В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Українська мова. 7 клас».

 • Українська мова. Повторне видання. 7 клас, (2020). Глазова О. П.

  Любі семикласники і семикласниці!

  Українська мова — мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Стільки поколінь до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» — писав поет Станіслав Тельнюк. Мова — не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.

  Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття: здивування, цікавість, допитливість, здогад, сумнів, упевненість. Спілкуючись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. Розбиратися в почуттях, називати їх, керувати ними теж навчатиме вас цей підручник.

  На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане мережею Інтернет суспільство швидко змінює засоби передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію: добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Цей підручник допоможе вам здобути вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища, що важливо для успішного розвитку нашої держави.

  Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, до самоствердження через знання мови та вміння спілкуватися.

  Наш підручник допоможе вам стати гідними громадянами і громадянками європейської країни — України!

 • Українська мова. 7 клас, (2007). Ворон А. А.

  Дорогі друзі!

  У сьомому класі ви продовжите вивчати частини мови, розкривати таємниці української мови. Ви вже дізналися багато нового, але попереду ще незвідані стежки, що ведуть до мовної країни знань. Пройшовши цими стежками, дізнаєтеся про особливі форми дієслова, прислівник, службові частини мови, вигук. Як винагороду за сумлінну працю здобудете знання про значення, граматичні ознаки, особливості правопису і вживання в мовленні цих частин мови, навчитеся грамотно висловлювати свої думки, опануєте основні правила спілкування. І поруч з вами завжди буде надійний помічник і порадник підручник.

  Щоб пригадати вивчене раніше і краще засвоїти новий матеріал, дайте відповіді на запитання на початку кожного параграфа або виконайте вправу-дослідження. Правила, виділені синім кольором, треба запам’ятовувати. Можна користуватися підказками підручника, якщо виникають труднощі під час вивчення нової теми. Мовні задачі сприятимуть розвиткові логічного мислення, а вправи з ключами є найшвидшим способом самоперевірки.

 • Українська мова. 7 клас, (2007). Бондаренко Н. В.

  Дорогі семикласники!

  Навчаючись у попередніх класах, ви усвідомлювали значення української мови як державної та її роль у вашому житті; осягали закономірності мовознавчої науки, яка дає ключ до володіння мовою; набували вмінь спілкуватися, читати, грамотно писати, вслухатися в музику однієї з найбагатших і найпоетичніших мов світу.

  У сьомому класі ви вчитиметеся ще точніше та емоційніше висловлювати свою думку, формулювати її різними способами, використовуючи дієприкметники та дієприслівники — особливі форми дієслова, прислівники, вигуки, а також невичерпні можливості службових частин мови.

  Завдяки українській мові ви збагачуватимете свій інтелект: колективно поміркуєте, як можна зберегти Землю, довідаєтеся про те, навіщо освоюють космос, ознайомитеся з деякими винаходами і відкриттями людства, вкотре перегорнете сторінки славетної історії України, дізнаєтеся про природні багатства нашої країни, про походження слов’янських мов та місце української мови в їх суцвітті. Вміщені в підручнику описи краєвидів, унікальних природних явищ дадуть вам змогу відчути естетичну насолоду, долучитися до світової гармонії. Ви дізнаєтеся про видатних особистостей та світ їхніх захоплень, пізнаєте закономірності універсальної мови — есперанто, скористаєтеся порадами, як розвинути свої розумові здібності тощо.

 • Українська мова. 7 клас, (2007). Горошкіна О. М.

  Напевне, ти зрозумів: вивчення рідної мови — тривалий процес. Він не обмежується здобутими знаннями про звуки мови, будову слова, творення слів, складання речень. У сьомому класі я відкрию тобі таємниці дієслова, прислівника, прийменника, сполучника, частки, вигуку. Вивчаючи частини мови, ти зрозумієш, що всі вони живуть дружною сім’єю, всі тісно пов’язані між собою.

  З кожним роком ти глибше й глибше пізнаєш граматичну будову рідної мови. У сьомому класі разом із вивченням граматики ти паралельно пізнаватимеш своє Я, себе як особистість, тобто разом зі мною ти відкриватимеш для себе світ і самого себе у світі.

  Тож налаштовуйся на цікаву розмову й корисну працю зі мною — твоєю «Рідною мовою»!

