В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Інформатика. 10 клас».

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас, (2019). Морзе Н. В.

  Дорогі старшокласники! Дорогі старшокласниці!

  Вітаємо вас на сторінках підручника, який реалізує базовий модуль навчання інформатики у профільній школі! Інформатика входить до переліку предметів за вибором, які надають учням можливість удосконалювати знання з обраної галузі шляхом вивчення поглиблених модулів з фаху або споріднених з ним. А це означає, що ваше майбутнє буде тісно пов’язане з інформаційними технологіями, ваш подальший професійний вибір відповідатиме реаліям і запитам інформаційного суспільства, а отримані знання й навички в курсі інформатики стануть міцним фундаментом формування цифрової компетентності, яка забезпечить успіх та реалізацію ваших цілей.

  Підручник складається із чотирьох розділів, що містять як теми, які узагальнюють і систематизують набуті знання й уміння з базового курсу інформатики 5–9 класів, так і ті, що розкривають нові напрями розвитку технологій, їх застосування для навчання та життя в умовах високотехнологічного суспільства. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві та тенденції розвитку цифрового суспільства, опануєте комп’ютерно-орієнтованими засобами планування, виконання та прогнозування результатів навчальної, дослідницької й практичної діяльності, удосконалите знання й уміння з кібербезпеки. Навчитесь моделювати об’єкти й процеси та проводити комп’ютерний експеримент за допомогою сучасних програмних засобів, аналізувати дані й розв’язувати прикладні задачі. Оціните переваги використання баз даних порівняно з іншими технологіями зберігання даних та опануєте системою управління базами даних. Отримаєте знання з основ медіаграмотності й набудете навичок у веб-дизайні та веб-маркетингу.

  У підручнику багато завдань і вправ, для розв’язування яких вам потрібно буде застосовувати набуті знання й уміння в процесі навчання та навички роботи з прикладними програмами, якими ви опанували раніше.

  Бажаємо вам успіху!

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Морзе Н. В.

  Дорогі десятикласники!

  Ви тримаєте в руках новий підручник. Сподіваємося, що ви із задоволенням навчатиметеся за ним і дізнаєтеся чимало корисного і цікавого!

  Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп’ютері, а результати зберігати у спеціальній структурі папок, створеній кожним із вас.

  Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється на теоретичну та практичну частини: «Вивчаємо» та «Діємо». Перш ніж розпочати роботу на комп’ютері, радимо вам ознайомитися з теорією («Вивчаємо»), а потім послідовно, крок за кроком, викопувати запропоновані вправи («Діємо») на основі файлів-заготовок, що містяться на компакт-диску до підручника.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Ривкінд Й. Я.

  Шановні учні!

  Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою інформатичну компетентність.

  Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами в програмі Microsoft Word 2007, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, використовуючи програму Microsoft Power Point 2007, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.

 • Інформатика. Академічний рівень. Профільний рівень. 10 клас, (2010). Ривкінд Й. Я.

  Шановні учні!

  Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою інформатичну компетентність.

  Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами в програмі Microsoft Word 2007, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, використовуючи програму Microsoft Power Point 2007, виконувати різноманітні обчислення та будувати діаграми в програмі Microsoft Excel 2007. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.

 • Информатика. Академический уровень. Профильный уровень. 10 класс, (2010). Ривкинд И. Я.

  Уважаемые ученики!

  Изучая курс информатики в 9-м классе, вы ознакомились с основными понятиями этой науки и овладели начальными навыками работы с аппаратным и программным обеспечением. Мы надеемся, что вы поняли, какую большую роль в жизни современного человека играют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и планируете в дальнейшем развивать свою информатическую компетентность.

  Данный учебник ориентирован на продолжение изучения вами в 10-м классе современных ИК-технологий, совершенствование навыков использования их в вашей учебной и исследовательской деятельности, в повседневной жизни. Он поможет вам стать образованным человеком информационного общества. Вы углубите свои знания и усовершенствуете умения в работе с текстовыми документами в программе Microsoft Word 2007, научитесь создавать компьютерные презентации, используя программу Microsoft Power Point 2007, осуществлять различные вычисления и строить диаграммы в программе Microsoft Excel 2007. Также вы научитесь пользоваться электронными почтовыми ящиками, использовать всемирную сеть Интернет для общения в чатах и форумах, применять ИКТ при изучении различных школьных предметов.

 • Інформатика. Профільний рівень. 10 клас. Руденко В. Д.

  Шановні десятикласники та десятикласниці!

  За п’ять років ви опанували базові знання та сформували компетенції, маєте первинні навички практичної роботи з багатьма програмними засобами. Ви досягли певного рівня інформаційної культури і здатні самостійно оволодівати сучасними інформаційними технологіями. Та інформатика — дуже динамічна наука. Її подальші напрямки й темпи розвитку значною мірою визначатимуться рівнем підготовки людей, які мають ґрунтовні знання в цій галузі. Імовірно, багатьох із вас, адже ви вивчатимете інформатику на профільному рівні і, сподіваємося, в майбутньому пов’яжете з нею свою професійну діяльність.

  У 10 класі ви будете працювати з новими програмними засобами. Ви зануритеся у світ статистики, фінансових розрахунків, інфографіки; навчитеся автоматизувати процес оформлення текстового документа, створювати та опрацьовувати графічні зображення у векторному та растровому графічних редакторах.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Руденко В. Д.

  Дорогі учні та учениці!

  Ось і завершився перший етап вивчення основ інформатики. Це був досить відповідальний період, адже саме в цей час ви набули не лише основних знань і навичок володіння комп’ютерними та інформаційними засоби, а й ключових компетентностей, зокрема ІКТ. Дехто з вас ще не один рік системно вивчатиме інформатику і стане професійним ІТ-фахівцем, дехто завершить її вивчення у школі і почне готуватися до оволодіння іншими спеціальностями. Та знання і навички, набуті на уроках інформатики, допоможуть вам у подальшому навчанні, самостійному опануванні інформаційними технологіями, повсякденному житті.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Бондаренко О. О.

  Шановні десятикласники та десятикласниці!

  У 9 класі завершився перший етап вивчення основ інформатики. За п’ять років ви опанували основи роботи з комп’ютером, навчилися працювати з електронними таблицями, створювати відеокліпи й нескладні публікації, розробляти презентації та конструювати сайти. Ви навчилися складати та виконувати алгоритми за заданими умовами в середовищі програмування.

  Знаєте, як користуватися сучасними службами Інтернету і які засоби й методи допоможуть убезпечити дані від спотворення чи несанкціонованого доступу.

  У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та корисного. А пропонований підручник буде вашим надійним помічником. Пригадаємо, як із ним працювати.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи.

  На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато малюнків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить додаткові рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…». Наприкінці кожного пункту наведено запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за чотирма рівнями навчальних досягнень.