Всесвітня історія. 8 клас, (2021). Васильків І. Д.

Переглядів: 842

Змістове наповнення підручника, враховуючи вікові особливості учнівства, спонукає зіставляти події, явища, процеси XVI-XVIII століть на теренах України та у світі. Матеріали, запитання, завдання рубрик допоможуть реалізувати наскрізні змістові лінії, міжпредметні зв’зки, сприятимуть розвиткові навичок критичного мислення восьмикласниць і восьмикласників. Історичні джерела, ілюстрації, схеми, узагальнювальні таблиці до розділів дозволять учительству оптимально здійснювати компетентнісно зорієнтований підхід.