В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Українська мова. 11 клас».

Показ 18 результатів

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2019). Заболотний О. В.

  Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!

  Ми готові допомогти вам удосконалити знання МОВИ, щоб ви могли легко й вільно СПІЛКУВАТИСЯ, повноцінно брати участь у суспільному ЖИТТІ, досягати УСПІХІВ.

  У цьому підручнику поєдналися традиції та новації, багаторічний досвід і сучасність. Тут упроваджено спільні для всіх шкільних предметів наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Мандруючи сторінками підручника, ви матимете змогу систематизувати отримані раніше знання з культури мовлення й стилістики, опанувати основи риторики, а також повторити фонетичні, лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні й правописні норми української літературної мови. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях, зробите своє мовлення більш точним, логічним, чистим, багатим, виразним, ефективним. Ще отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання проектів, створення власних висловлень, ознайомлення з матеріалами рубрики «Культура мовлення». На вас чекають оригінальні завдання «Ситуація», «Попрацюйте в парах», «Два – чотири – усі разом», «Коло думок», «Поспілкуйтеся». Поради щодо виконання таких вправ наведено в додатках.

  І пам’ятаймо, що МОВА – це ключ до розвитку ОСОБИСТОСТІ.

  Тож бажаємо вам високих результатів, цікавих планів, самостійних пошуків і відкриттів.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2019). Бабич Н. Д.

  Любі одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

  Сучасна школа має на меті бачити кожного з вас освіченою особистістю, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самовдосконалення.

  Сподіваємося, що в реальних життєвих умовах ви доведете, що вмієте визначити й обґрунтовувати власну життєву позицію. Ви зумієте виховати в собі допитливість, здатність до діалогу і дискусії, набудете уміння критично мислити, співпрацювати в команді, висловлювати думки усно й письмово, публічно виступати, застосовувати свій емоційний інтелект, ефективно комунікувати.

  Підручник, з яким ви будете працювати в одинадцятому класі, допомагатиме вам досягати уміння усіх компетентностей, необхідних для саморозвитку і його гармонійності з метою комфортного самопочуття у суспільстві, глибоко засвоїти знання усіх тем української мови, яку ви вивчали паралельно з рідною румунською мовою.

  Сучасні інноваційні, зокрема інформаційні, технології, якими ви вже добре володієте, допоможуть швидко й якісно виконувати вправи, аналізувати авторські тексти і створювати власні.

  Ви вільно володітимете українською державною мовою і перекладатимете її рідною румунською.

  Ми переконані, що ваші навчальні досягнення стануть запорукою успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання і вами гордитимуться вчителі та батьки.

  Щасти вам!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2019). Гнаткович Т. Д.

  Шановні одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

  Вітаємо вас! Ви вийшли на фінішну пряму навчання у школі. Швидко пролетить навчальний рік, і перед вами відчинить двері доросле життя. Чимало цікавого чекає вас попереду. Але у всі часи цінували людину освічену й працьовиту. Тож докладіть зусиль до того, щоб стати успішними, такими, яких шукають роботодавці й поважають клієнти.

  Успіхів вам у навчанні!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2019). Свінтковська С. А.

  Шановне учнівство!

  У ножного з нас є той час, поли ми маємо зробити виважений крок у дорослість, свідомо обрати професію.

  Запрошуємо вас поглибити й удосконалити знання з української мови, набути вмінь змістовно, чітко, логічно, виразно, доречно використовувати засоби мови.

  Завдання, подані в підручнику, спонукають сприймати, розпізнавати, порівнювати, робити висновки. Наш підручник допоможе систематизувати вивчене й здобути нові знання з української мови, удосконалити усне й писемне мовлення, а також набути нових умінь, набутих для освіченої людини, яка прагне реалізуватися в житті, використати можливості для самовираження, самопізнання, саморозвитку.

  Мета підручника — не лише дати відомості про українську мову, а й допомогти навчитися правильно, точно, виразно говорити українською, виражати власні думки, увійти в самостійне життя освіченою, умілою і впевненою в собі людиною. Від рівня оволодіння державною мовою залежить ваше майбутнє.

  Наснаги вам і нових відкриттів у царині українського слова!

  Нехай ваші мрії стануть дійсністю!

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2012). Заболотний О. В.

  Шановні одинадцятикласники!

  Цим підручником завершується профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

  Минулого навчального року ви поглибили й систематизували набуті раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології. В 11-му класі ви вдосконалите свої знання з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; пізнаєте мистецтво риторики; навчитеся правильно висловлювати думки, розвивати здібності до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння.

