• Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко В. М.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  Ви вже чимало знаєте про географічні особливості Землі. Географія розкрила перед вами таємниці материків і океанів, вам уже відомо про природу й населення України.

  У 9 класі ви вивчатимете курс «Україна і світове господарство», який озброїть вас сучасним баченням національної економіки нашої держави й водночас багатогранного та багатоликого, але цілісного світу. Ви отримаєте уявлення про природні ресурси країн, первинний, вторинний, третинний сектори світового господарства й напрями їх розвитку в умовах інформаційної революції. Ви дізнаєтесь, які країни і завдяки яким чинникам стали світовими лідерами, чому Африка залишається найбіднішим регіоном світу, чому рішення, що їх ухвалюють у Брюсселі чи Вашингтоні, впливають на сільське господарство, наприклад, у Камбоджі. Ви розширите знання про актуальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.

  Наш земляк Микола Гоголь, який був не байдужим до географії, закликав до якомога ширшого ознайомлення зі світом, його незліченним різноманіттям, щоб він «уявлявся світло намальованою картиною» («Думки про географію», 1829 р.). Тож спробуймо разом скласти географічну картину світу в її розмаїтті й різнобарв’ї.

 • Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко В. Ю.

  Шановні юнаки і дівчата!

  Раді нагоді знову привітати вас на географічних сторінках. Ми сподіваємося, що світ природи рідної країни, з яким ви ознайомилися в курсі «Україна у світі: природа, населення», по-справжньому захопив вас. Тепер ви знаєте, що не лише далекі материки й океани, а й власна країна багата на дивовижні природні об’єкти. Вам також уже відомо, що природа рідної країни і загалом Землі – це не тільки об’єкт нашого милування і захоплення. Це ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє нашу Землю. Саме люди – головна дійова особа на нашій планеті.

  Проте у природі населення Землі черпають не лише наснагу для праці, а й потрібні для повноцінного життя ресурси. Якими ж ресурсами, що вкрай необхідні для добробуту населення світу, людство володіє в достатній кількості і наскільки раціонально їх використовує? Що робимо для того, щоб забезпечити країну тими багатствами, які природа надала нам неповною мірою? Які напрямки господарювання набули в нашій країні й у світі достатнього розвитку і які викликають занепокоєння?

 • Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг Т. Г.

  Шановні друзі!

  Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу. Знання з цього курсу дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію.

  Економіка України має виразну експортну орієнтацію. Тому розв’язання багатьох її сучасних економічних проблем можливе лише за тісної співпраці з іншими країнами світу. Усвідомлення новітніх тенденцій у розвитку світового господарства дозволить правильно зрозуміти сучасні зміни у вітчизняній економіці.

  Знання особливостей національної економіки та світового господарства розкрито в першому розділі підручника. Ви зрозумієте, як вимірюють економічний і людський розвиток країн світу та як на них впливає глобалізація. Глобалізація охопила нині всі сфери людської діяльності. Найбільші корпорації діють у всьому світі, який, залежно від значення у світогосподарських процесах, поділяється на центр і периферію. У країнах «Великої сімки» зосереджено більшість штаб-квартир провідних компаній, які керують міжнародними потоками товарів і послуг. У першому розділі ви зможете зрозуміти, як функціонує світова економіка, як рішення, прийняті керівництвом цих корпорацій, впливають на добробут мільйонів людей у всьому світі та в Україні.

 • Географія. Повторне видання. 9 клас. Кобернік С. Г.

  Шановні друзі!

  У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами.

  Курс «Україна і світове господарство» продовжить ваше ознайомлення з нашою державою та визначить місце її економіки серед інших країн світу. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

  Вивчення кожного розділу розпочинається з анонсування, яке включає інформацію про очікувані результати вивчення матеріалу та налаштовує на опанування нових знань.

  Перед кожним параграфом пропонується рубрика «Пригадайте!». Вона розрахована на повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем. Це допоможе вам краще зрозуміти матеріал, що вивчається.

 • Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань Г. Д.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети.

  Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна і світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання.

 • Географія (поглиблене вивчення). Повторне видання. 9 клас. Масляк П. О.

  Шановні дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

  Вітаємо вас, усіх тих, хто розпочинає поглиблене вивчення шкільного географічного курсу «Україна і світове господарство», майбутніх господарів і господарок найбільшої за площею та найбагатшої на природні ресурси в Європі (як частині світу) держави — Україна. Щиро сподіваємося, що минулого року вивчення природи нашої держави було для вас цікавим, і тому ви з натхненням продовжите вивчення захоплюючої науки і навчальної дисципліни — географії.

