В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Інформатика. 11 клас».

Показ 9 результатів

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас, (2019). Морзе Н. В.

  Дорогі старшокласники! Дорогі старшокласниці!

  Вітаємо вас на сторінках підручника, який реалізує базовий модуль навчання інформатики у профільній школі! Інформатика входить до переліку предметів за вибором, які надають учням можливість удосконалювати знання з обраної галузі шляхом вивчення поглиблених модулів з фаху або споріднених з ним. А це означає, що ваше майбутнє буде тісно пов’язане з інформаційними технологіями, ваш подальший професійний вибір відповідатиме реаліям і запитам інформаційного суспільства, а отримані знання й навички в курсі інформатики стануть міцним фундаментом формування цифрової компетентності, яка забезпечить успіх та реалізацію ваших цілей.

  Підручник складається із чотирьох розділів, що містять як теми, які узагальнюють і систематизують набуті знання й уміння з базового курсу інформатики 5–9 класів, так і ті, що розкривають нові напрями розвитку технологій, їх застосування для навчання та життя в умовах високотехнологічного суспільства. Ви зрозумієте, яку роль відіграють інформаційні технології в суспільстві та тенденції розвитку цифрового суспільства, опануєте комп’ютерно-орієнтованими засобами планування, виконання та прогнозування результатів навчальної, дослідницької й практичної діяльності, удосконалите знання й уміння з кібербезпеки. Навчитесь моделювати об’єкти й процеси та проводити комп’ютерний експеримент за допомогою сучасних програмних засобів, аналізувати дані й розв’язувати прикладні задачі. Оціните переваги використання баз даних порівняно з іншими технологіями зберігання даних та опануєте системою управління базами даних. Отримаєте знання з основ медіаграмотності й набудете навичок у веб-дизайні та веб-маркетингу.

  У підручнику багато завдань і вправ, для розв’язування яких вам потрібно буде застосовувати набуті знання й уміння в процесі навчання та навички роботи з прикладними програмами, якими ви опанували раніше.

  Бажаємо вам успіху!

 • Інформатика. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Морзе Н. В.

  Дорогі одинадцятикласники!

  Ви тримаєте в руках новий підручник. Сподіваємося, що ви із задоволенням навчатиметеся за ним і дізнаєтеся чимало корисного і цікавого!

  Підручник має особливості: для кожного уроку виділено окрему тему. Зміст теми викладено у відповідях на запитання, з переліком яких можна ознайомитися на початку теми. Крім того, у підручнику містяться практичні роботи, завдання яких слід виконувати на комп’ютері, а результати зберігати у спеціальній структурі папок, створеній кожним із вас.

  Кожний урок складається з основного та додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється па теоретичну та практичну частини: «Вивчаємо» та «Діємо». Перш ніж розпочати роботу на комп’ютері, радимо вам ознайомитися з теорією («Вивчаємо»), а потім послідовно, крок за кроком, виконувати запропоновані вправи («Діємо») на основі файлів-заготовок, що містяться на компакт-диску до підручника.

 • Інформатика. Академічний рівень. Профільний рівень. 11 клас, (2011). Ривкінд Й. Я.

  Шановні одинадцятикласники!

  Уже протягом кількох років ви вивчаєте інформатику. За цей час ви ознайомилися зі значною кількістю прикладних програм, навчилися застосовувати різноманітні інформа ційно-комунікаційні технології в своїй діяльності. В 11-му класі ви продовжите вивчення основ інформатики. Опануєте роботу з програмою створення комп’ютерних публікацій Microsoft Publisher і системою управління базами даних Microsoft Access 2007, навчитеся опрацьовувати мультимедійні дані та створювати відеокліпи, ознайомитеся з сучасними Інтернет-технологіями Веб 2.0. Найбільше уваги ви приділите вивченню важливих складових інформатики – алгоритмізації та програмуванню.

  Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся під час його вивчення. Усі пункти побудовані за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати вивчене раніше для кращого сприйняття нового матеріалу. У пунктах міститься теоретичний матеріал з кожної теми й опис технології опрацювання даних з використанням відповідних програмних засобів, наведено алгоритми та приклади здійснення основних способів діяльності. У кінці кожного пункту розміщено запитання для самоперевірки отриманих вами знань і перелік практичних завдань для відпрацювання навичок роботи.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Ривкінд Й. Я.

  Шановні одинадцятикласники!

