В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Трудове навчання. 6 клас».

 • Трудове навчання (для хлопців). 6 клас, (2014). Сидоренко В. К.

  Дорогі друзі!

  У б класі ви продовжите вивчати складний світ техніки і технологій, добрим помічником на цьому шляху вам стане цей підручник.

  Ви дізнаєтеся, як заплановану для виготовлення деталь чи виріб зобразити у вигляді кресленика, знайдете в підручнику потрібну для розробки та виготовлення виробу інформацію. Ознайомитеся з такими конструкційними матеріалами, як тонколистовий метал і дріт, із технологією виготовлення виробів із них, а також із призначенням і будовою свердлильного верстата та основами проектної діяльності. Ви засвоїте прийоми роботи з інструментами та правила безпечного користування ними, а також ознайомитеся з технологіями побутової діяльності, основами здорового харчування, дізнаєтеся, як дотримуватися гігієни житла й особистої гігієни. Усе це вам стане у пригоді в подальшому житті незалежно від вашої майбутньої професії.

  Перевірити і закріпити знання з кожної теми вам допоможуть рубрики «Виконаємо завдання разом», «Завдання для самостійного розв’язку» і «Чи добре засвоїли?», які розміщено наприкінці параграфів і розділів. Виконані вами лабораторно-практичні роботи збагатять вас поглибленим знанням властивостей матеріалів та прийомів праці. Тим, хто хоче знати більше, стане у пригоді інформація, вміщена в рубриках «Додаткова інформація» та «Цікаво знати».

  Якщо ви забули якийсь термін, скористайтеся «Словником термінів» у кінці підручника. Виконуючи практичні вправи та лабораторно-практичні роботи, будьте уважними, дотримуйтеся правил безпечної праці.

  Бажаємо всім успіхів у навчанні!

 • Трудове навчання (для дівчат). 6 клас, (2014). Сидоренко В. К.

  Юна шестикласнице!

  Ми впевнені, що ти з цікавістю відкрила цей підручник. У 5 класі ти вже оволоділа мистецтвом аплікації й уже в очікуванні нових звершень на уроках трудового навчання.

  У 6 класі тобі відкриється невичерпно багатий світ вишивки. Можливо, вишивання стане твоїм улюбленим заняттям на все життя. Постійно удосконалюючи свою майстерність, ти створюватимеш вишивки, які стануть неповторними творами мистецтва. Даруватимеш гарний настрій собі й тим, для кого вишиватимеш.

  Використання знань про те, як правильно харчуватися, посприяє твоєму здоров’ю, привабливості, ти будеш мати стрункий стан та бадьорий настрій. Дізнавшись про особливості догляду за волоссям ти навчишся постійно підтримувати його блискучим і охайним. Воно стане твоєю справжньою окрасою. Також ти дізнаєшся про секрети тримання оселі в чистоті й порядку. З такими знаннями зможеш своє життя зробити красивим, якісним, затишним.

  Продовжиш ознайомлення з основами техніки, технологій і проектної діяльності для виконання проектів, які вибереш разом з учителем.

  Успіхів тобі у творенні краси навколо себе!

 • Трудове навчання (для хлопців). 6 клас, (2014). Терещук Б. М.

  Любий друже!

  У 5-му класі ти вже ознайомився з багатьма питаннями технологічної діяльності, навчився самостійно проектувати і виготовляти вироби. У 6-му класі ти здобудеш нові знання з техніки та технології виробництва різних конструкційних матеріалів, дізнаєшся про здобутки вчених у різних галузях виробництва, навчишся проектувати та конструювати вироби за власним задумом, оздоблювати їх різними техніками.

  Цього року ти зможеш розширити свої знання про проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту, ознайомишся з іншими видами конструкційних матеріалів, їхніми властивостями, призначенням, технологією оздоблення та використанням, дізнаєшся про особливості технічного конструювання. Ти зануришся у світ українських народних ремесел, скарбниця яких створювалася сотні років. У нагоді стануть здобуті знання про еволюцію знарядь праці, технологію побутової діяльності. Усе це допоможе тобі творчо працювати, здобувати знання, оволодівати мистецтвом праці, стати її творцем.

  На уроках трудового навчання ти будеш розробляти власні творчі проекти майбутніх виробів, технології їх оздоблення та практично виготовляти корисні та красиві речі, використовуючи при цьому різні інструменти, пристосування і конструкційні матеріали.

  Для того щоб успішно зробити заплановане та запобігти травмуванню, ти маєш засвоїти правила безпеки та культури праці, внутрішнього розпорядку, виробничої санітарії, особистої гігієни та дотримуватись їх на кожному уроці.

  Бажаємо успіхів!

 • Трудовое обучение (для мальчиков). 6 класс, (2014). Терещук Б. Н.

  Дорогой друг!

  В 5-м классе ты уже ознакомился со многими вопросами технологической деятельности, научился самостоятельно проектировать и изготавливать изделия. В 6-м классе ты получишь новые знания по технике и технологии производства различных конструкционных материалов, узнаешь о достижениях учёных в разных отраслях производства, научишься проектировать и конструировать изделия по собственному замыслу, украшать их с помощью разных техник.

