• Українська мова. 7 клас. Глазова О. П.

  Шановні семикласники!

  Українська мова — мова Української Держави важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Стільки поколінь до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» — писав поет Станіслав Тельнюк. Мова — не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.

  Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття: здивування, цікавість, допитливість, здогад, сумнів, упевненість Спілкуючись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. Розбиратися в почуттях, називати їх. керувати ними теж навчатиме вас цей підручник.

 • Українська мова. 7 клас. Єрмоленко C. Я.

  Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.

  Він структурований за розділами, у яких розглянуто такі частини мови: дієслово та його форми — дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Наприкінці підручника вміщено короткі словники — орфографічний, синонімів, антонімів, тлумачний, іншомовних слів, фразеологізмів. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови, вироблення навичок логічного мислення й відчуття стилю.

  Для семикласників, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

 • Українська мова. 7 клас. Ющук І. П.

  Дорогі семикласники!

  Мову можна вчити для когось і можна вчити для себе. Для когось — це заради високої оцінки, заради балів. Для себе — заради розвитку безмежних можливостей свого мозку, задля підвищення свого інтелектуального рівня. Це, звичайно, забезпечує водночас і високу оцінку.

  Мова, як жоден інший предмет, найглибше сягає в підсвідомість людини, формує її, удосконалює. Тому при вивченні мови важливе не зазубрювання правил, які відразу ж і забуваються, а проникнення в навдивовиж логічно побудовану структуру рідної мови.

 • Українська мова. 7 клас. Горошкіна О. М.

  Підручник містить навчальний матеріал, що відповідає чинній програмі з української мови. Він структуроваиий за розділами, у яких розглядаються такі частини мови: дієслово та його форми — дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язного мовлення. Наприкінці підручника вміщено короткі словники. Різноманітні рубрики й відповідні вправи орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Українська мова. 7 клас. Кобцев Д. А.

  Розумні й допитливі!

  Ось і скінчилися чергові літні канікули, а ви — вже СЕМИКЛАСНИКИ! Щиро вітаємо вас з цією подією!

  З тим, що розумні, безперечно, погодяться всі. Ну, а щодо допитливості… Хтось, може, подумає: «Я допитливий, та моя допитливість аж ніяк не стосується правил граматики. Посидіти за комп’ютером або, ще краще, майнути з друзями на велосипедах — оце цікаво!». Правильно. Тим більше, що сучасний велосипед з величезною кількістю швидкостей по-справжньому захоплює. До речі, велосипед — винахід порівняно недавній, з’явився він у XIX столітті. Уявіть, скільки ж було здивування, коли в записах XVII століття знайшли прізвище Велосипедові Не було тоді велосипедів, не було їхньої назви, а тому й не могло від цього слова утворитися прізвище. Тут без допитливості не обійтися. І допитливі мовознавці знайшли відповідь. Оскільки в цій машині рушійною силою були людські ноги, то його й назвали відповідно, використавши два латинських слова: «велос» — швидкий і «пед» — нога, разом — «швидконіг». Тобто хтось із подібним прізвищем переклав його латинською мовою, від чого воно одразу стало небуденним, урочистим. Погодьтесь, що виявляти допитливість, навіть у мовних питаннях, також цікаво.

 • Українська мова. 7 клас. Голуб Н. Б.

  Підручник відповідає новій навчальній програмі з української мови для 7 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, затребуваним у сучасному суспільстві. Подані в ньому вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, яка характеризується цілеспрямованістю на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою, наступністю між завданнями, відповідністю послідовності й змісту завдань логіці засвоєння мовного матеріалу, неперервністю впливу на формування в учнів мовних умінь і навичок, умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності з урахуванням життєвих ситуацій.

  Для реалізації диференційованого підходу в підручнику вміщено завдання підвищеної складності, передбачено завдання на цілевизначення, рефлексію, дослідницького й творчого характеру, для роботи в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо.

  Для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

 • Українська мова. 7 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

  Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність семикласників.

 • Українська мова. 7 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу знз з навчанням російською мовою. Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

  Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки.

 • Українська мова. 7 клас. Ворон А. А.

  У сьомому класі ви продовжите вивчати частини мови, розкривати таємниці українського слова. Ви вже дізналися багато нового, але попереду ще незвідані стежки, що ведуть до мовної країни знань. Пройшовши цими стежками, дізнаєтеся про особливі форми дієслова, прислівник, службові частини мови, вигук. Як винагороду за сумлінну працю здобудете знання про значення, граматичні ознаки, особливості правопису і вживання в мовленні цих частин мови, навчитеся грамотно висловлювати свої думки, опануєте основні правила спілкування. І поруч із вами завжди буде надійний помічник і порадник — підручник.