  Уже протягом кількох років ви вивчаєте інформатику. За цей час ви ознайомилися з багатьма прикладними програмами, навчилися застосовувати у своїй діяльності різноманітні інформаційно-комунікаційні технології. Ви активно розвивали свою інформаційно-технологічну компетентність, і інформаційні технології теж розвивалися високими темпами. Вони дедалі більше пронизують усі сфери життя сучасної людини, стають незамінним засобом її діяльності.

  В 11-му класі ви продовжите вивчення інформатики. У цьому році ви ознайомитеся з поняттями моделі та алгоритму, опануєте роботу з табличним процесором Microsoft Excel 2007 та системою управління базами даних Microsoft Access 2007, навчитеся використовувати сучасні Інтернет-технології Веб 2.0.

  Сподіваємося, що запропонований підручник допоможе вам стати досвідченими користувачами комп’ютерної техніки і зайняти чільне місце в сучасному інформаційному суспільстві.

 • Информатика. Уровень стандарта. 11 класс, (2011). Ривкинд И. Я.

  Уважаемые одиннадцатиклассники!

  Уже на протяжении нескольких лет вы изучаете информатику. За это время вы ознакомились со многими прикладными программами, научились применять в своей деятельности разноообразные информационно-коммуникационные технологии. Вы активно развивали свою информационнотехнологическую компетентность, и информационные технологии тоже развивались высокими темпами. Они все больше пронизывают все сферы жизни современного человека, становятся незаменимым средством его интеллектуальной и творческой деятельности.

  В 11-м классе вы продолжите изучение информатики. В этом году вы ознакомитесь с понятиями модели и алгоритма, научитесь работать с табличним процессором Microsoft Excel 2007 и системой управления базами данных Microsoft Access 2007, использовать современные Интернет-технологии Веб 2.0.

  Надеемся, что предложенный учебник поможет вам стать опытными пользователями компьютерной техники и занять достойное место в современном информационном обществе.

 • Інформатика. Профільний рівень. 11 клас. Руденко В. Д.

  Шановні учні та учениці!

  В 11 класі завершується вивчення основ шкільного курсу інформатики. Ви досягли певного рівня інформаційної культури і здатні самостійно оволодівати сучасними інформаційними технологіями. Та інформатика — дуже динамічна наука. Її подальші напрямки й темпи розвитку значною мірою визначатимуться рівнем підготовки людей, які мають ґрунтовні знання в цій галузі.

  Цього року ви будете працювати з новими програмними засобами, освоїте розробку найпростішої бази даних навчального призначення в середовищі Access, навчитеся створювати веб-сайти з використанням систем керування вмістом, реалізовувати базові алгоритми засобами мови програмування Python і середовища програмування IDLE та створювати й налаштовувати програми за розробленими алгоритмами, опануєте основні етапи та методологію розробки програмного забезпечення тощо.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Руденко В. Д.

  Дорогі учні та учениці!

  Ось і завершився перший етап вивчення основ інформатики. Це був досить відповідальний період, адже саме в цей час ви набули не лише основних знань і навичок володіння комп’ютерними та інформаційними засоби, а й ключових компетентностей, зокрема ІКТ. Дехто з вас ще не один рік системно вивчатиме інформатику і стане професійним ІТ-фахівцем, дехто завершить її вивчення у школі і почне готуватися до оволодіння іншими спеціальностями. Та знання і навички, набуті на уроках інформатики, допоможуть вам у подальшому навчанні, самостійному опануванні інформаційними технологіями, повсякденному житті.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Бондаренко О. О.

  Шановні десятикласники та десятикласниці!

  У 9 класі завершився перший етап вивчення основ інформатики. За п’ять років ви опанували основи роботи з комп’ютером, навчилися працювати з електронними таблицями, створювати відеокліпи й нескладні публікації, розробляти презентації та конструювати сайти. Ви навчилися складати та виконувати алгоритми за заданими умовами в середовищі програмування.

  Знаєте, як користуватися сучасними службами Інтернету і які засоби й методи допоможуть убезпечити дані від спотворення чи несанкціонованого доступу.

  У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та корисного. А пропонований підручник буде вашим надійним помічником. Пригадаємо, як із ним працювати.

 • Інформатика. Рівень стандарту. 10 (11) клас. Ривкінд Й. Я.

  Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи.

  На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато малюнків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить додаткові рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…». Наприкінці кожного пункту наведено запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за чотирма рівнями навчальних досягнень.