 • Рідна мова. 7 клас, (2007). Пентилюк М. І.

  Дорогі друзі!

  У сьомому класі ви продовжуватимете вивчати морфологію. Докладно ознайомитесь із однією з основних самостійних частин мови, другою після іменника за вж иванням, — дієсловом, а також із його особливими формами — дієприкметником та дієприслівником , поглибите свої знання про прислівник і службові частини мови, більше дізнаєтеся про вигук, його роль у мові й мовленні.

  Розміщення теоретичного матеріалу дає змогу свідомо засвоювати знання, є зручним також для повторення й узагальнення.

  Тож користуйтеся підручником уміло.

  Виконуючи завдання різного рівня складності, працюючи парами і всім класом, вправляю чись у лінгвістичних іграх, ви переконаєтеся, що знання мови — запорука творчих здобутків, успіш ного спілкування та суспільної активності.

  Вивчаю чи рідну мову, ви опановуєте могутнє знаряддя людської думки, самовдосконалюєтесь як особистості.

  Бажаємо вам успіхів!

 • Рідна мова. 7 клас, (2009). Єрмоленко C. Я.

  Друже-семикласнику!

  Я, твій підручник «Рідна мова», зустрічаю тебе в сьомому класі. Ми з тобою вже вели мову про незвичайне число «сім». Пригадай малюнок у підручнику «Рідна мова» для 6-го класу: сім нот у нотному стані, сім кольорів має веселка, сім днів у тижні (А є ще й сім п’ятниць на тижні! Сподіваюсь, що це не в тебе?!), сім чудес світу… Можливо, і сьомий рік навчання в школі стане для тебе знаковим.

  З кожним роком ти вдосконалюєш свої знання з рідної мови. Умієш усно й письмово висловити думку, сприйняти, переказати й створити текст, грамотно оформити документ (хай і найпростіший — заяву, доручення), умієш написати замітку в газету, листа товаришеві (хай часом і з помилками).

  Зі мною ти вчишся ставити питання й відповідати на них, прохати й дякувати, обурюватись і захоплюватись. Щоб усі твої наміри й думки знайшли точне вираження в словах, граматичних ({юрмах і зв’язках, ти маєш знати закони мови. Твоїй думці не байдуже, чи буде вона втілена в реченні з дієсловом, прикметником, чи будь-якою іншою частиною мови. Адже від різного мовного вбрання, у яке вдягається твоя думка, залежить, як тебе чутимуть, сприйматимуть і розумітимуть, тобто залежить успіх твого спілкування з людьми.

 • Рідна мова. 7 клас, (2007). Глазова О. П.

  Любі семикласники!

  Сучасне людство стоїть на порозі змін. Ось-ось, об’єднане мережею Інтернету, воно принципово змінить засоби передавання інформації, а відтак і систему освіти. Головним у навчанні стане вміння само розвивати ся, самовдосконалюватися протягом усього життя. Цей підручник допоможе вам цього навчитися. Він формуватиме у вас власний і оригінальний стиль мислення, навчатиме наполегливості й самостійності в здобутті знань.

  Кожен із нас має потаємну мрію. Але в усіх людей є й спільні бажання та прагнення. Усі мріють досягти порозуміння одне з одним, із навколишнім світом.

  Підручник укладено так, щоб дати вам відчуття того, що всі ми живемо в єдиному, гармонійному, прекрасному світі. Серцем цього світу для кожного українця є країна Україна.

 • Українська мова. 7 клас. Глазова О. П.

  Шановні семикласники!

  Українська мова — мова Української Держави важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. «Стільки поколінь до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово!» — писав поет Станіслав Тельнюк. Мова — не лише спосіб спілкування, це форма нашої культури.

  Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття: здивування, цікавість, допитливість, здогад, сумнів, упевненість Спілкуючись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. Розбиратися в почуттях, називати їх. керувати ними теж навчатиме вас цей підручник.

 • Українська мова. 7 клас. Єрмоленко C. Я.

  Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.

  Він структурований за розділами, у яких розглянуто такі частини мови: дієслово та його форми — дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Наприкінці підручника вміщено короткі словники — орфографічний, синонімів, антонімів, тлумачний, іншомовних слів, фразеологізмів. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови, вироблення навичок логічного мислення й відчуття стилю.

