• Основи здоров’я. 8 клас. Поліщук Н. М.

  Дорогі восьмикласники!

  Мабуть, ви вже переконалися, що здоров’я є найбільшою цінністю людини. Добре здоров’я, яке людина розумно береже й зміцнює, забезпечує їй довге й активне життя. Людина — сама творець свого здоров’я. У 8 класі ми продовжимо вивчати чинники здорового способу життя, ознайомимо вас з новими видами небезпек і способами їх уникнення, навчимо, як поліпшити свою фізичну форму, правильно харчуватися, надавати домедичну допомогу, як поводитись у різних ситуаціях, позитивно спілкуватися, уникати стресів.

  У підручнику запропоновано не тільки цікаву інформацію, а й багато практичних завдань, життєвих ситуацій, рольових ігор для розвитку важливих для вас умінь і навичок. Вивчаючи курс «Основи здоров’я», ви усвідомите, чому так важливо з раннього віку вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, займатися фізичною культурою, додержуватися правил особистої гігієни, керуючись принципами моральності, розумними шляхами досягати справжньої гармонії здоров’я. Маємо надію, що наш підручник допоможе вам у цьому

 • Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко Т. Є.

  Шановні восьмикласники!

  Ви на порозі дорослого життя. У цьому році ви продовжуватимете набувати знань і навичок для збереження здоров’я.

  Опрацювавши матеріал підручника, ви вмітимете додержуватися правил поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Навчитеся надавати домедичну допомогу в разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій. Ви дізнаєтеся, як організовано дорожній рух і як убезпечитися під час їзди на мотоциклі. Навчитеся відмовлятися від небезпечних пропозицій і захищатися в разі кримінальних небезпек. Знатимете, як зменшити негативний вплив на здоров’я забруднених води, повітря і ґрунтів. Дізнаєтеся більше про принципи збалансованого харчування. Зрозумієте, яке значення має духовність для становлення особистості.

 • Основы здоровья. 8 класс. Бойченко Т. Е.

  Уважаемые восьмиклассники!

  Вы на пороге взрослой жизни. В этом году вы продолжите приобретать знания и навыки для сохранения здоровья.

  Изучив материал учебника, вы сумеете следовать правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сможете оказывать домедицинскую помощь при пищевых отравлениях и кишечных инфекциях. Вы узнаете, как организовано дорожное движение и как обезопасить себя во время езды на мотоцикле. Научитесь отказываться от опасных предложений и защищаться в случае криминальных опасностей. Будете знать, как уменьшить негативное влияние на здоровье загрязнённых воды, воздуха и почв. Узнаете больше о принципах сбалансированного питания. Поймёте, какое значение имеет духовность для становления личности.

 • Основи здоров’я. 8 клас. Гущина Н. І.

  Шановні восьмикласники і восьмикласниці!

  Ваше життя сьогодні це пізнання світу й себе, жага знань, дорослішання і прагнення незалежності, становлення особистості, формування позитивної самооцінки, розвиток складових інтелектуальної, емоційної, соціальної та фізичної зрілості. Це непрості процеси. Як ДОПОМОГТИ вам орієнтуватись у дорослому світі?

  У підручнику ми, авторки, звертаємось із довірою до кожного з вас. Хочемо розповісти, як убезпечити себе і допомогти іншим у небезпечних ситуаціях, ЯК ОЦІНИТИ рівень своєї дорослості, які соціальні ролі ви можете грати у своєму віці, які життєві навички вам допоможуть у цьому. Також ми розповімо про оздоровчі системи, раціональне харчування, здоровий спосіб життя, про те, як підвищити самооцінку та навчитися приймати важливі рішення.

  Історії про різних людей — життєві ситуації, наведені у підручнику, слугуватимуть становленню вашої індивідуальності, духовному зростанню, формуванню нових рис, притаманних зрілій особистості.

 • Основи здоров’я. 8 клас. Тагліна О. В.

  Ви тримаєте в руках новий підручник з основ здоров’я, який, сподіваємося, стане для вас попутником на шляху до дорослішання. Ви розумієте, що стаєте старшими, дорослі виявляють до вас більше довіри, але разом з новими правами у вас з’являється більше обов’язків. Тепер ви самостійно несете відповідальність за власні слова, вчинки і, звичайно, за своє здоров’я.

