В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Основи здоров’я. 7 клас».

 • Основи здоров’я. Повторне видання. 7 клас, (2020). Бех І. Д.

  Люба семикласнице! Любий семикласнику!

  У сьомому класі ти далі вивчатимеш основи здоров’я. Мета цього предмета — допомогти тобі і твоїм однокласникам стати самостійнішими, дорослішими і впевненішими у власних силах, а також винахідливими і вправними у ситуаціях, які загрожують життю і здоров’ю.

  На уроках здоров’я ти маєш унікальний шанс — налаштувати своє майбутнє на успіх. Адже в наш час недостатньо бути лише хорошим фахівцем. Треба набути багатьох умінь і навичок: проявляти гідність і самоконтроль, високі моральні якості, здатність долати труднощі, уміння спілкуватися, мотивувати і переконувати, працювати в команді й досягати успіху.

  Людині, на жаль, не дано знати своє майбутнє, щоб благополучно оминути всі небезпеки. Але вона завжди має вибір: вести здоровий спосіб життя чи занапастити його наркотиками, алкоголем, нікотином; увесь час тремтіти від страху чи наполегливо гартувати волю, набувати відповідних знань і вмінь, щоб з гідністю долати життєві труднощі. Усі, хто працював над цим підручником, сподіваються, що ти зробиш правильний вибір.

  Успіхів тобі!

 • Основи здоров’я. 7 клас, (2007). Поліщук Н. М.

  Дорогі друзі!

  Зустрічаючись чи розлучаючись з близькими і дорогими нам людьми, ми бажаємо їм доброго і міцного здоров’я, оскільки це основна умова і запорука повноцінного та щасливого життя. Добре здоров’я, яке людина розумно береже і зміцнює, забезпечує їй довге та активне життя.

  Людина – сама творець свого здоров’я.

  Вивчаючи курс «Основи здоров’я», ви усвідомите, чому так важливо з раннього віку вести здоровий спосіб життя, загартовуватися, займатися фізкультурою, додержуватися правил особистої гігієни, керуючись принципами моральності, розумними шляхами досягати справжньої гармонії здоров’я. Маємо надію, що наш підручник допоможе вам у цьому. Зокрема, він навчить вас, як набути необхідних навичок здорового способу життя, запобігати шкідливим звичкам, уникати стресу, правильно поводитись у різних ситуаціях і позитивно спілкуватись.

 • Основы здоровья. 7 класс, (2007). Полищук Н. Н.

  Дорогие друзья!

  Встречаясь или расставаясь с близкими и дорогими нам людьми, мы желаем им хорошего и крепкого здоровья, поскольку это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Хорошее здоровье, которое человек разумно бережет и укрепляет, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.

  Человек – сам творец своего здоровья.

  Изучая курс «Основы здоровья», вы осознаете, почему так важно с раннего детства вести здоровый образ жизни, закаляться, заниматься физкультурой, придерживаться правил личной гигиены, руководствуясь принципами моральности, разумными путями достигать настоящей гармонии здоровья. Надеемся, что наш учебник поможет вам в этом. Например, он научит вас, как приобретать необходимые навыки здорового образа жизни, предупреждать вредные привычки, избегать стресса, правильно вести себя в различных ситуациях и положительно общаться.

 • Основи здоров’я. 7 клас, (2007). Бойченко Т. Є.

  Юний друже!

  З кожним роком ти дорослішаєш, стаєш самостійнішим, відповідальнішим. Розширюється коло людей, з якими ти спілкуєшся. Навчання стає напруженішим, а часу для відпочинку залишається менше. У тебе з’являються нові потреби і звички. Тобі потрібні знання і навички, аби убезпечити своє здоров’я від впливу негативних чинників. У цьому допоможе підручник. Він навчатиме тебе здорового і безпечного способу життя.

  Набуті знання та сформовані життєві навички допоможуть приймати рішення не зопалу, а зважено – крок за кроком. Разом зі своїми однокласниками ти вирішиш, як уникнути залежності від алкоголю, куріння, наркотиків. Зрозумієш також, що з наркоманією пов’язане ВІЛ-інфікування. Дізнаєшся про профілактику інфекційних захворювань та хвороб цивілізації. Підручник допоможе тобі самостійно оволодіти необхідними знаннями й навичками, розвивати фізичні і психічні якості, необхідні для подолання щоденних труднощів, збереження здоров’я і життя вдома, на вулиці, серед природи — там, де треба розраховувати тільки на власні сили, на життєвий досвід.

 • Основы здоровья. 7 класс, (2007). Бойченко Т. Е.

  Юный друг!

