В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Історія України. 9 клас».

Показано 1–20 з 23 результатів

 • Історія України. Підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F70). Повторне видання. 9 клас. Косенко Ю. М.

  Дорогі учні й учениці!

  Навчаючись у 7-8 класі, ви ознайомилися із минулим нашої країни часів давньої Русі та періоду козаччини. У 9-му класі ви будете вивчати історію України XX (20) – початку XXI (21) століть.

  Підручник складається із семи розділів, у яких в хронологічній послідовності висвітлено найважливіші події зазначеного періоду. Тексти містять велику кількість фотографій, плакатів та інших ілюстрацій, які допоможуть вам більш глибоко усвідомити навчальний матеріал. Робота з підручником передбачає певну послідовність. Звертайте увагу на назву параграфа, потім дайте відповіді на запитання перед текстом. Це допоможе вам згадати раніше вивчений матеріал. Після цього уважно читайте навчальний текст, звертайте увагу на імена історичних героїв, назви місць, де проходили історичні події, та час, коли вони відбувалися. Важлива інформація виділена жирним шрифтом і міститься в рубриках «Запам’ятайте» та «Імена».

 • Історія України. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70). 9 клас, (2018). Косенко Ю. М.

  Дорогі друзі!

  Навчаючись 7-8 класі, ви ознайомилися із минулим нашої країни часів давньої Русі та періоду козаччини. 9-му класі ви будете вивчати історію України XX (20) – початку XXI (21) століть.

  Підручник складається із семи розділів, яких хронологічній послідовності висвітлено найважливіші події зазначеного періоду. Тексти містять велику кількість фотографій, плакатів та інших ілюстрацій, які допоможуть вам більш глибоко усвідомити навчальний матеріал. Робота підручником передбачає певну послідовність. Звертайте увагу на назву параграфа, потім дайте відповіді на запитання перед текстом. Це допоможе вам згадати раніше вивчений матеріал. Після цього уважно читайте навчальний текст, звертайте увагу на імена історичних героїв, назви місць, де проходили історичні події, та час, коли вони відбувалися. Важлива інформація виділена жирним шрифтом міститься рубриках «Запам’ятайте» та «Імена».

  Краще зрозуміти минуле нашої Батьківщини допоможуть рубрики «З історичних джерел» «Цікаво знати». них допитливі учні знайдуть багато цікавого та нового.

 • Історія України. 9 клас, (2009). Турченко Ф. Г.

  Шановні друзі!

  Перед вами – підручник з історії України, за яким ви будете навчатися в 9 класі. У ньому подано систематичний виклад подій і аналіз процесів, що відбувалися в Україні наприкінці XVIII – у XIX ст. Хронологічно цей період охоплює події від втрати Україною залишків автономії у складі Російської імперії – до кінця XIX ст., коли почали формуватися українські політичні партії, які у своїх програмах ставили питання про відновлення національної державності.

  Остаточна поразка України в боротьбі за збереження залишків власної державності наприкінці XVIII ст. співпала в часі з ліквідацією Речі Посполитої. Українські землі, які довгий час входили до складу цієї держави, стали частиною двох імперій – Російської та Австрійської. Вся Наддніпрянщина (Лівобережна, Південна і Правобережна Україна) опинилася у складі Росії, а Західна Україна (Галичина, Буковина і Закарпаття) – у складі Австрії. 80% українців жили в підросійській Україні, 20% – у підавстрійській. Кордон між двома імперіями проходив по р. Збруч. У XIX ст. істотних територіальних змін Україна не зазнала, хоча тоді у світі проходили бурхливі процеси, що суттєво змінили його політичну карту. Зокрема відбулася Французька революція, після якої Європа поринула у вир наполеонівських війн, а далі пройшла через вогонь декількох революцій. На неосяжних просторах Нового Світу, в Латинській Америці постали самостійні держави. У Північній Америці після випробувань громадянською війною почали свій стрімкий злет Сполучені Штати Америки.

 • Історія України (кінець XVIII — початок XX століття). 9 клас, (2004). Турченко Ф. Г.

  Шановні друзі!

  Перед вами – підручник з історії України, яку ви будете вивчати в У класі. В ньому дається систематичний виклад історичних подій, що відбулися в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. Хронологічно – це період від втрати Україною решток автономії до початку в 1914 р. Першої світової війни.

  Світова історія тієї доби була наповнена бурхливими подіями. Відбулася Французька революція. Величезний вплив на усі сторони життя справив промисловий переворот, який прискорив соціально-економічний розвиток, докорінно змінив соціальну структуру суспільства, викликав до життя нові суспільно-політичні рухи. Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Західна Європа потрапила у вир наполеонівських війн, протягом століття пройшла через вогонь декількох революцій. На неосяжних просторах Нового Світу, в Латинській Америці виростали самостійні держави, у Північній Америці, пройшовши через випробування громадянською війною, почали стрімкий розбіг Сполучені Штати. Не лише драматичною, а й по-справжньому захоплюючою була історія XIX ст. у інших частинах світу.

 • Історія України. 9 клас, (2009). Струкевич О. К.

  Шановні дев’ятикласники!

