• Природознавство. 4 клас. Тагліна О. В.

  Підручник «Природознавство» для 4 класу розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальної програми з природознавства.

  Зміст підручника забезпечує виконання вимог щодо формування ключових і предметних компетентностей учнів: громадянської, комунікативної, соціальної, природознавчої; сприяє розвитку мотивації до навчання та творчої діяльності, а також формуванню навичок самооцінки й самоаналізу школярів.

  Рубрики підручника: «Поділися своїми знаннями», «Ознайомся з думкою інших людей», «Виконай проект», «Проведи спостереження», «Виконай практичну роботу» сприятимуть формуванню в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі. У підручнику також є завдання, для виконання яких необхідно здійснити пошук на електронному освітньому ресурсі.

 • Природоведение. 4 класс. Таглина О. В.

  Учебник «Природоведение» для 4 класса разработан в соответствии с требованиями Государственного стандарта начального общего образования и учебной программы по природоведению.

  Содержание учебника обеспечивает выполнение требований по формированию ключевых и предметных компетентностей учащихся: гражданской, коммуникативной, социальной, природоведческой; способствует развитию мотивации к обучению и творческой деятельности, а также формированию навыков самооценки и самоанализа школьников.

  Рубрики учебника: «Поделись своими знаниями», «Выполни проект», «Проведи наблюдение», «Выполни практическую работу» будут способствовать формированию у учащихся целостного представления о современной естественно-научной картине мира, роли и месте человека в природе. В учебнике также есть задачи, для выполнения которых необходимо осуществить поиск в электронном образовательном ресурсе.

 • Природознавство. 4 клас. Грущинська І. В.

  Ви вже знаєте, що природа існує за своїми усталеними законами, яких ніхто не може ні змінити, ні заперечити. Щоб не нашкодити довкіллю та жити у злагоді з навколишнім світом, закони природи потрібно пізнавати, розуміти й поважати. Ось чому так важливо вдумливо вивчати предмет «Природознавство».

  У четвертому класі на сторінках нашого підручника ви познайомитеся зі своїм новим товаришем — козаком Подорожником Він — ваш ровесник, допитливий і цікавий до всього нового та невідомого. В усіх мандрівках поряд із ним весела й добра подружка — розумниця Дзвіночка Ось у такому надійному товаристві ви будете подорожувати безмежними космічними просторами, навчитеся користуватися планами й картами, розгадуватимете таємниці материків і океанів Землі, вивчатимете природу України та заглибитеся в будову тіл і речовин.

 • Природоведение. 4 класс. Грущинская И. В.

  Вы уже знаете, что природа живёт по своим неизменным законам, которые никто не может ни отменить, ни оспорить. Чтобы не навредить окружающей среде и жить в гармонии с миром, законы природы нужно познавать, понимать и уважать. Именно поэтому так необходимо вдумчиво изучать предмет «Природоведение».

  В четвёртом классе на страницах нашего учебника вы познакомитесь со своим новым товарищем — казаком Подорожником. Он — ваш ровесник, любознательный и интересующийся всем новым и неизведанным. Во всех путешествиях его сопровождает весёлая и добрая приятельница — разумница Дзвиночка. Вот в таком надёжном и приятном обществе вы совершите путешествия по безбрежным просторам космоса, научитесь пользоваться планами и картами, разгадаете тайны материков и океанов Земли, изучите природу Украины и продолжите познавать строение тел и веществ.

 • Природознавство. 4 клас. Гільберг Т. Г.

  Матеріал підручника викладено відповідно до чинної програми з природознавства для 4 класу (зі змінами) і структуровано за такими темами: «Вступ», «Всесвіт і Сонячна система», «План і карта», «Природа материків і океанів», «Природа України», «Тіла і речовини».

  Запитання на початку і в кінці параграфів допоможуть відновити вивчене, узагальнити прочитане. Рубрика «Бібліотечка природодослідника» розширить уявлення про природу.

 • Природоведение. 4 класс. Гильберг Т. Г.

  Материал учебника изложен в соответствии с действующей программой по природоведению для 4 класса и структурирован в следующие темы: «Вступление», «Вселенная и Солнечная система», «План и карта», «Природа материков и океанов», «Природа Украины», «Тела и вещества».

  Практические задания, исследовательские практикумы и разнообразные творческие задания, помещённые в этом учебнике, помогут школьникам объяснить природные процессы и явления, а также применить приобретённые знания, а учебные проекты будут способствовать более глубокому исследованию изучаемых тем.

 • Природознавство. 4 клас. Жаркова І. І.

  Дорогий друже!

  Підручник «Природознавство» в 4 класі продовжить твоє знайомство з дивовижним і цікавим світом природи. Він допоможе тобі зазирнути в глибини Всесвіту, довідатися багато цікавого про різноманітну природу материків, океанів та своєї країни, розкрити таємниці тіл і речовин.

  Працюючи з підручником, ти навчишся користуватися планом місцевості та географічною картою, орієнтуватися на місцевості, проводити спостереження за природою.

  Призначення підручника — виховати в тебе бажання пізнавати навколишній світ, любити природу, берегти й примножувати її багатства та застосовувати здобуті знання в повсякденному житті.

 • Природознавство. 4 клас. Гладюк Т. В.

  Любий друже!

  Запрошуємо тебе в захоплюючу мандрівку навколишнім світом, здійснити яку допоможе підручник «Природознавство». Разом з тобою вирушать у подорож твої ровесники — Наталочка і Дмитрик. Ти зможеш відкрити для себе таємниці Всесвіту, збагнути, що таке наша Галактика і Сонячна система, дізнатися, чому на Землі буває день і ніч та змінюються пори року, дослідити властивості природних тіл і речовин. Тобі, як і кожному мандрівникові, знадобиться вміння читати план і карту та орієнтуватися на місцевості, і ти обов’язково набудеш цих навичок. Читаючи статті в підручнику й «подорожуючи» картою, ти побуваєш на всіх материках і океанах, заглянеш у кожен куточок світу, побачиш красу й різноманітність природи України. А головне — навчишся цінувати, любити й оберігати природу.

  Сподіваємось, наша спільна мандрівка тобі сподобається.