Показ 3 результатів

 • Информатика. 6 класс. Ривкинд И. Я.

  В соответствии с действующей программой учебный материал разделен на пять глав. Глава «Текстовый процессор» представлена в двух вариантах – для работы с текстовыми процессорами Microsoft Office Word и LibreOffice Writer.

  В начале каждого пункта приведены вопросы для актуализации знаний учащихся, что позволит изучать новые темы с опорой на уже изученные. Для формирования стойкого интереса к предмету предложены рубрики: «Для тех, кто хочет знать больше». «Знаете ли вы, что…», «Для тех, кто работает с Windows 7».

  В конце каждого пункта предлагаются тренировочные упражнения, а также вопросы для самоконтроля и практические задания, распределенные в соответствии с уровнями учебных достижений учащихся.

  Выполнение десяти приведенных в учебнике практических работ является обязательным для всех учащихся.

 • Інформатика. 6 клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно із чинною програмою на п’ять розділів. Розділ «Текстовий процесор» подано в двох варіантах – для роботи з текстовими процесорами Microsoft Office Word та LibreOffice Writer.

  На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…», «Для тих, хто працює з Windows 7».

  Наприкінці кожного пункту наведено тренувальні вправи, а також запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить десять практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.

 • Інформатика. 6 клас. Морзе Н. В.

  Дорогий друже!

  Цей підручник, допоможе тобі продовжити вивчення інформатики. Він складається з п’яти розділів. З алгоритмами і їх виконавцями ти зустрінешся в першому розділі. У другому — опануєш основи роботи з операційною системою комп’ютера. У третьому розділі ти знайдеш матеріали про засоби для роботи і з мультимедіа. У четвертому — навчишся працювати із текстами в середовищі текстового процесора, ап’ятий розділ відкриє тобі таємниці мережки х технологій.