  Чи замислювалися ви над тим. для чого пишеться історія? Члени «Руської трійці» пояснювали важливість вивчення цієї науки так: «Узриш, як твої отці, твої діди жили, що діяли, що їх веселило, радувало, а що печалило, яке сонце між ними сіяло; як думали, яким духом обнімали природу, охресності, світ цілий… що їх наділяло до сильного діяння, а що їм силу віднімало, яка їхня мова, яка бесіда, яка їхня душа, яке серце…»

  Отже, шановні дев’ятикласники, цього року продовжимо вивчати нову історію України XIX ст. Ми побачимо, як український народ, позбавлений шаблі, мушкета й політичних проводирів, своєю працею протягом XIX ст. створив умови для національного ві;цюдження України.

  Щоб усвідомити, як це відбувалося, треба осягнути соціальні, економічні, духовно-культурні та національно-політичні процеси, які визначали зміст історичного поступу нашого народу протягом XIX ст.

 • Історія України. 9 клас, (2009). Реєнт О. П.

  Юні друзі!

  У цьому навчальному році ви перегорнете ще одну сторінку історії українського народу, що охоплює період від кінця XVIII до кінця XIX ст. Ми запрошуємо вас до пізнавальної подорожі, упродовж якої ви станете свідками багатьох історичних подій. Серед них заснування Київського університету, видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, завершення промислової революції в українських землях. Ви ознайомитеся з досягненнями науки та техніки, розвитком мистецтва. Зі сторінок підручника постануть видатні історичні діячі. Микала Лисенко – його називали «сонцем української музики», Юліан Бачинський – він першим обґрунтував необхідність політичної самостійності України, Володимир Антонович, Іван Пулюй, Микола Кибальчич, Борис Грінченко, Леся Українка, Іван Франко… Ціла плеяда талановитих співвітчизників, які любили Україну та жадали кращої долі для її народу.

  Наскрізною ідеєю, що пронизує навчальний матеріал підручника, є теза про національне відродження та формування української нації. Важливо не залишити поза увагою всі компоненти цього складного процесу: економічні, політичні, соціокультурні та релігійні.

  Щоб ваша подорож стала предметною, ми пропонуємо таку структуру підручника: визначення теми, план, запитання перед текстом параграфа, навчальний текст, запитання і завдання. Додаткову інформацію ви зможете отримати, використовуючи подані в підручнику карти, ілюстрації, хронологічну таблицю, словник історичних термінів і понять.

 • Історія України. 9 клас, (2022). Власов В. С.

  Протягом цього навчального року ви докладно вивчатимете події української та світової історії від кінця XVIII до початку ХХ ст. Окреслений період є продовженням нового часу – історичної епохи, вивчення якої ви розпочали у 8 класі. Досліджуючи минуле, цьогоріч довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов відбувалось українське національне відродження та як було сформовано ідеї української національної держави. Дізнаєтесь, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник.

  Кожен параграф підручника відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики. Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме переживали події, про які довідуєтеся на уроці, тогочасні люди, що жили в Україні, вам допоможе робота з джерелами. Це тогочасні писемні джерела (уривки з документів, подорожні нотатки, листи та спогади очевидців, матеріали тогочасної преси), а також оцінки учасників описуваних подій та сучасних істориків. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували.

 • Історія України. 9 клас, (2022). Щупак І. Я.

  Шановні дев’ятикласниці і дев’ятикласники!

  Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

 • Історія України. 9 клас, (2022). Сорочинська Н. М.

  Підручник, що перед вами, допоможе дізнатися про нову добу української історії, котра тривала від кінця XVIII до початку XX ст. За цей час трапилося багато важливих та цікавих подій, але головною з них став початок українського національного відродження. Саме тоді українці, розділені між Австрійською і Російською імперіями, усвідомили свою єдність, належність до одного народу зі спільними мовою, історією, культурою, традиціями. Український народ, прокинувшись після тривалого «сну», почав шукати свого місця у світі.

  У цих пошуках українці не були самотніми. Те саме відбувалося й у наших сусідів: чехів, словаків, поляків, угорців, білорусів, росіян та ін. Не втратили своєї актуальності й дотепер ті питання, які цим народам, а серед них і українцям, довелося вирішувати на шляху до свого національного відродження. Це створення і захист власної літературної мови, пошуки історичних коренів, написання історії власного народу, дослідження та збереження народної культури, згодом — відстоювання цих здобутків першими національними політичними партіями, депутатами у парламентах, а іноді й зі зброєю у руках.

  Отже, цей підручник розповість вам не лише про історію українських земель та події, які тут відбувалися, а й про те, як українці стали українцями, як почалася їхня боротьба за свою незалежність. Адже недарма видатний український історик Іван Лисяк-Рудницький назвав цей час «українським ХІХ століттям».

 • Історія України. 9 клас, (2022). Пометун О. І.

  Шановні учні та учениці!

