• Інформатика. 8 клас. Казанцева О. П.

  Шановні восьмикласники!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Матеріал поділений на дев’ять розділів. У підручнику описано хід виконання всіх передбачених програмою практичних робіт, створено файли-заготовки до вправ і практичних робіт (знаходяться під відповідним ім’ям на диску інтерактивної складової підручника в папці Files). У першому розділі ви продовжите докладніше вивчати інформаційні процеси, зокрема обробку інформації та кодування даних. У другому розділі ви дізнаєтеся про характеристики програмного забезпечення, призначення складових комп’ютера та параметри їх підбору під потребу користувача. Вивчаючи матеріал третього розділу, ви будете працювати в текстовому редакторі MS Word. З четвертого розділу ви дізнаєтеся про мультимедійні продукти і технології. Із п’ятого розділу ви розпочнете і в шостому продовжите вивчати основи програмування в навчальному середовищі Visual Basic. У сьомому розділі ви продовжите роботу в табличному процесорі MS Excel, яку розпочали в сьомому класі. У восьмому розділі будете розв’язувати компетентнісні задачі, а на завершення підготуєте проект на вибрану тему.

 • Інформатика (поглиблене вивчення). 8 клас. Гуржій А. М.

  Підручник призначений для навчання інформатики у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника відповідає навчальній програмі “Інформатика. 8—9 класи з поглибленим вивченням інформатики”, затвердженій Міністерством освіти і науки України (рішення Колегії МОН України від 27.06.2013 р., протокол № 2/4-2).

 • Інформатика. 8 клас. Гуржій А. М.

  Підручник призначений для навчання інформатики у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі “Інформатика. 5—9 класи”, рекомендованій Міністерством освіти і науки України (наказ від 06.06.2012 р. № 664).

 • Информатика. 8 класс. Ривкинд И. Я.

  Материал учебника, согласно новой программе, разделен на 8 глав. Главы «Текстовый процессор» и «Табличный процессор» представлены для пакета Microsoft Office.

  Каждый пункт учебника содержит вопросы для актуализации знаний, основной учебный материал, тренировочные упражнения, вопросы для самоконтроля и практические задания, распределенные в соответствии с уровнями учебных достижений учащихся. Учебник содержит 16 практических работ.

  Для повышения интереса к изучению предмета, кроме основного материала, учебник содержит рубрики: «Для тех, кто хочет знать больше», «Знаете ли вы, что…».

 • Інформатика. 8 клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно з новою програмою на 8 розділів. У підручнику розділи «Текстовий процесор» і «Табличний процесор» подано для пакета Microsoft Office.

  Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить шістнадцять практичних робіт.

  Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…».

 • Інформатика. 8 клас. Бондаренко О. О.

  Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

  Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів 8 класу. У 5–7 класах ви вже знайомилися з базовими поняттями інформатики та основами роботи з комп’ютером, навчилися створювати графічні, текстові й мультимедійні документи, працювати з електронними таблицями, шукати в Інтернеті інформаційні матеріали, складати прості алгоритми та створювати за ними програми.

 • Информатика. 8 класс. Морзе Н. В.

  Дорогие восьмиклассники!

  Этот учебник поможет вам в изучении информатики. Он состоит из семи разделов, содержащих темы, с которыми вы будете знакомиться на одном, двух или более уроках. Вы узнаете, как кодируются данные с помощью компьютера, научитесь различать составляющие компьютера, устройства и программы. Продолжите совершенствовать свои знания и умения по работе с текстовыми данными в среде текстового процессора и числовыми данными в среде табличного процессора. Научитесь использовать новые программы для работы с объектами мультимедиа. На страницах учебника вы найдёте описание языков программирования Python и Free Pascal, примеры программ, а с помощью сред программирования, поддерживающих эти языки, научитесь разрабатывать различные программные проекты для обучения и развлечений. В учебнике много заданий и упражнений, в том числе — компетентностных задач и проектов.

 • Інформатика. 8 клас. Морзе Н. В.

  Дорогі восьмикласники!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається із семи розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на одному, двох або більше уроках. Ви зрозумієте, як кодуються дані для їх опрацювання за допомогою комп’ютера, навчитеся знаходити відмінності між різними складовими комп’ютера, пристроями та програмним забезпеченням. Продовжите вдосконалювати свої знання й уміння з опрацювання текстових даних у середовищі текстового процесора та числових даних за допомогою табличного процесора. Опануєте нові програми для роботи з об’єктами мультимедіа. На сторінках підручника ви знайдете опис мов програмування Python і Free Pascal та приклади створення відповідних програм, а за допомогою середовищ програмування, що підтримують ці мови, навчитеся розробляти програмні проекти, які можуть стати у пригоді в навчанні, побуті й розвагах та, можливо, сприяти майбутньому вибору професії. У підручнику багато завдань і вправ, у тому числі — компетентнісних задач і проектів, розв’язуючи та виконуючи які, ви набуватимете нових знань й умінь.