В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Основи здоров’я. 5 клас».

 • Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас, (2022). Гущина Н. І.

  Шановний п’ятикласнику! Шановна п’ятикласнице!

  На уроках «Здоров’я, безпека та добробут» ти дізнаєшся, як підліткам слід піклуватися про своє здоров’я й безпеку, як поводитися в різних життєвих ситуаціях. Ти навчишся організовувати свій день таким чином, щоб устигати виконувати багато цікавих справ і не стомлюватися. Матеріали підручника підкажуть, як визначати потреби та бажання задля покращення твого добробуту.

  На початку кожного розділу в підручнику розміщено вимоги до результатів навчання: що потрібно знати, з’ясувати, дослідити, які навички сформувати. Кожен параграф розпочинається історією із життя підлітків, що мотивуватиме пізнавати щось нове та обговорювати його в колі твоїх однолітків. Малюнки, інтелект-карти, схеми, інфографіка спрощують розуміння матеріалу та сприяють цілісному його сприйманню. У рубриці «Експертна думка» ми наводимо поради досвідчених фахівців, а в рубриці «Ключові ідеї параграфа» пропонуємо узагальнити й проаналізувати матеріал, аби розвинути навички самооцінювання, самопізнання та рефлексії.

  На сторінках підручника тобі зустрінуться QR-коди, що містять адресу цифрового додатка з матеріалами, які розширюють рамки підручника. Відеоматеріали розділу «Медіатека» допоможуть тобі сфокусувати увагу на проблемах, що вивчаються, зрозуміти суть явища чи події, почути експертну думку або ознайомитись із вправами для покращення фізичної форми.

 • Основи здоров’я. Повторне видання. 5 клас, (2018). Бех І. Д.

  Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 5-го класу закладів загальної середньої освіти. Він у повному обсязі реалізує наскрізну лінію «Здоров’я і безпека».

  Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

  Питання екологічної безпеки і сталого розвитку розглядаються у розділі «Безпека у побуті і навколишньому середовищі», питання громадянської відповідальності — у розділі «Соціальне благополуччя», а питання підприємливості — через формування психосоціальних компетентностей у всіх розділах підручника. Питання фінансової грамотності представлено окремими прикладами.

  Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних методів.

 • Основы здоровья. Повторное издание. 5 класс, (2018). Бех И. Д.

  Учебник «Основы здоровья» создан согласно программе по основам здоровья для учащихся 5-го класса общеобразовательных учебных заведений. Он в полном объеме реализует сквозную линию «Здоровье и безопасность».

  Содержание учебника направлено на развитие жизненных навыков, благоприятных для здоровья, безопасности и гармоничного развития учащихся.

  Вопросы экологической безопасности и устойчивого развития рассматриваются в разделе «Безопасность в быту и окружающей среде», вопросы гражданской ответственности — в разделе «Социальное благополучие», а вопросы предприимчивости — через формирование психосоциальных компетенций во всех разделах учебника. Вопросы финансовой грамотности представлены отдельными примерами.

  Учебник ориентирован на использование современных педагогических технологий, в частности интерактивных методов.

 • Основи здоров’я. Повторне видання. 5 клас, (2018). Бойченко Т. Є.

  Дорогий п’ятикласнику!

  Основи здоров’я — дуже важливий шкільний предмет, адже саме на цих уроках ти дізнаєшся, як бути здоровим, зробити своє життя безпечним, правильно поводитися в різних ситуаціях. Навчившись організовувати свій день, ти встигатимеш робити багато цікавих справ і не втомлюватися. Матеріали підручника підкажуть також види активного відпочинку для зміцнення організму і підготовки до нових звершень у навчанні, спорті, улюбленій справі.

  У підручнику розповідається про правила спілкування з дорослими, однолітками, родиною. Ти поступово навчишся бути відповідальним не тільки за себе, а й за родичів, друзів і однокласників.

  Підручник складається зі вступу і чотирьох розділів: «Здоров’я людини», «Психічна і духовна складові здоров’я», «Фізична складова здоров’я», «Соціальна складова здоров’я». Для засвоєння і закріплення матеріалу є рубрики «Завдання», «Поміркуй», «Пригадай», «Це допоможе в житті», «Словничок». Рубрика «Перевір себе» допоможе після вивчення кількох параграфів самостійно оцінити свої знання, а також рівень практичних навичок, сприятливих для здоров’я і життя.

 • Основи здоров’я. 5 клас, (2005). Бойченко Т. Є.

  Дорогий п’ятикласнику!

  Люди – найбільша цінність на Землі. Щоб усім добре жилося, необхідно вчитися жити разом. Для цього важливо набути різноманітних життєвих навичок.

  Ти самостійно вирішуватимеш різні проблеми – великі й дрібні. З кожним днем ставатимеш мудрішим, тобто будеш учитися творчо і критично мислити.

