруповано в п’ять розділів. Ви дізнаєтесь про програмне забезпечення комп’ютера та заходи з інформаційної безпеки. Удосконалите свої навички роботи з табличним процесором. Складатимете програми для опрацювання наборів даних, отримаєте компетентності роботи з великими даними. На завершення — опануєте навички роботи з 3D-графікою. І що найважливіше, отримаєте цифрові та ключові компетентності, які допоможуть вам успішно навчатися, обрати майбутню професію, реалізувати себе в цифровому суспільстві, вирішувати проблеми та бути успішними.

 • Інформатика. 9 клас, (2022). Коршунова О. В.

  Питання — це спосіб отримання інформації і водночас траєкторія думок людини. За допомогою питань ми прокладаємо собі міст у невідоме та невизначене. А оскільки невизначеність і невідомість — це характерна риса сучасного світу, що стрімко змінюється, вміння ставити питання є дуже актуальним і його потрібно розвивати. Джерелом усіх питань є подив, цікавість та допитливість. Ми ставимо питання і шукаємо рішення і таким чином вирішуємо проблеми, навчаємося, розширюємо власні погляди і пізнаємо світ. Вміння ставити запитання допоможе кожному у професійній сфері і повсякденному житті, розвине креативність та критичність мислення.

  Перед тобою перші сторінки підручника з інформатики для учнів 9 класу. Він допоможе тобі опанувати не тільки програму з інформатики, а й навчить вчитися та самостійно здобувати інформацію. Кожний параграф у нашому підручнику розпочинається із проблемного питання, відповісти на яке ти зможеш, опрацювавши зміст параграфу.

 • Інформатика (поглиблене вивчення). 9 клас, (2022). Руденко В. Д.

  Дорогі учні та учениці!

  У дев’ятому класі ви завершуєте перший етап вивчення основ інформатики. Це досить відповідальний період. Саме в цей час формуються не тільки основні знання й навички володіння комп’ютерними та інформаційними засобами, а й ключові компетентності, зокрема ІКТ. Дехто з вас ще не один рік системно вивчатиме інформатику і стане ІТ-спеціалістом або ІТ-спеціалісткою, дехто завершить її вивчення у школі і почне готуватися до оволодіння іншими напрямками. Але знання і навички з інформатики, набуті у 5–9 класах, допоможуть вам у подальшому успішному навчанні, самостійному оволодінні інформаційними технологіями, а також у повсякденній діяльності.

  Цього року ви будете працювати з новими програмними засобами. Ознайомитеся із сутністю інформаційного суспільства, етапами становлення інформаційних технологій і розвитком інформаційних систем. Вперше будете вивчати сутність електронного документообігу і комп’ютерних публікацій. Навчитеся розробляти найпростіші бази даних навчального призначення і працювати в комп’ютерних мережах. Ви також будете створювати персональне навчальне середовище, продовжите вивчення основ алгоритмізації та програмування.

  Інформаційні технології — це величезне досягнення людства. Вміння працювати з інформацією буде корисним для вашого успішного навчання.

 • Информатика. 9 класс. Ривкинд И. Я.

  Материал учебника разделен согласно программе на десять глав.

  Каждый пункт учебника содержит вопросы для актуализации знаний, основной учебный материал, тренировочные упражнения, вопросы для самоконтроля и практические задания, дифференцированные по уровню сложности учебных достижений. Учебник содержит тринадцать практических работ.

  Для повышения интереса к изучению предмета учебник, кроме основного материала, содержит рубрики: «Для тех, кто хочет знать больше», «Знаете ли вы, что…».

 • Інформатика. 9 клас. Морзе Н. В.

  Дорогі дев’ятикласники!

  Ми раді, що ви продовжуєте вивчення базового курсу інформатики за цим підручником. Він складається з дев’яти розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на кількох уроках.

  Деякі з тем для вас уже знайомі, і ви зможете розширити свої знання та вдосконалити вміння. Із задоволенням опановуйте нове задля того, щоб стати успішними в сучасному інформаційному суспільстві. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві, ознайомитесь із принципами побудови мережі Інтернет і новими інтернет-сервісами, навчитеся створювати презентації, що містять елементи управління, опануєте основи інформаційної безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Ви будете створювати комп’ютерні моделі з різних галузей знань та опрацьовувати їх у різних програмних середовищах. Ви продовжите розробляти програмні проекти мовами програмування
  Python і Free Pascal та реалізовувати їх у відповідних середовищах програмування.

 • Інформатика. 9 клас. Бондаренко О. О.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів 9 класу. У 5–8 класах ви вже ознайомилися з базовими поняттями інформатики та основами роботи з комп’ютером, навчилися створювати графічні, текстові й мультимедійні документи, працювати з електронними таблицями, шукати в Інтернеті інформаційні матеріали, складати та виконувати алгоритми з повторенням та розгалуженням.

  У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та корисного, а пропонований підручник буде вашим надійним помічником. Як же з ним працювати?

  Підручник складається з десяти розділів. На початку кожного розділу ви знайдете рубрику «Повторюємо». Вона допоможе вам згадати відомості, які ви вивчали з цієї теми у попередніх класах і які будуть необхідні для засвоєння нового матеріалу.

 • Інформатика. 9 клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на десять розділів.

  Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить тринадцять практичних робіт.

  Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…».