В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Інформатика. 8 клас».

 • Інформатика (поглиблене вивчення). 8 клас, (2021). Руденко В. Д.

  Шановні учні та учениці!

  Ви приступаєте до опанування шкільного курсу інформатики з поглибленим вивченням. Ви досягли певного рівня інформаційної культури і здатні самостійно оволодівати сучасними інформаційними технологіями. Та інформатика — дуже динамічна наука. Її подальші напрямки й темпи розвитку значною мірою визначатимуться рівнем підготовки людей, які мають ґрунтовні знання в цій галузі.

  Цього року ви будете працювати з новими програмними засобами, реалізовувати базові алгоритми засобами мови програмування Python і середовища програмування IDLE та створювати й налаштовувати програми за розробленими алгоритмами, опануєте основні етапи та методологію розробки програмного забезпечення тощо.

  Підручник, який ви тримаєте в руках, — ваш надійний помічник. У ньому ви знайдете завдання для самостійного виконання — виконуйте їх на комп’ютері з натхненням, повторюйте теоретичний матеріал і викладайте основні положення на папері. Ви маєте змогу пройти комп’ютерне тестування з автоматичною перевіркою результату.

 • Інформатика. 8 клас, (2021). Ривкінд Й. Я.

  Шановні восьмикласниці та восьмикласники!

  Ви продовжуєте вивчати цікавий і важливий предмет – Інформатику. У попередніх класах ви вже навчилися виконувати операції з об’єктами операційної системи комп’ютера, створювати інформаційні моделі, опрацьовувати графічні, текстові, числові дані та мультимедійні презентації, листуватися, шукати відомості та колективно опрацьовувати документи в Інтернеті, складати алгоритми та програми для різних виконавців.

  На уроках інформатики у 8-му класі ви розглянете кодування текстових і графічних даних, апаратне забезпечення комп’ютера та його призначення, продовжите опрацьовувати текстові та мультимедійні дані, створювати та публікувати в Інтернеті власні сайти. Ви навчитеся створювати відеофільми, опрацьовувати аудіодані, створювати проєкти в середовищі програмування. І в цьому вам допоможе цей підручник.

  Вміст підручника поділено на розділи. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, поділяються на підпункти. На початку кожного пункту наведено запитання для повторення вивченого. Відповіді на них полегшать розуміння та засвоєння нового матеріалу.

 • Інформатика. 8 клас, (2021). Морзе Н. В.

  Дорогі друзі!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається з п’яти розділів. Ви дізнаєтесь, як кодують дані в комп’ютері, ознайомитеся з характеристиками складових сучасних комп’ютерів. Удосконалите та розширите свої вміння роботи з текстовими документами у другому розділі. Поринете в неймовірний світ творчості разом із програмами для роботи з мультимедіа у третьому розділі. За матеріалами четвертого розділу продовжите вивчення мови програмування Python і навчитеся складати справжні програми
  з графічним інтерфейсом. Останній розділ підручника допоможе вам створювати сайти.

  Тематичні блоки об’єднано в розділ, який завершується рубрикою Оцінюємо себе. Простий інструмент для самооцінювання допоможе вам визначити свій поступ у навчанні.

 • Інформатика. 8 клас, (2021). Коршунова О. В.

  Вітаємо!

  Інформаційні технології з кожним днем стрімко змінюють світ і наше повсякденне життя. Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями стає необхідною компетенцією сьогодні і обов’язковою — у майбутньому.

  Проте інформатика — це не тільки опанування інформаційно-комунікаційних технологій. Це передусім знання та навички в опрацюванні інформації, а в майбутньому — опрацювання її величезних обсягів.

  Учені передбачають, що через 5–10 років актуальними стануть ті професії, про які ми сьогодні ще нічого не знаємо, а це означає, що в майбутньому людям доведеться постійно навчатися, опановувати нові знання та навички. Тому вже сьогодні потрібно вміти навчатися самостійно, і наш підручник може в цьому тобі допомогти.

 • Інформатика. 8 клас, (2021). Казанцева О. П.

  Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. У розділі 1 ви познайомитеся з кодуванням та вимірюванням інформації, дізнаєтеся про призначення складових комп’ютера. Вивчаючи матеріал розділу 2, ви будете працювати в текстовому редакторі MS Word. Розділ 3 познайомить вас з основами вебдизайну при створенні власного сайту. З розділу 4 ви дізнаєтеся про мультимедійні продукти та технології. В розділі 5 розпочнете вивчення основ програмування в середовищі мови Python, створюючи як обчислювальні програми, так і Windows-додатки. Підручник містить практичні вправи для виконання на комп’ютері. Файли-заготовки до деяких вправ знаходяться в інтерактивній складовій підручника в папці Files.

 • Інформатика. 8 клас, (2021). Бондаренко О. О.

  Дорогі восьмикласники та восьмикласниці!

  Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів і учениць 8 класу. У 5–7 класах ви вивчали основи об’єктно-орієнтованого програмування та розробки застосунків мовою Python, ознайомилися з поштовими службами інтернету, етикетом електронного листування, онлайновими перекладачами і хмарними сервісами, опанували табличний процесор — програму для опрацювання даних, поданих у вигляді електронних таблиць.

  У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та корисного, а пропонований підручник буде вашим надійним помічником. Підручник складається з п’яти розділів. Пригадаймо, як із ним працювати.

  На початку кожного розділу вміщено матеріали рубрики «Повторюємо». Вони допоможуть згадати відомості, які ви вивчали з цієї теми в попередніх класах і які будуть необхідні для засвоєння нового матеріалу.