  Метою курсу географії 9 класу є формування цілісного уявлення про навколишній світ, глибокий взаємозв’язок природи й населення, раціональне використання природних багатств
  і особливості ведення господарства в Україні та різних країнах світу. В основному змісті підручника, який ви тримаєте в руках, показано, наскільки раціонально ми та населення інших
  країн світу використовує ресурси планети, якого рівня розвитку досягла Україна порівняно з іншими країнами та економіками світу і що треба зробити для його підвищення. Значення курсу «Україна і світове господарство» для розвитку загальної географічної культури сучасної особистості зростає й через посилення в ньому культурно-гуманістичної спрямованості предмета, вивчення інтеграційних процесів, проблем взаємодії суспільства і природного середовища, природоохоронної свідомості, розкриття глобальних та регіональних явищ, процесів і проблем.

 • Географія. 9 клас. Бойко В. М.

  У 9 класі ви вивчатимете курс «Україна і світове господарство», який озброїть вас сучасним баченням національної економіки нашої держави й водночас багатогранного та багатоликого, але цілісного світу. Ви отримаєте уявлення про природні ресурси країн, первинний, вторинний, третинний сектори світового господарства й напрями їх розвитку в умовах інформаційної революції.

 • Географія. 9 клас. Кобернік С. Г.

  У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчення географії. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою та населенням України, населенням світу, прийомами роботи з географічними картами.

 • Географія. 9 клас. Пестушко В. Ю.

  Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі в підручнику розкриваються особливості просторового розміщення господарських об’єктів і різні форми їх територіального об’єднання як в Україні, так і в різних країнах світу.

  Підручник яскраво ілюстрований, містить багато таблиць картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

 • Географія. 9 клас. Масляк П. О.

  Підручник «Географія» укладений відповідно до чинної програми МОН України і покликаний допомогти учням загальноосвітніх шкіл завершити географічну освіту на базовому рівні.

  Провідною метою його змісту є формування знань про національне і світове господарство, тенденції їх розвитку й визначення місця України в сучасному світі. Практична спрямованість курсу реалізується через запропоновані авторами вказівки щодо виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, завдань творчого характеру тощо.

  Методичний апарат підручника розрахований на розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів. Ілюстрації підручника доповнюють його зміст, статистичні дані сприяють розвитку аналітичного мислення, посилання на вітчизняні та закордонні електронні джерела інформації стануть у нагоді всім, хто цікавиться господарством України та світу. Підручник адресовано не тільки тим, хто навчається у 9-му класі, а й усім, хто небайдужий до географії.

 • Географія. 9 клас. Гільберг Т. Г.

  У підручнику представлено зміст курсу географії «Україна і світове господарство» (9 кл.), у якому розглядаються питання розвитку економіки України й світового господарства. Кожний параграф супроводжується запитаннями та завданнями, які сприяють глибокому засвоєнню навчального матеріалу й перевірці рівня його засвоєння у процесі навчання. Малюнки (карти, схеми, таблиці, світлини) містять додаткову інформацію, яка допоможе вирішувати складні та творчі завдання.

  Підручник відповідає Державному стандарту й чинній програмі з географії (9 кл.). Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, студентам і всім, хто цікавиться економічною географією.

 • Географія. 9 клас. Надтока О. Ф.

  Світ сьогодні швидко розвивається, все навкруги змінюється від засобів виробництва до людської свідомості. Люди стають більш мобільними, світове господарство все більше глобалізується.

  У дев’ятому класі ви вивчатимете Географію, яка спрямована на вивчення господарської діяльності України та її місце у світовій економіці. Більш докладно читайте у підручнику.

 • Географія. 9 клас. Гілецький Й. Р.

  Шкільний курс географії 9 класу «Україна і світове господарство» продовжує вивчення цієї складної та водночас цікавої науки. Цього року ви опануєте знання з економічної географії, дізнаєтеся про те, як у світі взаємопов’язані господарство та природа. Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вивчати й досліджувати економіку нашої держави в системі світового господарства. Він складається із п’яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Зміст кожної з них зазвичай розкривається у двох-п’яти параграфах. Параграф розрахований на вивчення здебільшого за один, рідше — за два уроки.

 • Географія (поглиблене вивчення). 9 клас. Масляк П. О.

  Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання географії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

 • Географія. 9 клас. Довгань Г. Д.

  Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети.

  Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна та світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання.