В даному розділі Вам доступні для онлайн читання та безкоштовного завантаження усі підручники з предмету «Фізика. 10 клас».

 • Физика. Уровень стандарта. 10 класс, (2018). Барьяхтар В. Г.

  Дорогие друзья!

  Вы изучаете физику уже четвертый год. Надеемся, вы сумели оценить достоинства этой удивительной науки о природе, более того — пытаетесь, используя полученные знания, осознавать и объяснять различные явления и процессы. И снова с вами ваш помощник — учебник физики.

  Материалы, предложенные в конце каждого раздела, в рубриках «Подводим итоги раздела» и «Задания для самопроверки», будут полезны при повторении изученного материала и подготовке к контрольным работам.

  Рубрика «Физика в цифрах» служит мостиком, связывающим достижения техники с учебным материалом параграфов.

  Для желающих больше узнать о развитии физической науки и техники в Украине и мире найдется немало интересного и полезного в рубриках «Физика и техника в Украине» и «Энциклопедическая страница».

  Для тех, кто уже задумывается над выбором будущей профессии и хочет знать больше о перспективах развития рынка труда, предназначена рубрика «Профессии будущего».

  Удачи вам и интересного путешествия в мир физики!

 • Фізика. Академічний рівень. 10 клас, (2010). Бар’яхтар В. Г.

  Дорогі друзі!

  Ви вивчаєте фізику вже четвертий рік. Сподіваємося, ви зуміли оцінити достоїнства цієї дивовижної науки про природу, більш того — намагаєтесь, використовуючи набуті знання, усвідомлювати й пояснювати процеси, що відбуваються навколо.

  Цього навчального року на вас знову чекає зустріч із механікою, механічним рухом, але вже на більш високому рівні. Ви дізнаєтесь про те, що пояснюють закони І. Ньютона і чим класична механіка відрізняється від «релятивістської механіки» А. Ейнштейна, якої швидкості має набути ракета-носій, щоб вивести супутник на орбіту, чому супутники обертаються навколо Землі й не губляться в космічному просторі та багато іншого.

  У процесі вивчення розділу «Кінематика» ви пригадаєте відомості про прямолінійний рух та рівномірний рух по колу, а також познайомитеся з новими поняттями — переміщенням, прискоренням, кутовою швидкістю тощо.

  Умови, за яких тіла змінюють власну швидкість, а також умови рівномірного прямолінійного руху тіл ви з’ясуєте, вивчаючи розділ «Динаміка». Ви згадаєте про сили, що діють на тіло, розглянете різни види сил, дізнаєтеся про закони І. Ньютона та навчитеся розв’язувати задачі про рух тіл під дією кількох сил.

 • Фізика. Профільний рівень. 10 клас, (2010). Засєкіна Т. М.

  Слово до учнів

  У старшій школі ви продовжуватимете вивчення фізики, розпочате ще у 7-му класі. Фізика є загальноосвітнім навчальним предметом і тому не випадково вона вивчається у загальноосвітніх школах усіх країн світу. Разом з іншими науками вивчення фізики має на меті готувати до вибору професії у вашому дорослому житті.

  Сучасна людина живе у світі техніки і високих технологій. Вам уже відомо, що фізика є теоретичною основою техніки. Тільки знаючи фізику, можна проектувати та будувати машини, будинки, заводи, електростанції, засоби теле- і радіозв’язку тощо. Сучасна фізика є основою комп’ютерних технологій. З огляду на це фізика необхідна майбутньому інженеру.

  Знову-таки і тому, що ми живемо у світі техніки, наше житло, побут заповнені фізико-технічними установками. Вони освітлюють і опалюють житло, допомагають готувати і зберігати їжу, прибирати квартиру, а чого варті телефони, радіо- і телеприймачі, відеомагнітофони і відеокамери, комп’ютери… Для правильного і безпечного користування цими прикладами також необхідно знати основи фізики.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Сиротюк В. Д.

  Юні друзі!

  Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу.

  У 10 класі ви будете вивчати основи кінематики і динаміки, молекулярно-кінетичну теорію і термодинаміку, а також ознайомитеся з основними законами і теоріями механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

  Підручник містить у собі багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за порадами вчителя. Вони допоможуть глибше зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються. «Історична довідка» наприкінці кожного параграфа, без сумніву, розширить ваш кругозір.

  Після кожного параграфа є запитання і завдання, відповіді на які допоможуть вам практично засвоїти викладений матеріал, закріпити формулювання. Частина з них має творчий характер і для відповіді потребує умінь аналізувати умови завдання, а також простежувати логічну послідовність і зв’язки у перебігу фізичних явищ.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Коршак Є. В.

  Дорогий друже!

  Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, виробити відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.

  Фізика – це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності при родничонаукової картини світу. Тому фізика вважається світо глядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

  У десятому класі ти вивчатимеш механіку і молекулярну фізику. На цьому етапі навчання фізики набуті раніше знання про механічні і теплові явища будуть теоретично узагальнені та поглиблені, одержать розширене трактування і сприятимуть опануванню наступних розділів фізики.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас, (2010). Генденштейн Л. Е.

  До вчителя та учня

  Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).

  Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів.

  Чітка структура підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.

  Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.

  Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.

 • Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна Т. М.

  Ви розпочинаєте вивчення систематичних курсів фізики й астрономії. Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосовувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати теоретичні закономірності до реальних об’єктів.

 • Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна Т. М.

  Шановні старшокласники і старшокласниці! Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосо-вувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати ідеалістичні й теоретичні закономірності до реальних об’єктів.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Засєкіна Т. М.

  Шановні старшокласники і старшокласниці! Ви розпочинаєте вивчення систематичних курсів фізики й астрономії. Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосовувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати ідеалістичні й теоретичні закономірності до реальних об’єктів

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Сиротюк В. Д.

  Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань. У підручнику є роботи фізичного практикуму, деякі з них запропоновано для виконання у двох варіантах. У рубриці «Фізичні задачі навколо нас» підібрано задачі з проблемними ситуаціями з повсякденного життя. Рубрика «Чи знаєте ви, що…» сприятиме підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Головко М. В.

  Шановні друзі! У 10-му класі ви розпочинаєте вивчення предмета «Фізика і астрономія», в якому висвітлюються основи фундаментальних наук про природу — фізики та астрономії. Цей курс поглиблює та розширює зміст базового курсу фізики, опанування якого ви завершили в 9-му класі, а також подає цілісний астрономічний зміст, з елементами якого ви ознайомилися під час вивчення природознавства.

 • Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар В. Г.

  Ви вивчаєте фізику вже четвертий рік. Сподіваємося, ви зуміли оцінити достоїнства цієї дивовижної науки про природу, і більше — ви намагаєтесь, використовуючи набуті знання, усвідомлювати й пояснювати явища та процеси, що відбуваються навколо. І знову з вами ваш помічник — підручник фізики. Нагадаємо його особливості.

 • Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Гельфгат І. М.

  На вас чекає ще один рік шкільного навчання, протягом якого ви будете вивчати курс фізики 10 класу на профільному рівні. Отже, попереду багато цікавого!

  Ви глибше ознайомитеся із законами механіки Ньютона, дізнаєтеся про основи спеціальної теорії відносності, закони молекулярної фізики та термодинаміки, а також про закони електростатики.

  Ви наблизитеся до глибокого розуміння законів природи, навчитеся застосовувати ці закони.