  Щоб зберегти здоров’я своє й інших, тобі доведеться дослухатися не лише до себе, а й до людей, які поряд: учитимешся спілкуватися з ними. Ти маєш права, що їх повинні поважати всі, і обов’язки перед усіма і перед самим собою.

  Якщо ти хочеш, щоб тебе шанували, то діятимеш як вихована людина. Ти навчишся чинити опір лихим людям.

  Щоб зберегти здоров’я, маєш учитися опановувати себе та співчувати іншим.

 • Основи здоров’я. 5 клас, (2005). Воронцова Т. В.

  Люба п’ятикласнице! Любий п’ятикласнику!

  Перед тобою незвичайний підручник. Під час попереднього ознайомлення з ним тебе, можливо, здивують назви його розділів і параграфів. Він не схожий на інші підручники — з математики, мови, природознавства.

  Та ще більше він здивує твоїх батьків, тому що у свої шкільні роки вони такого не вивчали. Але невдовзі станеться диво: завдання саме цього предмета вони найохочіше обговорюватимуть з тобою. Чому — зрозумієш пізніше.

  Відтепер ти — учениця, учень основної школи. Настав період раннього підліткового віку. Він дуже важливий у дорослішанні людини, коли вона стає самостійнішою, отже й відповідальнішою. А предмет «Основи здоров’я» в сучасній школі запроваджено з тим, щоб найкраще підготувати тебе до самостійного життя.

  Звісно, ти вже маєш певний життєвий досвід. Найголовніше в ньому — усвідомлення того, що найвищою цінністю на світі є людина, її життя і здоров’я. Щоб зберегти їх і прожити вік щасливо, людина має оволодіти багатьма необхідними навичками. Тобто крім того, що ти вже знаєш і вмієш, треба набути ще у сто крат більше.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Воронцова Т. В.

  Матеріал підручника складається із вступу і семи розділів, які охоплюють 31 тему. Згідно рекомендацій типових освітніх програм для освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна», навчання за підручником розраховано на 1,5 або на 1 годину на тиждень. За потреби матеріал підручника можна використовувати з розрахунку 0,5 годин на тиждень (за окремим календарним планом).

  Навчальна діяльність орієнтована на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних, інформаційно-комунікативних, ігрових, проектних тощо.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Хитра З. М.

  Раді вітати вас на сторінках підручника «Здоров’я, безпека та добробут». З назви ви, певне, вже зрозуміли, що в ньому йтиметься про найважливіші цінності для кожної людини, а саме: здоров’я, безпеку та добробут. Цей предмет ви будете опановувати наступні п’ять років і все життя… Адже обрання правильних ціннісних орієнтирів допоможе вам прямувати дорогою добра, розуму та успіху.

  Для цього ви вчитиметеся, як дотримуватися здорового способу життя, безпечної поведінки в щоденному побуті та зрозумієте, що культура спілкування між людьми є запорукою щасливого особистого й суспільного добробуту. Ви зможете критично оцінювати дійсність, відстоювати свої погляди, об’єднуватися з тими, хто вас розуміє, заради спільної мети, вирішувати конфлікти та домовлятися одне з одним. А ще — отримаєте важливі практичні поради про прийняття зважених рішень у повсякденній поведінці. Скористайтеся ними сьогодні й у майбутньому! Будьте щасливими й успішними!

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Василенко С. В.

  Дорогий п’ятикласнику! Дорога п’ятикласнице!

  Ти тримаєш у руках підручник з нового предмету, який має назву «Здоров’я, безпека та добробут». Цей предмет важливий для тебе, бо знання з різних наук, які в ньому об’єднані, допоможуть тобі швидше та краще орієнтуватися у світі дорослих, до якого в цьому навчальному році ти робиш значний крок.

  Підручник допоможе тобі навчитись відповідальності за власне здоров’я та особисту безпеку, життя і добробут — найвищі людські цінності. Щоб усім добре жилося, треба навчитись доброзичливо спілкуватися, поважати себе й інших, обстоювати власні права та виконувати обов’язки в родині, школі. Ти дізнаєшся, що дружба — це відповідальна справа, яка потребує здатності опановувати себе, уміння співчувати та щиро виражати свої емоції, виховувати толерантне ставлення до поглядів, переконань, інтересів і потреб інших.

  Уміння прогнозувати наслідки будь-яких дій допоможе тобі обирати моделі безпечної поведінки, приймати зважені рішення в різноманітних життєвих ситуаціях задля збереження здоров’я і життя, власного та інших людей.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Поліщук Н. М.

  Дорогі п’ятикласники та п’ятикласниці!

  У 5 класі ви продовжуватимете поглиблювати свої знання про здоров’я, добробут і безпеку життєдіяльності, які сприятимуть розвитку всіх складових здоров’я: фізичної, соціальної, психічної та духовної. Цікаві й корисні поради, подані в цьому підручнику, допоможуть вам сформувати позитивне ставлення до свого життя та здоров’я.