  С каждым годом ты взрослеешь, становишься самостоятельнее, ответственнее. Расширяется круг людей, с которыми ты общаешься. Обучение становится более напряженным, а времени для отдыха остается меньше. У тебя появляются новые потребности и привычки. Тебе нужны знания и навыки, чтобы уменьшить влияние отрицательных факторов на свое здоровье. В этом поможет учебник. Он будет учить тебя здоровому и безопасному образу жизни.

  Приобретенные знания и сформированные жизненные навыки помогут принимать решение не сгоряча, а продуманно – шаг за шагом.

 • Основи здоров’я. 7 клас, (2007). Воронцова Т. В.

  Підручник «Основи здоров’я» видано ЗАТ «Алатон» за участю редакції журналу «Барвінок». Його створено відповідно до програми з основ здоров’я як логічне продовження однойменних підручників для 5 і 6-го класів.

  Основне завдання підручника — розвиток сприятливих для здоров’я життєвих навичок, спрямованих на подолання проблем підліткового віку та виховання гармонійно розвиненої особистості.

  Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних методів, що передбачають взаємодію учнів між собою та з учителем. Це — аналіз ситуацій, мозкові штурми, робота з блок-схемами і крос-тестами, рольові ігри, інсценування, виконання проектів, обговорення метафор. Ці методи якнайкраще зарекомендували себе, сприйняті вчителями, учнями, батьками і нині широко впроваджуються в навчальний процес у школах України.

  Суттєву увагу в підручнику приділено відпрацюванню деяких спеціальних навичок: особистої гігієни, раціонального харчування, користування пасами безпеки, газовими приладами, рятування під час пожеж тощо.

  Частину матеріалу підручника (§§ 13—21 та 25—30) розроблено за підтримки міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», який реалізує програму «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», підтриману Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

 • Основы здоровья. 7 класс, (2007). Воронцова Т. В.

  Учебник «Основы здоровья» издан ЗАО «Алатон» при участии редакции журнала «Барвинок». Он создан согласно программе по основам здоровья в качестве логического продолжения одноименных учебников для 5-го и 6-го классов.

  Основное задание учебника – развитие благоприятных для здоровья жизненных навыков, направленных на преодоление проблем подросткового возраста и воспитание гармонично развитой личности.

  Учебник ориентирован на использование современных педагогических технологий, в том числе интерактивных методов, предусматривающих взаимодействие учеников между собой и с учителем. Это – анализ ситуаций, мозговые штурмы, работа с блок-схемами и кросс-тестами, ролевые игры, инсценировки, выполнение проектов, обсуждение метафор. Эти методики как нельзя лучше зарекомендовали себя, они восприняты учителями, учениками, родителями и сегодня активно внедряются в учебный процесс в школах Украины.

  Существенное внимание в учебнике уделено отработке некоторых специальных навыков: личной гигиены, рационального питания, использования ремней безопасности, газовых приборов, спасения при пожарах и т. д.

  Часть материала учебника (§§ 13-21 и 25-30) разработана при поддержке международного благотворительного фонда «Международный Альянс цо ВИЧ/СПИД в Украине», который реализует программу «Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине», поддержанную Глобальным Фондом ио борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

 • Основи здоров’я. 7 клас. Василенко С. В.

  Шановні семикласники!

  Основи здоров’я ви вивчаєте з першого класу і розумієте, що цей предмет дає корисні для життя й цікаві знання. У підручнику подано конкретні поради, як поводитись у повсякденному житті та в небезпечних ситуаціях. Порад на всі випадки життя немає. Матеріал підручника передбачає не механічне вивчення, а роздуми й аналіз усього, що відбувається як з вами особисто, так і навколо вас. Це допоможе зробити правильний вибір і свідомо ставитися до свого життя та здоров’я.

  У першому розділі — «Здоров’я людини» — ви дізнаєтесь, як формувати навички, сприятливі для здоров’я, про принципи безпечної життєдіяльності, як попередити інфекційні й неінфекційні захворювання, про безпеку оселі та правила пожежної безпеки в школі. Також цей розділ навчить оцінювати ризики щоденного життя, проводити самооцінку здоров’я, моделювати поведінку пасажира при ДТП.

 • Основи здоров’я. 7 клас. Поліщук Н. М.

  Дорогі семикласники!

  Зустрічаючись чи розлучаючись із близькими й дорогими нам людьми, ми бажаємо їм доброго та міцного здоров’я, адже хочемо, щоб вони прожили довге й щасливе життя. Вивчаючи «Основи здоров’я», ви переконалися, що здоров’я — це не тільки відсутність хвороб, а й гармонійне поєднання фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових. Розумне ставлення до власного здоров’я потребує відповідних знань про ваш організм, який нині активно росте й розвивається; про небезпеки щодення та способи їх уникнення тощо. У 7 класі ми продовжимо ознайомлювати вас із чинниками здорового способу життя, з новими для вас видами небезпек; навчимо запобігати шкідливим звичкам; доглядати за своєю зовнішністю; як уникати стресів, правильно поводитись у різних ситуаціях і позитивно спілкуватися. Уважно читайте теми підручника, виконуйте всі запропоновані завдання, користуйтеся цінними порадами.