  Для семикласників, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

 • Українська мова. 7 клас. Ющук І. П.

  Дорогі семикласники!

  Мову можна вчити для когось і можна вчити для себе. Для когось — це заради високої оцінки, заради балів. Для себе — заради розвитку безмежних можливостей свого мозку, задля підвищення свого інтелектуального рівня. Це, звичайно, забезпечує водночас і високу оцінку.

  Мова, як жоден інший предмет, найглибше сягає в підсвідомість людини, формує її, удосконалює. Тому при вивченні мови важливе не зазубрювання правил, які відразу ж і забуваються, а проникнення в навдивовиж логічно побудовану структуру рідної мови.

 • Українська мова. 7 клас. Горошкіна О. М.

  Підручник містить навчальний матеріал, що відповідає чинній програмі з української мови. Він структуроваиий за розділами, у яких розглядаються такі частини мови: дієслово та його форми — дієприкметник і дієприслівник; прислівник; прийменник; сполучник; частка; вигук. Значну увагу приділено розвиткові зв’язного мовлення. Наприкінці підручника вміщено короткі словники. Різноманітні рубрики й відповідні вправи орієнтують учнів на засвоєння граматичних і орфографічних норм української мови.

  Для учнів, учителів, методистів, батьків.

 • Українська мова. 7 клас. Кобцев Д. А.

  Розумні й допитливі!

  Ось і скінчилися чергові літні канікули, а ви — вже СЕМИКЛАСНИКИ! Щиро вітаємо вас з цією подією!

  З тим, що розумні, безперечно, погодяться всі. Ну, а щодо допитливості… Хтось, може, подумає: «Я допитливий, та моя допитливість аж ніяк не стосується правил граматики. Посидіти за комп’ютером або, ще краще, майнути з друзями на велосипедах — оце цікаво!». Правильно. Тим більше, що сучасний велосипед з величезною кількістю швидкостей по-справжньому захоплює. До речі, велосипед — винахід порівняно недавній, з’явився він у XIX столітті. Уявіть, скільки ж було здивування, коли в записах XVII століття знайшли прізвище Велосипедові Не було тоді велосипедів, не було їхньої назви, а тому й не могло від цього слова утворитися прізвище. Тут без допитливості не обійтися. І допитливі мовознавці знайшли відповідь. Оскільки в цій машині рушійною силою були людські ноги, то його й назвали відповідно, використавши два латинських слова: «велос» — швидкий і «пед» — нога, разом — «швидконіг». Тобто хтось із подібним прізвищем переклав його латинською мовою, від чого воно одразу стало небуденним, урочистим. Погодьтесь, що виявляти допитливість, навіть у мовних питаннях, також цікаво.

 • Українська мова. 7 клас. Голуб Н. Б.

  Підручник відповідає новій навчальній програмі з української мови для 7 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, затребуваним у сучасному суспільстві. Подані в ньому вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, яка характеризується цілеспрямованістю на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою, наступністю між завданнями, відповідністю послідовності й змісту завдань логіці засвоєння мовного матеріалу, неперервністю впливу на формування в учнів мовних умінь і навичок, умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності з урахуванням життєвих ситуацій.

  Для реалізації диференційованого підходу в підручнику вміщено завдання підвищеної складності, передбачено завдання на цілевизначення, рефлексію, дослідницького й творчого характеру, для роботи в парах і групах. Подано достатню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо.

  Для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

 • Українська мова. 7 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

  Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність семикласників.

 • Українська мова. 7 клас. Заболотний О. В.

  Підручник укладено відповідно до нової програми з української мови для 7 класу знз з навчанням російською мовою. Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

  Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значну увагу приділено завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки.

 • Українська мова. 7 клас. Ворон А. А.

  У сьомому класі ви продовжите вивчати частини мови, розкривати таємниці українського слова. Ви вже дізналися багато нового, але попереду ще незвідані стежки, що ведуть до мовної країни знань. Пройшовши цими стежками, дізнаєтеся про особливі форми дієслова, прислівник, службові частини мови, вигук. Як винагороду за сумлінну працю здобудете знання про значення, граматичні ознаки, особливості правопису і вживання в мовленні цих частин мови, навчитеся грамотно висловлювати свої думки, опануєте основні правила спілкування. І поруч із вами завжди буде надійний помічник і порадник — підручник.