  В этом году ты сможешь расширить свои знания о проектировании и изготовлении изделий из тонколистового металла и провода, ознакомишься с другими видами конструкционных материалов, их свойствами, назначением, технологией отделки и использованием, узнаешь об особенностях технического конструирования. Ты погрузишься в мир украинских народных ремёсел, сокровищница которых создавалась сотни лет. Полезными будут полученные знания об эволюции орудий труда, технологии бытовой деятельности. Всё это поможет тебе постичь искусство труда, стать его творцом.

  На уроках трудового обучения ты будешь разрабатывать собственные творческие проекты будущих изделий, технологии их отделки и практически изготавливать полезные и красивые вещи, используя при этом разные инструменты, приспособления и конструкционные материалы.

  Для того чтобы успешно выполнить запланированную работу и предотвратить травмирование, ты должен усвоить правила безопасности и культуры труда, а также внутреннего распорядка, производственной санитарии и личной гигиены и соблюдать их на каждом уроке.

  Желаем успехов!

 • Трудове навчання (для дівчат). 6 клас, (2014). Ходзицька І. Ю.

  Любий шестикласнику!

  Для того щоб стати успішною людиною в житті, необхідно навчитися старанно виконувати всі поставлені перед собою завдання, навчитися працювати. У шостому класі ти продовжиш вивчати предмет «Трудове навчання». На його уроках тебе чекають цікаві практичні роботи та нові технології виготовлення виробів.

  Підручник складається з чотирьох розділів. У першому розділі розповідається про види конструкційних матеріалів, текстильні матеріали рослинного походження. Другий розділ ознайомить тебе з вишивкою, як видом декоративно-ужиткового мистецтва, з основами побудови композиції, з процесом виготовлення вишитих виробів. Опановуючи цей розділ, ти навчишся стилізувати реальні форми та виконувати вишивальні шви: «штапівка», «козлик», «оксамитовий», «хрестик», «качалочки», «гладь». Працюючи над третім розділом, поглибиш свої знання з основ техніки, технологій і проектування. Четвертий розділ розкриє перед тобою секрети гігієни житла та догляду за волоссям. Кожний розділ закінчується запитаннями та завданнями для самоперевірки.

  Бажаємо тобі цікавого та успішного навчання!

 • Трудовое обучение (для девочек). 6 класс, (2014). Ходзицкая И. Ю.

  Дорогая шестиклассница!

  Для того, чтобы стать успешным человеком в жизни, необходимо научиться прилежно выполнять все поставленные перед собой задачи, научиться работать. В шестом классе ты продолжишь изучать предмет «Трудовое обучение». На его уроках тебя ждут интересные практические работы, ознакомление с новыми технологиями изготовления изделий.

  Учебник состоит из четырёх разделов. Первый раздел содержит сведения о видах конструкционных материалов, текстильных материалах растительного происхождения. Второй раздел
  ознакомит тебя с вышивкой как видом декоративно-прикладного искусства, с основами построения композиции, с процессом изготовления вышитых изделий. Осваивая этот раздел, ты научишься моделировать реальные формы и выполнять вышивальные швы: «вышивка росписью» («штапівка» — укр.), «козлик», «бархатный», «крестик», «качалочки», «гладь». Работая над третьим разделом, углубишь свои знания об основах техники, технологий и проектирования. Четвёртый раздел раскроет перед тобой секреты гигиены жилища и ухода за волосами. Каждый раздел заканчивается вопросами и заданиями для самопроверки.

  Желаем тебе интересного и успешного обучения!

 • Трудове навчання (технічні види праці). 6 клас, (2006). Терещук Б. М.

  Юний друже!

  У 5 класі ти вже ознайомився з багатьма питаннями технологічної діяльності, навчився самостійно проектувати і виготовляти вироби. У 6 класі ти здобудеш нові знання з технології виробництва й набудеш умінь та навичок щодо створення більш складних виробів і використання технологій.

  Звичайно, ти вже багато знаєш про виробничі технології, зокрема про проектування виробів, вмієш читати прості графічні зображення, розмічати та виконувати операції з ручної обробки деревини.

  Цього року ти зможеш розширити свої знання про проектування та виробництво. Пропонуємо тобі глибше ознайомитися з технічним конструюванням, процесами виготовлення виробів, елементами електротехніки.

 • Трудове навчання (технічні види праці). 6 клас, (2006). Мадзігон В. М.

  Праця — це джерело всіх цінностей і багатства, що створює людство. Кожна людина своєю чесною, сумлінною і наполегливою працею робить внесок у розвиток господарства країни.

  Значна частина роботи в промисловості, сільському господарстві, а також у сфері побуту виконується різноманітними машинами. Ціла група з них може працювати певний час без участі людини. Такі машини отримали назву автомати, а виробництво, в якому їх застосовують, — автоматизоване.

  Проте навіть на таких підприємствах людина вручну обслуговує і налагоджує механізми, машини та автомати. Автомобілі, трактори, тепловози, електровози, комбайни та інші машини ще не можуть працювати без людини.

  Добре працювати в промисловості та сільськогосподарському виробництві або в сфері обслуговуючої праці може той, хто має широкі знання з основ наук, досконало володіє ручними і механізованими інструментами, вміє керувати машинами, працювати на верстатах.