  У цьому році ви опановуватимете навички роботи в команді. Об’єднуючись у групи чи пари, моделюватимете життєві ситуації, відпрацьовуватимете алгоритми дій поведінки під час певних ситуацій, прийматимете зважені рішення, братимете участь у рольових іграх. Ви будете спільно вирішувати проблеми, аналізуючи відповідні обставини.

  Обов’язково залучайте до співпраці дорослих — батьків і близьких людей. Їхній багатий життєвий досвід стане вам у пригоді.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Шиян О. І.

  Любий п’ятикласнику!

  Люба п’ятикласнице!

  У твоїх руках підручник з нового навчального предмета “Здоров’я, безпека та добробут”. Назва нова, але зміст тобі близький і знайомий. Адже він стосується твого здоров’я, поведінки та взаємодії з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях. У початковій школі ти вивчав/вивчала ці теми на уроках “Я досліджую світ”. Цього року ти продовжиш досліджувати питання, пов’язані з твоїм здоров’ям і безпекою, а твої знання стануть ґрунтовнішими.

  Ти дізнаєшся, що необхідно робити для досягнення добробуту — свого та своєї спільноти, з’ясуєш, як планувати свій час і досягати успіхів, як відповідати за власну безпеку, як спілкуватися ефективно.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Тагліна О. В.

  Шановні п’ятикласниці й п’ятикласники!

  Зараз ви тримаєте в руках нову книгу. Інколи кажуть, що нова книга — це новий друг. Дружити з книгою означає правильно її розуміти й частіше до неї звертатися. Ця книга — підручник, тобто те, що під час навчання завжди буде у вас «під рукою». Для чого? Перш за все для того, щоб допомогти вам дізнатися більше про своє здоров’я, безпеку й добробут, усвідомити необхідність збереження власного здоров’я. Однак це не просто чергова нудна книга з нотаціями та вказівками. Це — надійний друг, який порадить вам, як правильно поводитися в ситуаціях, із якими ви стикаєтеся в повсякденному житті. Підручник дасть вам можливість моделювати життєві ситуації, знайомитися з думками інших людей, знаходити інформацію, щоб дати відповіді на власні запитання.

 • Здоров’я, безпека та добробут. Інтегрований курс. 5 клас. Здирок О. М.

  Дорогий п’ятикласнику!

  Дорога п’ятикласнице!

  Ти розпочинаєш вивчати новий, дуже важливий навчальний предмет «Здоров’я, безпека та добробут», завдяки якому дізнаєшся, як бути здоровим, як варто поводитися в різних ситуаціях, щоб убезпечити себе. Такі теми ти вже вивчав/вивчала у початковій школі в курсі «Я досліджую світ», проте у 5 класі питання, пов’язані з твоїм здоров’ям, досліджуватимеш уже значно ґрунтовніше.

  Матеріал підручника підкаже тобі, що необхідно зробити для досягнення власного добробуту та добробуту інших, як планувати свій час і досягати успіху, як слід діяти в різноманітних ситуаціях та активно відпочивати, щоб зміцнити здоров’я та досягати нових звершень у навчанні та улюбленій справі. Здобуті знання допоможуть тобі правильно спілкуватися з дорослими, однолітками, родиною. Ти разом з однокласниками вчитимешся застосовувати набуті знання у повсякденному житті та надзвичайних ситуаціях, бути відповідальним не тільки за себе, а й за родичів, друзів і однокласників.

 • Основи здоров’я. 5 клас. Бойченко Т. Є.

  Дорогий п’ятикласнику!

  Основи здоров’я — дуже важливий шкільний предмет, адже саме на цих уроках ти дізнаєшся, як бути здоровим, зробити своє життя безпечним, правильно поводитися в різних ситуаціях. Навчившись організовувати свій день, ти встигатимеш робити багато цікавих справ і не втомлюватися. Матеріали підручника підкажуть також види активного відпочинку для зміцнення організму і підготовки до нових звершень у навчанні, спорті, улюбленій справі.

  У підручнику розповідається про правила спілкування з дорослими, однолітками, родиною. Ти поступово навчишся бути відповідальним не тільки за себе, а й за родичів, друзів і однокласників.

 • Основи здоров’я. 5 клас. Бех І. Д.

  Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

  Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних методів.

 • Основы здоровья. 5 класс. Бех И. Д.

  Учебник «Основы здоровья» создан согласно программе по основам здоровья для учащихся 5-го класса общеобразовательных учебных заведений.

  Содержание учебника направлено на развитие жизненных навыков, благоприятных для здоровья, безопасности и гармоничного развития учащихся.

  Учебник ориентирован на использование современных педагогических технологий, в том числе интерактивных методов.