  У періоді, який ви починаєте вивчати, не так багато пригод і героїки, чимало матеріалів з економічного розвитку, імен і дат. Але ми впевнені, якби діячі та діячки того часу жили нині, вони були б лідерами думок: вели б сторінки в соцмережах, займалися б спортом, ходили б на вечірки та, безумовно, захищали б нашу країну на Сході, бо вони зробили все, щоб у ХХІ ст. на карті світу була незалежна Україна. Розгляньмо добу «довгого» ХІХ ст. як тривалий процес їхньої боротьби за збереження і примноження багатства української мови та культури, відродження державності і консолідацію української нації. Працюючи із цим підручником, ви дізнаєтеся, як змінювалося життя українських земель наприкінці XVІІІ — на початку ХХ ст.: якою була імперська політика Росії та Австрії, як розвивалася економіка, що робили видатні діячі та діячки українського національно-визвольного руху. Аналізуючи історичні джерела, ви зможете творчо переосмислювати фактичний матеріал, інформацію з історичних джерел, аби розвивати критичне мислення і вчитися.

 • Історія України. 9 клас, (2022). Хлібовська Г. М.

  У підручнику з історії України для 9 класу подано навчальний матеріал від кінця XVIІІ до початку ХХ століття відповідно до чинної навчальної програми. Завдання для учнів/учениць передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. Методичний апарат сприяє поетапному закріпленню опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

 • Історія України. 9 клас, (2022). Гісем О. В.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в сім розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

  Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і терміни.

 • Історія України (поглиблене вивчення). 9 клас, (2022). Власов В. С.

  Протягом цього навчального року ви докладно вивчатимете події української та світової історії від кінця XVIII до початку ХХ ст. Окреслений період є продовженням нового часу – історичної епохи, вивчення якої ви розпочали у 8 класі. Досліджуючи минуле, цьогоріч довідаєтесь, як складалася доля українського народу, за яких умов відбувалось українське національне відродження та як було сформовано ідеї української національної держави. Дізнаєтесь, як події української історії відображають загальноєвропейські процеси того періоду та яким чином вони впливають на наше сьогодення. Помічником для вас буде цей підручник.

  Кожен параграф підручника відповідає одному або двом урокам. Матеріал кожного уроку поділено на пункти з назвами та на пізнавальні рубрики. Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. Зрозуміти, як саме переживали події, про які довідуєтеся на уроці, тогочасні люди, що жили в Україні, вам допоможе робота з джерелами. Це тогочасні писемні джерела (уривки з документів, подорожні нотатки, листи та спогади очевидців, матеріали тогочасної преси), а також оцінки учасників описуваних подій та сучасних істориків. Ви вже знаєте, що робота з історичним джерелом потребує спеціальних умінь і навичок, які вдосконалюватимете й цього разу. Цьому сприятимуть запитання та завдання до документів, а також схема роботи з історичними джерелами, яку ми для вас підготували.

 • Історія України (поглиблене вивчення). 9 клас, (2022). Гісем О. В.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в сім розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

  Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Cлова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

 • Історія України (поглиблене вивчення). 9 клас. Гісем О. В.

  Шановні дев’ятикласники та дев’ятикласниці!

  Перед тим як розпочати вивчення нового періоду історії України, необхідно за змістом підручника ознайомитися з його структурою. Матеріал об’єднано у вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з кількох пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які необхідно звернути увагу і запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять.

 • Історія України. 9 клас. Гісем О. В.

  Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці!

  Запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Тож ознайомимося з його структурою. Матеріал поділено на вісім розділів, що містять кілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з пунктів. Дати основних подій, поняття і терміни, імена історичних діячів, на які слід звернути увагу та запам’ятати, виділені в тексті чорним шрифтом. Окремими врізками подаються тлумачення найважливіших понять.

 • Історія України. 9 клас. Власов В. С.

  Шановні дев’ятикласники!

  Цього навчального року в курсі «Історія України» ви вивчатимете події від кінця 18 ст. до 1914 р. – початку Першої світової війни. Сучасні історики називають цей період довгим, бо українське 19 ст. було історичною епохою, яка виходила за межі календарного хронологічного століття.

 • Історія України. 9 клас. Бурнейко І. О.

  Підручник з історії України для 9 класу відповідно до чинної програми з історії України подає навчальний матеріал курсу від кінця XVIІІ до початку ХХ ст.

  Завдання для учнів, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч з базовим авторським текстом, служать цитати авторитетних дослідників минувшини, уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і матеріал для синхронізації подій з історії України та всесвітньої історії. Методичний апарат підручника передбачає можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії учителя/учительки та учнів на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

 • Історія України. 9 клас. Турченко Ф. Г.

  Підручник відповідає навчальній програмі з історії України, затвердженій МОН України. У виданні подано систематизований виклад історичних подій та аналіз процесів, що відбувалися в Україні наприкінці XVIII – початку XX ст. У тісному зв’язку з модернізаційними процесами й становленням індустріального суспільства розглядається українське національне відродження.

 • Історія України. 9 клас. Реєнт О. П.

  У підручнику висвітлено історію України кінця XVIII – початку XX ст., коли її землі перебували у складі двох імперій – Російської та Австрійської (від 1867 р. – Австро-Угорської). Підручник відповідає чинній програмі з історії України для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Структурні компоненти підручника спрямовано на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання історії.