Англійська мова (9-й рік навчання). Повторне видання. 9 клас. Буренко В. М.

Переглядів: 175

«Анrлiйська мова (9-й рiк навчання)» пiдручник для 9 класу эаrальноосвiтнiх нанчальних эакладiв.

Пiдручник вiдповiдає положенням Державного стандарту базової i повноїi 3агальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноевропейськi рекомендацї з мовної освiти, новiтнi тенденцiї методичної науки у свiтi.

Роздiли побудовано з урахуванням основних критерiїв навчання iноземної мови: комунiкативної спрямованостi, крос-культурного компонента, мiжпредметного iнтегрування.

Пiдручник вирiзняє наявнiсть таких матерiалiв:

– тексти i вправи для пiдвищення мотивації учнiв до навчання;
– рiзнорiвневi завдання зростаючої складностi;
– додатковi тексти для пiзнавального читання;
– домашнi завдання з порадами щодо їx виконання;
– вправи для самоконтролю.

lнтернет-пiдтримка дозволить:

– вiдпрацювати окремi граматичнi теми;
– прочитати тексти для самостiйного читання й виконати завдання до них.

Автор

Рік видання

Формат

Мова підручника

Видавництво

Підписатися
Сповістити про
guest
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі