• Геометрія. Повторне видання. 9 клас. Істер О. С.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  У цьому навчальному році ви продовжите вивчати геометрію, а підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам у цьому.

  Під час вивчення теоретичного матеріалу зверніть увагу на текст, надрукований жирним шрифтом. Його потрібно запам’ятати.

  Перевірити свої знання та підготуватися до тематичного оцінювання можна, виконуючи завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Після кожного розділу наведено вправи для його повторення, а в кінці підручника – «Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу» та «Задачі підвищеної складності».

  Заняття геометрією будуть ще цікавішими, якщо ви розв’язуватимете вправи рубрики «Цікаві задачі – поміркуй одначе».

  Автор намагався подати теоретичний матеріал підручника простою, доступною мовою, проілюструвати його значною кількістю прикладів. Після вивчення теоретичного матеріалу у школі його обов’язково потрібно опрацювати вдома.

  Підручник містить велику кількість вправ. Більшість із них ви розглянете на уроках і під час домашньої роботи, інші вправи рекомендується розв’язати самостійно.

  Цікаві факти з історії розвитку геометрії як науки ви знайдете в рубриці «А ще раніше…».

 • Геометрія. Повторне видання. 9 клас. Бурда М. І.

  Дорогі учні та учениці!

  У 8 класі ви ознайомилися з властивостями й ознаками чотирикутників та подібних трикутників, навчилися знаходити площі трикутників і чотирикутників, ознайомилися з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробили вміння застосовувати ці способи на практиці.

  У цьому році ви дізнаєтеся, як застосовувати теореми синусів і косинусів для знаходження невідомих сторін і кутів трикутника. Вивчете нові формули для знаходження площі трикутника. Одержите знання про правильні многокутники, геометричні перетворення, вектори на площині.

  Як успішно вивчати геометрію за цим підручником? Увесь матеріал поділено на п’ять розділів, а розділи — на параграфи. У кожному параграфі є теоретичний матеріал і задачі. Вивчаючи теорію, особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Це — найважливіші означення і властивості геометричних фігур. Їх потрібно зрозуміти, запам’ятати й уміти застосовувати під час розв’язування задач. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

 • Геометрія. Повторне видання. 9 клас. Бевз Г. П.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  У цьому навчальному році ви продовжуєте опановувати геометрію — цікаву і важливу частину математики. Знання з геометрії, її ідеї та методи знадобляться вам для подальшого навчання у старшій школі, для успішного вивчення математики та інших навчальних предметів, для дослідження навколишнього світу, для повноцінного життя у сучасному суспільстві.

  Значення геометрії для людини розкривали відомі математики:

  • Геометрія є пізнання всього існуючого (Платон).
  • Серед рівних розумом — за однакових інших умов — переважає той, хто знає геометрію (Б. Паскаль).

  За допомогою цього підручника ви будете завершувати вивчення геометрії в основній школі. Щоб уявити весь курс геометрії основної школи і зрозуміти, яке місце в ній займає матеріал 9 класу, розгляньте зазначений нижче перелік тем. Кольором виділено матеріал, який ви вивчатимете в цьому році.

 • Геометрія. Повторне видання. 9 клас. Єршова А. П.

  Дорогі друзі!

  У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії — геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що їх ви вивчали в 7–8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії. Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, у XIV–XX ст.: координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

  За допомогою цього підручника ви навчитеся розв’язувати будьякі, а не тільки прямокутні, трикутники; поглибите свої знання в галузі логіки; дізнаєтесь про життя і здобутки відомих учених минулого. Майже в кожному параграфі вам запропоновано довести математичне твердження або навести приклад, провести аналогію, тобто самостійно рушити до нових знань.

  Отже, скарби геометрії чекають на тих, хто вдумливо і спостережливо досліджуючи їх, зможе не тільки віднайти, але й оцінити справжню красу й витонченість геометричних знань. Ми дуже сподіваємось, що це будете саме ви.

  Бажаємо вам успіхів!

 • Геометрія. Повторне видання. 9 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  У цьому навчальному році ви продовжите вивчати геометрію. Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

  Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

  Підручник поділено на п’ять параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

  Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

 • Геометрія (поглиблене вивчення). Повторне видання. 9 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, вибравши нелегкий шлях — навчатися в математичному класі. У цьому навчальному році ви продовжите вивчати математику за програмою для класів з поглибленим вивченням математики. Сподіваємося, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

  Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

  Підручник поділено на сім параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Вивчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який надруковано жирним шрифтом, жирним курсивом і курсивом; так у книзі виділено означення, правила та найважливіші математичні твердження.

  Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків оформлення розв’язання.

 • Геометрія. 9 клас. Єршова А. П.

  Дорогі друзі!

  У цьому навчальному році завершується вивчення планіметрії — геометрії на площині. Радимо ще перед початком занять пригадати основні поняття й теореми, що їх ви вивчали в 7–8 класах. Усі вони відомі з часів Давньої Греції і належать до елементарної (евклідової) геометрії.

  Але в дев’ятому класі ви познайомитеся з геометричними методами, які було винайдено значно пізніше, в XIV–XX ст.: координатним, векторним і методом геометричних перетворень. Вони набули широкого застосування в техніці й природничих науках, насамперед у фізиці, тому, вивчаючи їх, ви краще зрозумієте деякі фізичні закони. Узагалі геометрію 9 класу можна без перебільшення назвати геометрією методів.

 • Геометрія. 9 клас. Істер О. С.

  Підручник відповідає програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ і прикладних задач. Після кожного розділу наведено вправи для його повторення. Для підготовки до контрольної роботи передбачено «Домашню самостійну роботу» та «Завдання для перевірки знань». Для найдопитливіших є низка нестандартних задач у рубриці «Цікаві задачі для учнів неледачих».

 • Геометрія. 9 клас. Бурда М. І.

  Дорогі учні!

  У 8 класі ви ознайомилися з властивостями й ознаками чотирикутників та подібних трикутників, навчилися знаходити площі трикутників і чотирикутників, ознайомилися з новими способами обчислення сторін і кутів прямокутних трикутників та виробили вміння застосовувати ці способи на практиці.

  У цьому році ви дізнаєтеся, як застосовувати теореми синусів і косинусів для знаходження невідомих сторін і кутів трикутника. Вивчете нові формули для знаходження площі трикутника.

  Одержите знання про правильні многокутники, геометричні перетворення, вектори на площині.

 • Геометрія. 9 клас. Бевз Г. П.

  У цьому навчальному році ви продовжуєте опановувати геометрію — цікаву і важливу частину математики. Знання з геометрії, її ідеї та методи знадобляться вам для подальшого навчання у старшій школі, для успішного вивчення математики та інших навчальних предметів, для дослідження навколишнього світу, для повноцінного життя у сучасному суспільстві.

 • Геометрія (поглиблене вивчення). 9 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі діти!

  Ми маємо надію, що ви не розчарувалися, вибравши нелегкий шлях — навчатися в математичному класі. У цьому навчальному році ви продовжите вивчати математику за програмою для класів з поглибленим вивченням математики. Сподіваємося, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

  Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

 • Геометрія. 9 клас. Мерзляк А. Г.

  Любі діти!

  У цьому навчальному році ви продовжите вивчати геометрію.

  Сподіваємося, що ви встигли полюбити цю важливу й красиву науку, а отже, з інтересом будете опановувати нові знання. Ми маємо надію, що цьому сприятиме підручник, який ви тримаєте в руках.

  Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.