  Незвичайність цього підручника полягає в тому, що всі теми в ньому розкриті через програвання життєвих ситуацій, які ви легко впізнаєте або зможете уявити, оскільки вони траплялися з вами або ви десь про них чули. Ви зможете поміркувати над ними, поставити себе на місце учасників подій, запропонувати вирішення проблеми. Ви, можливо, знайдете тут відповіді на запитання, які вас хвилюють, окрім того, отримаєте поради, що неодмінно стануть у пригоді в реальному житті.

  Підручник побудований таким чином, щоб вам було якомога легше з ним працювати. Він складається із чотирьох великих розділів, які у свою чергу діляться на теми й параграфи. Угорі кожної парної сторінки вказано назву теми, угорі непарної — назву параграфа. Так вам буде легше знайти необхідний матеріал.

 • Основы здоровья. 8 класс. Таглина О. В.

  Вы держите в руках новый учебник по основам здоровья, который, надеемся, станет вашим спутником на пути к взрослению. Вы понимаете, что становитесь старше, взрослые выказывают вам больше доверия, но наряду с новыми правилами у вас появляется больше обязанностей. Теперь вы самостоятельно несете ответственность за собственные слова, поступки и, разумеется, за свое здоровье.

  Особенностью это учебника является то, что все темы в нем раскрыты через проигрывание жизненных ситуаций, которые вы легко узнаете или сможете представить, т. к. они случались с вами или вы о них где-то слышали. Вы сможете подумать над ними, поставить себя на место участников событий, предложить решение проблемы. Возможно, вы найдете здесь ответы на волнующие вас вопросы, а также получите советы, которые обязательно пригодятся вам в реальной жизни.

  Учебник построен таким образом, чтобы вам было как можно легче с ним работать. Он состоит из четырех больших разделов, которые в свою очередь делятся на темы и параграфы. Вверху каждой четной страницы указано название темы, вверху нечетной — параграфа. Так вам будет легче найти необходимый материал.

 • Основи здоров’я. 8 клас. Бех І. Д.

  У 8-му класі ти продовжиш вивчати основи здоров’я. Мета цього предмета — допомогти тобі і твоїм однокласникам сформувати сприятливі для здоров’я знання, ставлення і навички.

  Ми живемо у складному й мінливому світі. Навички, які допомагають швидко адаптуватися до змін, долати щоденні труднощі і досягати життєвого успіху, називають життєвими, тому що вони потрібні кожному, незалежно від того, чим він займатиметься в майбутньому, яку професію обере.

  На жаль, раніше цих важливих навичок не формували у школі чи інституті. Більшість людей набували їх упродовж життя методом «проб і помилок». Як зауважила мама твого однолітка,
  «в житті кожної людини трапляються ситуації, яких можна було б уникнути, якби була можливість заново прожити цей момент. Та життя одне, і кожен з нас набиває власні ґулі. Але той, хто підкований теоретично, навчений книгою і педагогом, має більше шансів уникнути невдач, а отже — досягти успіху, здобути повагу і стати справжньою особистістю».

 • Основы здоровья. 8 класс. Бех И. Д.

  В 8-м классе ты продолжишь изучать основы здоровья. Цель этого предмета — помочь тебе и твоим одноклассникам сформировать благоприятные для здоровья знания, представления и навыки.

  Мы живём в сложном и непостоянном мире. Навыки, которые помогают быстро адаптироваться к изменениям, преодолевать повседневные трудности и достигать успеха, называются жизненными, потому что они необходимы каждому, независимо от того, чем он займётся в будущем, какую профессию выберет.

  К сожалению, раньше эти важные навыки не формировались в школе или институте. Большинство людей приобретали их на протяжении жизни методом «проб и ошибок». Как заметила мама твоего сверстника, «в жизни каждого человека случаются ситуации, которых можно было бы избежать, если бы была возможность ещё раз прожить этот момент. Но жизнь одна, и каждый из нас набивает собственные шишки. Но у того, кто подкован теоретически, научен книгой и педагогом, больше шансов избежать неудач, а значит — достичь успеха, снискать уважение и стать настоящей личностью».