НУШ: Діагностична та корекційно-розвивальна робота з молодшими школярами. Посібник, (2021). Коробко С. Л.

Переглядів: 243

Концепція Нової української школи (НУШ), тобто сучасної школи потребує психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності всіх його учасників: учнів, учителів, батьків. Безумовно, одразу це зробити досить важко. Тому, перед психологами, що працюють в НУШ, постає важливе завдання організувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу таким чином, щоб учні, їхні батьки та педагоги змогли б отримати якісну допомогу. Цей посібник створений саме на допомогу шкільному психологові у вибудові його професійної діяльності за нових умов.

Посібник допоможе шкільному психологові організувати якісний професійний супровід початкової школи НУШ, удосконалити відомі та винайти для себе нові ефективні шляхи допомоги учасникам навчальновиховного процесу. Він містить поради та практичні рекомендації щодо участі шкільного психолога в організації ранкових зустрічей, створення портфоліо дитини, запровадження інклюзивної освіти, засобів протистояння таким, на жаль, поширеним явищам шкільного життя, як булінг та насилля, що мають місце, навіть, у молодшій школі. Посібник також містить орієнтовний перелік діагностичних та корекційних методик; вимоги до кабінету психолога, передбачені НУШ; поради щодо роботи з батьками; рекомендації щодо організації психологічного супроводу та психологічної допомоги вчителю та батькам в організації безпечного середовища учням в умовах сучасної школи тощо.

Діяльність психолога в НУШ полягає у психологічному супроводі навчання.