  Розділ складається з параграфів і практичних робіт за темами розділу. Кожен параграф містить теоретичні відомості, приклади практичного застосування знань, вправи, питання для самоперевірки.

 • Інформатика. 8 клас, (2008). Ломаковська Г. В.

  У 8 класі учням пропонуються для вивчення такі розділи: «Комп’ютерні презентації», «Комп’ютерні мережі», «Алгоритмізація та програмування», «Створення сайтів». Кожна тема містить детальні пояснення навчального матеріалу, практичні роботи, запитання і завдання, цікаві рисунки, ілюстрації і скриншоти.

 • Інформатика. 8 клас. Казанцева О. П.

  Шановні восьмикласники!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Матеріал поділений на дев’ять розділів. У підручнику описано хід виконання всіх передбачених програмою практичних робіт, створено файли-заготовки до вправ і практичних робіт (знаходяться під відповідним ім’ям на диску інтерактивної складової підручника в папці Files). У першому розділі ви продовжите докладніше вивчати інформаційні процеси, зокрема обробку інформації та кодування даних. У другому розділі ви дізнаєтеся про характеристики програмного забезпечення, призначення складових комп’ютера та параметри їх підбору під потребу користувача. Вивчаючи матеріал третього розділу, ви будете працювати в текстовому редакторі MS Word. З четвертого розділу ви дізнаєтеся про мультимедійні продукти і технології. Із п’ятого розділу ви розпочнете і в шостому продовжите вивчати основи програмування в навчальному середовищі Visual Basic. У сьомому розділі ви продовжите роботу в табличному процесорі MS Excel, яку розпочали в сьомому класі. У восьмому розділі будете розв’язувати компетентнісні задачі, а на завершення підготуєте проект на вибрану тему.

 • Інформатика (поглиблене вивчення). 8 клас. Гуржій А. М.

  Підручник призначений для навчання інформатики у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника відповідає навчальній програмі “Інформатика. 8—9 класи з поглибленим вивченням інформатики”, затвердженій Міністерством освіти і науки України (рішення Колегії МОН України від 27.06.2013 р., протокол № 2/4-2).

 • Інформатика. 8 клас. Гуржій А. М.

  Підручник призначений для навчання інформатики у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника повністю відповідає навчальній програмі “Інформатика. 5—9 класи”, рекомендованій Міністерством освіти і науки України (наказ від 06.06.2012 р. № 664).

 • Информатика. 8 класс. Ривкинд И. Я.

  Материал учебника, согласно новой программе, разделен на 8 глав. Главы «Текстовый процессор» и «Табличный процессор» представлены для пакета Microsoft Office.

  Каждый пункт учебника содержит вопросы для актуализации знаний, основной учебный материал, тренировочные упражнения, вопросы для самоконтроля и практические задания, распределенные в соответствии с уровнями учебных достижений учащихся. Учебник содержит 16 практических работ.

  Для повышения интереса к изучению предмета, кроме основного материала, учебник содержит рубрики: «Для тех, кто хочет знать больше», «Знаете ли вы, что…».

 • Інформатика. 8 клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно з новою програмою на 8 розділів. У підручнику розділи «Текстовий процесор» і «Табличний процесор» подано для пакета Microsoft Office.

  Кожний пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить шістнадцять практичних робіт.

  Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…».

 • Інформатика. 8 клас. Бондаренко О. О.

  Шановні восьмикласники та восьмикласниці!

  Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів 8 класу. У 5–7 класах ви вже знайомилися з базовими поняттями інформатики та основами роботи з комп’ютером, навчилися створювати графічні, текстові й мультимедійні документи, працювати з електронними таблицями, шукати в Інтернеті інформаційні матеріали, складати прості алгоритми та створювати за ними програми.

 • Информатика. 8 класс. Морзе Н. В.

  Дорогие восьмиклассники!

  Этот учебник поможет вам в изучении информатики. Он состоит из семи разделов, содержащих темы, с которыми вы будете знакомиться на одном, двух или более уроках. Вы узнаете, как кодируются данные с помощью компьютера, научитесь различать составляющие компьютера, устройства и программы. Продолжите совершенствовать свои знания и умения по работе с текстовыми данными в среде текстового процессора и числовыми данными в среде табличного процессора. Научитесь использовать новые программы для работы с объектами мультимедиа. На страницах учебника вы найдёте описание языков программирования Python и Free Pascal, примеры программ, а с помощью сред программирования, поддерживающих эти языки, научитесь разрабатывать различные программные проекты для обучения и развлечений. В учебнике много заданий и упражнений, в том числе — компетентностных задач и проектов.

 • Інформатика. 8 клас. Морзе Н. В.

  Дорогі восьмикласники!

  Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. Він складається із семи розділів, що містять теми, які ви розглядатимете на одному, двох або більше уроках. Ви зрозумієте, як кодуються дані для їх опрацювання за допомогою комп’ютера, навчитеся знаходити відмінності між різними складовими комп’ютера, пристроями та програмним забезпеченням. Продовжите вдосконалювати свої знання й уміння з опрацювання текстових даних у середовищі текстового процесора та числових даних за допомогою табличного процесора. Опануєте нові програми для роботи з об’єктами мультимедіа. На сторінках підручника ви знайдете опис мов програмування Python і Free Pascal та приклади створення відповідних програм, а за допомогою середовищ програмування, що підтримують ці мови, навчитеся розробляти програмні проекти, які можуть стати у пригоді в навчанні, побуті й розвагах та, можливо, сприяти майбутньому вибору професії. У підручнику багато завдань і вправ, у тому числі — компетентнісних задач і проектів, розв’язуючи та виконуючи які, ви набуватимете нових знань й умінь.