Українська мова. Буквар. 1 клас, (2018). Частина 1. Тарнавська С. С.

Переглядів: 240

Підручник «Українська мова. Буквар. Частина 1» відповідає двом періодам навчання грамоти — добуквеному і буквеному. Його зміст сприяє вихованню в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, як державної, читання, формуванню пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення.

Добуквений період побудований за тематичним принципом і містить сюжетно-предметний ілюстративний матеріал. Вивчення літер у буквений період обумовлено принципом частотності їх вживання в українському мовленні, що забезпечує формування повноцінних навичок читання. Система завдань допомагає першокласникам практично застосовувати вміння з різних видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях.