НУШ: Методика навчання іноземної мови в початковій школі осіб з порушеннями слуху на засадах компетентнісного підходу. Посібник. 4 клас, (2021). Гердик Г. М.

Переглядів: 189

Педагогічні аспекти навчання іноземної мови осіб з порушеннями слуху висвітлено на основі дактильного та мануорального мовлення. Реалізація компетентнісного підходу здійснюється за допомогою впровадження в освітній процес сучасних технологій навчання, зокрема через формування англомовної лексичної компетентності. Розкрито особливості побудови стратегій навчання в умовах бімодально-білінгвального підходу із застосуванням дидактичних ігор, інтерактивних методів і прийомів. Уміщено зразки моделювання уроків з іноземної мови в початковій ланці з досвіду роботи.

Для сурдопедагогів, учителів інклюзивних класів, методистів, учнів та студентів педагогічних навчальних закладів усіх типів.