  Працюючи з підручником, ви наблизитеся до опанування мови своєї майбутньої професії, оскільки вміщ;ені в ньому матеріали співзвучні з профілем вашого навчання. У багатьох випадках ви зможете обрати завдання чи текст певного напряму – математичного, природничого, спортивного та ін.

  Матеріали параграфів представлені так, ш;о нові теоретичні відомості подаються паралельно з повторенням уже відомих. Тому опрацювання кожної теми радимо розпочинати після ознайомлення з ключовими питаннями та пригадування раніше вивченого, у чому вам допоможуть узагальнювальні таблиці, уміщені в додатках. Достатня кількість різноманітних вправ дасть змогу визначати обсяг і рівень складності робіт. Для учнів, які прагнуть досягти високих результатів, передбачені завдання підвищеної складності, дослідницького характеру, робота з додатковими інформаційними джерелами. Варто звернути увагу на вправи з позначкою «Експеримент» – це один з пріоритетних напрямків у самоосвіті й саморозвитку особистості.

 • Українська мова. 11 клас, (2011). Бондаренко Н. В.

  Шановні одинадцятикласники!

  Настав найвідповідальніший період у вашому шкільному житті, коли ви зробите виважений крок у дорослість, усвідомлений професійний вибір. Тож нехай цей підручник допоможе вам реалізувати плани на майбутнє.

  Кожен із вас здобуде якісну вищу освіту, стане особистістю, справжнім професіоналом у певній галузі державного, суспільного життя, досягатиме порозуміння з оточенням і діловими партнерами, забезпечуватиме успіх улюбленої справи й прагнутиме кар’єрного зростання. Цьому буде сприяти досконале володіння державною мовою, культурою спілкування.

  На завершальному етапі навчання ви поглибите й удосконалите знання з української мови, засвоїте її комунікативно-стилістичні якості — змістовність, точність, логічність, чистоту, багатство, виразність, доречність. Це дасть вам можливість вільно, легко й ефективно спілкуватися, досягаючи бажаного результату.

 • Українська мова. Академічний рівень. Профільний рівень. 11 клас, (2011). Караман С. О.

  Шановні старшокласники!

  Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови — важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

  За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

  Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.

 • Українська мова. 11 клас, (2011). Заболотний О. В.

  Мова належить до унікальних явищ людського життя. Без неї — найважливішого засобу спілкування, вираження думок і передачі досвіду — не може існувати сучасне суспільство. Мова — це й один з основних засобів самовираження та самореалізації особистості.

  Здавна відомо, що найяскравіше особисті якості людини виявляються в процесі її мовлення. «Заговори, щоб я тебе побачив», — пропонував незнайомцеві давньогрецький філософ Сократ. Так, під час повсякденного спілкування людина виявляє свої інтелект, характер, волю, емоції, темперамент, почуття, досвід, інтереси тощо.

  Крім того, якщо людина добре володіє мовою, комунікативним мистецтвом, вона має могутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. А знання мови своєї професії є необхідною умовою досягнення професійного успіху, що сприяє максимальній реалізації особистості.

  Отже, для того щоб якнайповніше розкрити власні потенційні можливості, оптимізувати особисту діяльність, треба вивчати мову.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Пентилюк М. І.

  Дорогі одинадцятикласники!

  Незабаром ви закінчуєте школу. Що візьмете з собою в майбутнє?! Звичайно ж, мову своїх пращурів, мову маминої колискової й батьківського твердого слова, мову першої вчительки й мову свого народу, мову веселого дитинства й замріяної юності. Не забувайте своєї мови, плекайте її, бо мова — ваш друг і порадник у житті.

  Запрошуємо вас до співпраці! Щоб краще опанувати українську мову, пропонуємо разом міркувати, аналізувати, робити висновки. Саме на це спрямована побудова нового підручника. До кожної теми дібрано епіграфи, що орієнтуватимуть вас у мовному матеріалі. Вправи згруповано за рубриками: «Живе поезія у мові», «Правописний практикум», «Комунікативний практикум», «Кроки до успішного спілкування», «Це варто знати», «Складаймо професійне портфоліо» тощо. Виконуючи завдання до вправ, спирайтеся на поради: «Поміркуйте», «Пригадайте», «Проведіть дослідження», «Зробіть висновок». Визначення понять ви знайдете як у текстах вправ, так і в рубриці «Зверніть увагу!».

  Підручник допоможе вам удосконалити мовлення, глибше пізнати правила спілкування, відчути себе освіченою, впевненою людиною, здатною за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви будете працювати під керівництвом учителя, самостійно, у парах і групах. Сподіваємося, вас зацікавлять рубрики «Видатні українці», «Мандруємо світом», «Читайте українською!», стануть корисними для вас і завдання «Допоможіть знайти помилку!», «Антисуржик».