 • Основи здоров’я. 7 клас. Бойченко Т. Є.

  Дорогий семикласнику!

  Ти дорослішаєш, стаєш самостійнішим і відповідальнішим. Вивчаєш нові предмети. Розширюється коло людей, з якими спілкуєшся. Сподіваємося, що поради і застереження, уміщені в підручнику, допоможуть тобі успішно навчатися і зміцнювати здоров’я.

  За допомогою підручника ти продовжуватимеш набувати навичок і звичок здорового і безпечного способу життя. Дізнаєшся про профілактику інфекційних захворювань і хвороб цивілізації. Умітимеш приймати зважені рішення. Знатимеш, як розвинути силу волі. Навчишся передбачати наслідки своїх вчинків та набувати корисних звичок. Дізнаєшся, чому важливо спілкуватися доброзичливо, як конструктивно розв’язувати конфлікти та уникати стресу.

  Вправи для розвитку мислення, уваги, пам’яті, уміщені в підручнику, допоможуть стати успішним учнем.

 • Основи здоров’я. 7 клас. Тагліна О. В.

  Шановні семикласники!

  Перед вами підручник, який покликаний допомогти вам усвідомити необхідність збереження власного здоров’я. Однак це не просто чергова нудна книга з нотаціями й настановами, це — надійний помічник, у якому ви знайдете приклади та ситуації, з якими ви стикаєтеся у повсякденному житті. Ви зможете поміркувати над ними, поставити себе на місце героїв, запропонувати вирішення проблеми. Ви, можливо, знайдете тут відповіді на запитання, які вас хвилюють, окрім того, отримаєте поради, що неодмінно стануть у пригоді в реальному житті.

  У підручнику є цікаві факти з історії, яскраві малюнки вдало доповнюють текст, який написаний невимушеною мовою, інколи з емоційними ремарками автора. Однак разом з тим ви натрапите на нові наукові поняття, які автор роз’яснює, проводячи аналогії, ілюструючи їх прикладами, а також абревіатури, які зазвичай розшифровані у дужках.

 • Основы здоровья. 7 класс. Таглина О. В.

  Уважаемые семиклассники!

  Перед вами учебник, который поможет вам осознать, как важно беречь свое здоровье. Но это не просто очередная скучная книга с нотациями и наставлениями, а ваш надежный помощник. В нем вы найдете примеры ситуаций, с которыми часто сталкиваетесь в повседневной жизни. Вы сможете подумать над ними, представить себя на месте их участников, предложить свое решение проблемы. Возможно, здесь вы не только найдете ответы на волнующие вас вопросы, но и получите советы, которые обязательно пригодятся вам в реальной жизни.

  В учебнике приведены интересные исторические факты, яркие рисунки удачно дополняют текст, написанный живо и непринужденно, иногда с эмоциональными замечаниями автора. Вместе с тем вы столкнетесь с новыми научными понятиями, которые автор разъясняет, проводя аналогии и сопровождая их примерами, а также с аббревиатурами, которые, как правило, расшифрованы в скобках.

 • Основи здоров’я. 7 клас. Бех І. Д.

  У 7-му класі ти продовжиш вивчати основи здоров’я. Мета цього предмета — допомогти тобі і твоїм однокласникам стати самостійнішими, дорослішими і впевненішими у власних силах, а також винахідливими і вправними у ситуаціях, які загрожують життю і здоров’ю.

  На уроках здоров’я ти маєш унікальний шанс — налаштувати своє майбутнє на успіх. Адже в наш час недостатньо бути лише хорошим фахівцем. Треба набути багатьох умінь і навичок: продемонструвати гідність і самоконтроль, високі моральні якості, здатність долати труднощі, уміння спілкуватися, мотивувати і переконувати, працювати в команді й досягати успіху.

  Один із твоїх ровесників написав у своєму листі: «У майбутньому я мрію стати президентом фірми, яку створю сам. Уже зараз докладаю зусиль для досягнення своєї мети — стараюся добре вчитись у школі, багато читаю. А на уроках здоров’я — дуже цікавих, з хорошим учителем — я зрозумів, що треба навчитися спілкуватися з людьми, моїми майбутніми колегами, клієнтами, адміністрацією. І головне — пам’ятати “золоте правило”: «Стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе».