Українсько-румунський та румунсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою, (2018). Бобкова О. С.

Переглядів: 223

Про словник термінів і понять

Пропонований словник є термінологічним перекладним румунсько-українським – українсько-румунським. Він містить понад 7 тисяч найбільш поширених понять з історії, географії, математики, фізики, біології, хімії, інформатики, філології та правознавства – саме з тих навчальних предметів, з термінологією яких учні знайомляться своєю рідною національною мовою і державною українською. У словнику подані однослівні терміни, а також термінисловосполучення (наукові поняття).

Більшість наукових термінів є міжнародними, але написання їх у кожній мові підпорядковується відповідним правилам, засвоїти які допомагає словник, оскільки він має нормативний характер. Правопис слів з різних сфер відповідає актуальним законам мови.

Основне завдання словника – допомогти учням співвідносити терміни рідною мовою з термінами державної української мови і навпаки, що значно полегшить користування підручниками та спеціальною літературою з певної галузі знань. Зіставлення термінів є особливо важливим у нинішніх умовах, коли українська мова як державна поширюється на всі галузі науки.