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас, (2011). Єрмоленко C. Я.

  Шановні одинадцятикласники!

  Ви, певно, часто замислюєтеся над своїм майбутнім, адже маєте вибрати професію. Природно, що дослухаєтеся до порад. Якісь із них ви сприймаєте, на якісь не реагуєте, деякі вас дратують, навіть обурюють. Чому так трапляється? Може, це залежить від форми висловленої поради або від того, хто радить? Адже ви сприймаєте мову невіддільно від мовця.

  Людина захоплюється, уболіває, висловлює побажання, сумнівається, обурюється, гнівається, сміється, співчуває, аналізує, переконує, допитується — і про все це свідчить мовлене слово. У мові часто переважає раціональний чи емоційний зміст, вона може зачарувати довершеним стилем або, навпаки, засмутити численними логічними, граматичними, стилістичними помилками в устах випускника загальноосвітньої школи.

  На уроках української мови та літератури ви ознайомилися з крилатими висловами про значення слова в житті людини. До них належить проста й глибока думка Ліни Костенко про те, що «всі слова уже були чиїмись, а ти їх маєш вимовити вперше». Висловлюючи думку українською мовою, кожен із вас сприяє її розвиткові.

 • Українська мова. 10-11 клас, (2004). Біляєв О. М.

  Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей. Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу моральність, фізичну досконалість і виявляє себе як неповторна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших.

  Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливе значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго перебуває за межами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевну полегкість, втамовує тугу за рідною стороною.

  Мова — то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока, внутрішню суть речей, не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, який віддзеркалюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях.

 • Українська мова. 10-11 клас, (1995). Олійник О. Б.

  Любі десятикласники!

  Ви довідаєтесь про нові джерела і способи набуття життєво важливих компетентностей: інформаційно-комунікативних, соціальних і громадянських, ініціативності і підприємливості в природничих науках і технологіях тощо.

  Бажаємо вам відчути задоволення від того, що з кожним днем ви стаєте освіченішими і грамотнішими, цікавими співрозмовниками і свідомими громадянами своєї держави. Ви будете її гордістю.

  Творчого вам натхнення і вагомих успіхів!

 • Українська мова. Профільний рівень. 11 клас. Ворон А. А.

  Ваша головна мета — стати всебічно розвиненою особистістю, яка прагне до самовдосконалення, готова до свідомого життєвого вибору, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  Підручник допоможе вам в опануванні мистецтва говорити, нагадає вивчене з різних розділів мовознавчої науки, навчить аналізувати текст.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Це видання завершує вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

  У виданні представлено основні відомості з риторики, поглиблено повторено й систематизовано отримані раніше знання з морôології, синтаксису та правопису української літературної мови. Підручник покликаний навчити старшокласників доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас. Авраменко О. М.

  Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 11 класу (2017, рівень стандарту).

  У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої має забезпечити вироблення в учнів навичок виступати публічно.

  Видання містить додатковий цікавий та важливий матеріал з мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо.

  Підручник сприятиме формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей. Зокрема, у видання інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками для розвитку мовної компетентності учнів.

 • Українська мова. Профільний рівень. 11 клас. Караман С. О.

  Підручник відрізняє спрямованість на формування ключових і предметних компетентностей, визначених Законом України «Про освіту», концепцією «Нова українська школа» та чинною програмою.

  Доступний виклад теоретичного матеріалу; вправи різних рівнів складності, матеріали для підготовки до ЗНО, тестові завдання для виконання онлайн, корисні посилання на освітні сайти забезпечують реалізацію ціннісного компонента й направлені на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, виховання любові до рідної землі, мови.

  Тексти й завдання спрямовані на формування ключових і предметних компетентностей.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас. Глазова О. П.

  Підручник забезпечує формування не лише предметних, а й ключових компетентностей, визначених Законом України «Про освіту», концепцією «Нова українська школа» та чинною програмою.

  Навчальний зміст і методичний апарат підручника забезпечують реалізацію ціннісного компонента й направлені на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, виховання любові до рідної землі, мови.

  Значна частина поданих у підручнику вправ створює передумови для співпраці, спонукає до діалогу, висловлення власних думок, міркувань, позицій, навчає продуктивного спілкування, розрахована на колективну, парну, індивідуальну навчальну діяльність.

 • Українська мова. Рівень стандарту. 11 клас. Голуб Н. Б.

  Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 11 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступності між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій.

  Задля впровадження компетентнісного підходу в підручнику вміщено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо.

  Для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.